Malegra-fxt for sale, Augmentin for sale, buy zithromax online, medrol for dogs, buy methocarbamol online, www.gwopa.org, buy valtrex online, www.cincinnatiopera.org, cheap Levitra-super-active online, buy bupropion, cheap Effexor online, buy diflucan , http://www.cmbm.org#lexapro, propranolol, www.ubos.org
 • Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty pełni honorowy patronat nad XI edycją Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM

  18 kwiecień 2014 Aleksandra Kiełczewska
  Tradycyjnie wraz z wiosną, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku pragnie ogłosić czas przygotowań do kolejnej edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM. W tym roku Olimpiada odbędzie się już po raz jedenasty! W tym roku Olimpiada odbywa się pod honorowym patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Przypominamy, że w Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych Regionu WJM (tj. szkół z powiatów: giżyckiego, mrągowskiego,…
  Przeczytaj więcej >>
 • UWAGA UWAGA !!!!! PODAJEMY ZWYCIĘZCÓW KONKURSU WIEDZOWEGO "Fani Rocka wiedzą jaką krainę odwiedzą"

  16 kwiecień 2014 Aleksandra Kiełczewska
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, iż w dniu 16 kwietnia br. zamknięto I cykl pytań w Otwartym Konkursie Wiedzy o Regionie Wielkich Jezior Mazurskich "Fani Rocka wiedzą, jaką krainę odwiedzą"i wyłoniono pierwszych zwycięzców. Pytanie 1: Ten rezerwat przyrody położony jest na terenie Gminy Węgorzewo tuż na południe od granicy państwowej z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Leży w granicach obszaru…
  Przeczytaj więcej >>
 • Przedstawiciele giżyckich szkół w finale centralnym XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  16 kwiecień 2014 Aleksandra Kiełczewska
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, że 12 kwietnia br. w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie odbył się etap okręgowy XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Udział w nim wzięło 50 uczniów ze 21 szkół ponadgimnazjalnych z ośmiu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Po zmaganiach konkursowych, które obejmowały część pisemną - test oraz część ustną, do eliminacji stopnia centralnego, które…
  Przeczytaj więcej >>
 • UWAGA III PYTANIE KONKURSU WIEDZOWEGO"Fani Rocka wiedzą jaką krainę odwiedzą"

  15 kwiecień 2014
  Ptaki posiadają trzy rodzaje piór. Podaj nazwy każdego z trzech rodzajów piór przedstawionych na zdjęciach poniżej. Odpowiedź prześlijcie w formie jak poniżej: A - …………………………………………………………………… B - ……………………………………………………………………. C - …………………………………………………………………….
  Przeczytaj więcej >>
 • Starosta Giżycki Mirosław Drzażdżewski objął Patronatem Honorowym Otwarty Konkurs Fotograficzny „Wiosenne przebudzenie”

  10 kwiecień 2014
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku zaprasza serdecznie wszystkich miłośników fotografii i przyrody do udziału w Otwartym Konkursie Fotograficznym pod hasłem „Wiosenne przebudzenie”. Tematyka konkursu dotyczy przyrody i krajobrazu regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Fotografie powinny być wykonane w okresie wiosennym i ukazywać przyrodę budzącą się do życia z „zimowego snu”. Zdjęcia mogą przedstawiać: faunę, florę, przyrodę nieożywioną oraz krajobraz regionu WJM. Więcej…
  Przeczytaj więcej >>
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  08 kwiecień 2014
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że wybrano ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmiii Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, który jest współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach V osi priorytetowej POIiŚ. Informacja…
  Przeczytaj więcej >>
 • UWAGA II PYTANIE KONKURSU WIEDZOWEGO "Fani Rocka wiedzą jaką krainę odwiedzą"

  08 kwiecień 2014
  W odległości ok. 30 km od Węgorzewa znajduje się morenowa woda - rezerwat się tam chowa, strefa ciszy tam obowiązuje - staropruskie grodzisko ptaków pilnuje. Kormorany, żurawie, orlik krzykliwy, kania czarna i błotniak stawowy, czapla siwa, bąk i szlachar – to tylko niektóre gatunki ptaków, które można tam spotkać. Grzybienie białe i grążel żółty to wodne rośliny, na które można się tam natknąć. Co to za jezioro i jakiego typu rezerwat tam istnieje? PRZYPOMINAMY, że jest to jedno z trzech…
  Przeczytaj więcej >>
 • Przypominamy pierwsze pytanie z konkursu wiedzowego "Fani Rocka wiedzą, jaką krainę odwiedzą"

  06 kwiecień 2014
  Ten rezerwat przyrody położony jest na terenie Gminy Węgorzewo tuż na południe od granicy państwowej z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Leży w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 oraz jest objęty międzynarodową ochroną w ramach Konwencji Ramsarskiej. Rezerwat jest wielką ostoją ptaków wodnych i błotnych oraz miejscem odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych. O jakim rezerwacie mowa?
  Przeczytaj więcej >>
 • Uwaga! Rusza XI edycja Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

  04 kwiecień 2014
  Tradycyjnie wraz z wiosną, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku pragnie ogłosić czas przygotowań do kolejnej edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM. W tym roku Olimpiada odbędzie się już po raz jedenasty! Przypominamy, że w Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych Regionu WJM (tj. szkół z powiatów: giżyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Stare Juchy oraz gm. Świętajno (pow.…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zapraszamy do składania ofert

  03 kwiecień 2014
  W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, współfinansowanego ze środków UE. Oferty należy przesyłać do 7 kwietnia 2014 r. (poniedziałek). Zapytanie ofertowe
  Przeczytaj więcej >>
 • "Fani Rocka wiedzą, jaką krainę odwiedzą"- otwarty konkurs wiedzy o regionie Wielkich Jezior Mazurskich

  31 marzec 2014
  UWAGA KOCHANI RUSZAMY !!! Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zaprasza serdecznie wszystkich fanów rockowych brzmień oraz entuzjastów mazurskiej przyrody do udziału w Otwartym Konkursie „Fani Rocka wiedzą, jaką krainę odwiedzą”. Więcej informacji na temat Konkursu znajdziecie w zakładce EKO Seven Festival w podzakładce konkursy. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!!
  Przeczytaj więcej >>
 • UWAGA! GRAFICY, SCENARZYŚCI, MALARZE….!!!!!

  30 marzec 2014
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zaprasza serdecznie wszystkich fanów rockowych brzmień oraz amatorów komiksów do udziału w Otwartym Konkursie Literacko-Plastycznym na Komiks pod hasłem „ROCK nad Mamrami”. Jeśli masz pomysł jak w graficzny, ciekawy sposób opowiedzieć historię o przyrodzie, Warmii i Mazurach i jak Eko spędzać czas wypoczywając to konkurs dla CIEBIE! Więcej informacji na temat Konkursu znajdziecie w…
  Przeczytaj więcej >>
 • MAZURSKI BOCIEK

  30 marzec 2014
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Gizycku zaprasza do udziału w konkursie "Mazurski Bociek" mieszkańców regionu WJM z terenu działania MCEE (teren 6 powiatów: węgorzewski, giżycki, kętrzyński, mrągowski, piski, gołdapski oraz gminy ościenne: Świętajno i Rozogi (powiat szczycieński), Stare Juchy (powiat ełcki) . W konkursie mogą wystartować szkoły, klasy bądź rodziny stanowiące grupę uczestników. Grupa uczestników może liczyć od…
  Przeczytaj więcej >>
 • Otwarty Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Wiosenne przebudzenie”

  20 marzec 2014
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku zaprasza serdecznie wszystkich miłośników fotografii i przyrody do udziału w Otwartym Konkursie Fotograficznym pod hasłem „Wiosenne przebudzenie”. Tematyka konkursu dotyczy przyrody i krajobrazu regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Fotografie powinny być wykonane w okresie wiosennym i ukazywać przyrodę budzącą się do życia z „zimowego snu”. Zdjęcia mogą przedstawiać: faunę, florę, przyrodę nieożywioną oraz krajobraz regionu WJM. Więcej…
  Przeczytaj więcej >>
 • Dofinansowanie do zadań z zakresu edukacji ekologicznej

  20 marzec 2014
  Informujemy, że w dniu 17.03.2014r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, podczas którego zostały rozpatrzone wnioski o dofinansowanie do zadań realizowanych w zakresie edukacji ekologicznej przez placówki oświatowe i inne organizacje w roku 2014. Poniżej zamieszczamy listę instytucji, którym przyznano dofinansowanie oraz listę instytucji, które zostaną poproszone o złożenie wyjaśnień do wniosków. Wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani na piśmie…
  Przeczytaj więcej >>
 • Konferencja pt. „Podsumowanie zadań zrealizowanych w gminach regionu WJM w ramach Programu MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich (1993-2013)”

  18 marzec 2014
  W piątek 14 marca br. w Hotelu Ventus w Gołdapi odbyła się konferencja pt „Podsumowanie zadań zrealizowanych w gminach regionu WJM w ramach Programu MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich w latach 1993-2013” zorganizowana przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku – instytucję powołaną do koordynacji i wdrażania MASTERPALNU dla WJM. W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych regionu WJM realizujących w ostatnich dwudziestu latach na Mazurach zadania…
  Przeczytaj więcej >>
 • „Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę dbamy” Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach KONKURSY

  10 marzec 2014
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zaprasza serdecznie dzieci i młodzież szkolną, pedagogów, członków organizacji pozarządowych i innych instytucji, pracowników samorządowych oraz grupy nieformalne do udziału w tegorocznych Wiosennych Działaniach na Warmii i Mazurach.Inicjatorem wieloletnich Wiosennych Działań jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy współpracy z centrami edukacji…
  Przeczytaj więcej >>
 • „Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę dbamy” Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach AKCJA SPRZĄTANIA

  10 marzec 2014
  „Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę dbamy” Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach AKCJA SPRZĄTANIA W KWIETNIU SPRZĄTAMY, BO O ZIEMIĘ DBAMY‼! W m-cu kwietniu będziemy zachęcać do działań w terenie. Placówki oświatowe, które będą chciały wziąć udział w sprzątaniu oraz inne grupy i osoby mogą już teraz zgłaszać udział w akcji. Sprzątanie planowane jest podczas dwóch przedłużonych weekendów piątek - poniedziałek tj. w terminach 4 - 7 i 11 - 14 kwietnia. W tych dniach na terenie Giżycka będą…
  Przeczytaj więcej >>
 • UWAGA! Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie – 17.03.2014!

  07 marzec 2014
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej informuje, że rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej odbędzie się 17 marca 2014 r. (poniedziałek).
  Przeczytaj więcej >>
 • UWAGA! Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Niezwykłe miejsca powiatu giżyckiego – mój przewodnik turystyczny”

  06 marzec 2014
  Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kochamy Mazury przy współudziale Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich i Nadleśnictwa Giżycko. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu giżyckiego, indywidualnie lub w grupach do 3 osób. Zadaniem konkursowym jest odnalezienie miejsca lub obiektu, np.: wzgórza, jeziora lub ścieżki/szlaku, głazu, budynku, które wyda się niezwykłym i pięknym tworem natury lub człowieka, wartym zaprezentowania innym.…
  Przeczytaj więcej >>
 • Podsumowanie zadań zrealizowanych w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich w ramach Programu Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich 1993-2013 - Konferencja

  04 marzec 2014
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku informuje, że 14 marca 2014r. w Hotelu Ventus Natural SPA w Gołdapi odbędzie się konferencja podsumowująca zadania zrealizowane w gminach regionu WJM w ramach Programu Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich 1993-2013. Zapraszamy do udziału w konferencji Do pobrania: PROGRAM KONFERENCJI Informujemy,że uczestnicy Konferencji mogą skorzystać na własny koszt ze specjalnie przgotowanej oferty Hotelu Ventus. Poniżej ofeta wraz z cennikiem.
  Przeczytaj więcej >>
 • Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Giżycku - najlepsze w finale VI Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów

  18 luty 2014
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku informuje, że 14 lutego br. w Publicznym Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach odbył się finał VI Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Tematem tej edycji konkursu była: „Fauna Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”. Przypominamy, że Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów jest dwuetapowy. W I etapie wystartowało 306 gimnazjalistów. Najwięcej z klas III - 127, następnie II - 107 i I – 72. W I etapie…
  Przeczytaj więcej >>
 • Uwaga! Rusza wiosenny nabór wniosków na dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej

  11 luty 2014
  Informujemy, że Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku w terminie do 28 lutego br. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie do zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowanych do realizacji w roku kalendarzowym 2014. O dofinansowanie mogą ubiegać się placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną i przyrodniczą. Poniżej dostępny jest regulamin ubiegania się o dofinansowanie oraz wzór wniosku. Regulamin Wzór wniosku Podpisane i kompletne wnioski…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  10 luty 2014
  Na podstawie art.92. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj: Dz.U.z 2013r.poz.907 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na Aktualizację Masterplanu dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich na lata 2014-2020. Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Poniżej treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Przeczytaj więcej >>
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

  29 styczeń 2014
  Działając na podstawie art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (t.j- Dz.U.z 2013r., poz 907 ze zmianami) w związku z otrzymanym pytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie opracowania pt:" Aktualizacja Masterplanu dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich na lata 2014-2020"przekazuję treść zapytań Wykonawców z wyjaśnieniami (odpowiedzią ) Zamawiającego. Treść zapytań Wykonawców z wyjaśnieniami Zamawiającego do pobrania poniżej:
  Przeczytaj więcej >>
 • UWAGA!!! FINALIŚCI VI REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ DLA GIMNAZJALISTÓW!!

  22 styczeń 2014
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku informuje, że ze względu na nakładające się w tym samym terminie konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Ełku, zmianie ulega termin finału VI edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Konkurs odbędzie się w dn. 14 lutego 2014 r. w piątek. Miejsce nie ulega zmianie : Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach (ul. Olsztyńska 29) o godz. 10.00, uczestników prosimy o przybycie na godzinę…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Ogłoszenie o przetargu

  21 styczeń 2014
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pt.: „Aktualizacja Masterplanu dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich na lata 2014-2020 ”. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2014-01-21 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-01-21 (numer ogłoszenia 23100 - 2014). Załączniki:
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  UWAGA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE! XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.

  02 styczeń 2014
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, że w roku szkolnym 2013/2014 rolę Wojewódzkiego Komitetu XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej pełni Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Harmonogram organizacji i przeprowadzenia XXIX OWE: •13.01.2014 r. – eliminacje szkolne, godz. 10.00 •12.04.2014 r. – etap okręgowy XXIX OWE - OLSZTYN •6-8.06.2014 r. – etap centralny XXIX…
  Przeczytaj więcej >>
 • Konferencja „Edukacja kluczem do zrównoważonego rozwoju”

  20 grudzień 2013
  17 grudnia br. w Hotelu Europa w Giżycku odbyła się konferencja „Edukacja kluczem do zrównoważonego rozwoju” zorganizowana przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich i Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku. Wśród obecnych gościliśmy Tadeusza Ratyńskiego I Zastępcę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Sławomira Brzózka Prezesa Fundacji Nasza Ziemia, Małgorzatę Izdebską Członka Zarządu Fundacji Nasza Ziemia, władze…
  Przeczytaj więcej >>
 • VI Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów wyniki I etapu - kwalifikacje do finału

  20 grudzień 2013
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej informuje, że w VI edycji konkursu wystartowali uczniowie z 18 szkół gimnazjalnych Regionu WJM. Wg danych zawartych w protokołach szkolnych w konkursie wzięło udział łącznie 306 gimnazjalistów. Najwięcej z klasy III - 127, następnie II - 107 i I – 72. W I etapie konkursu uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test złożony z 30 pytań nt. „Fauna Regionu Wielkich Jezior Mazurskich” oraz następnie wyłonione trzyosobowe zespoły szkolne wykonały pracę drużynową…
  Przeczytaj więcej >>
 • Rozstrzygnięcie Konkursu pn:"Zielony Obiektyw"

  11 grudzień 2013
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej informuje, że powołana Komisja Konkursowa w dniu 6 grudnia br. rozstrzygnęła konkurs pod hasłem „Zielony obiektyw”. Był to konkurs skierowany do szkół i polegał na przygotowaniu krótkiego filmu dokumentującego działania placówek oświatowych w zakresie edukacji ekologicznej. Celem bezpośrednim konkursu było zaprezentowanie w ciekawy i interesujący sposób działań podejmowanych przez placówki w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska naturalnego i…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zapraszamy do udziału w konferencji „Edukacja kluczem do zrównoważonego rozwoju” – Giżycko, 17 grudnia 2013 r.

  04 grudzień 2013
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku serdecznie zaprasza na konferencję pt: „Edukacja kluczem do zrównoważonego rozwoju”, która odbędzie się 17 grudnia 2013 r. (tj. wtorek) w Sali Widokowej Hotelu Europa w Giżycku (przy al. Wojska Polskiego 37). Tematem spotkania będzie próba oceny stanu edukacji dla zrównoważonego rozwoju w naszym kraju, województwie, regionie oraz podsumowanie 20-letniej Akcji „Sprzątania Świata-Polska”…
  Przeczytaj więcej >>
 • VI Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów.

  26 listopad 2013
  14 listopada br. odbył się etap szkolny VI Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Z ok. 60 szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie działania Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej chęć udziału zgłosiło 18 placówek, spośród których 3 osobowe drużyny od 15.11.2013 r. mogły przystąpić do realizacji zadania grupowego. Zadanie zespołowe powinno być dostarczone do siedziby MCEE w Giżycku, przy ul. Nowowiejskiej 4a najpóźniej do 13 grudnia tego roku. Następnie Komisja…
  Przeczytaj więcej >>
 • VI Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów – wytyczne do zadania drużynowego

  15 listopad 2013
  W dniu 14 listopada br. w gimnazjach Regionu WJM odbył się etap szkolny (test) w VI edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Test wyłoni trzech najlepszych uczniów, którzy jako drużyna będą rywalizować z innymi placówkami o zakwalifikowanie do finału konkursu. Kolejny etap zmagań polega na wykonaniu pracy drużynowej. Poniżej zamieszczamy wytyczne do wykonania zadania drużynowego. Powodzenia!
  Przeczytaj więcej >>
 • UWAGA!!! Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania prac w ramach konkursu pod hasłem "Zielony obiektyw"

  14 listopad 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, iż przedłuża termin konkursu pod hasłem "Zielony Obiektyw" do końca listopada br. Oprócz terminów obowiązuje umieszczony poniżej Regulamin Konkursu.     Konkurs zorganizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie                                                                                                                                                       
  Przeczytaj więcej >>
 • „Odkrywamy czystą Polskę” Akcja Sprzątania Świata w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich 20- 22 września 2013 - PODSUMOWANIE

  14 listopad 2013
   „Odkrywamy czystą Polskę” Akcja Sprzątania Świata w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich 20- 22 września 2013     „Odkrywamy czystą Polskę” Pod takim hasłem odbyła się XX, jubileuszowa Akcja Sprzątania Świata w Polsce, której głównym koordynatorem była Fundacja Nasza Ziemia z Warszawy a koordynatorem regionalnym już od wielu lat Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Wśród uczestników, którzy zgłosili się do udziału w akcji i zostali zaopatrzeni w potrzebne materiały (worki,…
  Przeczytaj więcej >>
 • UWAGA !!!!!!! Tylko do 31 października 2013 można nadsyłać nakręcone przez Was Filmy w ramach konkursu pod hasłem 'Zielony Obiektyw'

  23 październik 2013
  REGULAMIN KONKURSU POD HASŁEM "ZIELONY OBIEKTYW" 1. Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.Adres biura Fundacji: ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko,tel. (87)428 04 13, 428 04 90, fax 428 04 91, fundacja@jeziora.com.pl, www.jeziora.com.pl. 2. Konkurs jest skierowany do szkół. Obowiązują trzy kategorie uczestników: szkoły podstawowe, gimnazjaoraz szkoły ponadgimnazjalne. 3. Konkurs polega na…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  WYRÓŻNIENIE DLA FUNDACJI OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH ZA ZASŁUGI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA WARMII I MAZUR

  23 październik 2013
  W dniach 17-18 października w Rynie odbyła się konferencja 'Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur", której organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W spotkaniu wzięła udział m.in. wiceminister środowiska Aneta Wilmańska. Konferencja była okazją do podsumowania działań związanych z wydatkowaniem funduszy unijnych na ochronę środowiska naturalnego Warmii i Mazur w latach 2007-2013. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki…
  Przeczytaj więcej >>
 • UWAGA !!!!!!! Tylko do 31 października 2013 można nadsyłać nakręcone przez Was Filmy w ramach konkuru pod hasłem 'Zielony Obiektyw'

  18 październik 2013
  REGULAMIN KONKURSU POD HASŁEM "ZIELONY OBIEKTYW" 1. Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.Adres biura Fundacji: ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko,tel. (87)428 04 13, 428 04 90, fax 428 04 91, fundacja@jeziora.com.pl, www.jeziora.com.pl. 2. Konkurs jest skierowany do szkół. Obowiązują trzy kategorie uczestników: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. 3. Konkurs polega na…
  Przeczytaj więcej >>
 • Ponad 51 ton zebranej makulatury! Akcja 'Drzewko za makulaturę' zakończona!

  15 październik 2013
  I tym razem uczestnicy Akcji 'Drzewko za makulaturę' nie zawiedli. W IV edycji Akcji wzięło udział łącznie 142 uczestników, a wśród nich były osoby indywidualne, instytucje, firmy i placówki oświatowe. Akcja trwała od 1 czerwca do 30 września br. W tym czasie należało zebrać makulaturę i pozostawić ją w punkcie zbiórki surowców wtórnych w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy. Za każde 15 kg zebranego surowca można było otrzymać 1 sadzonkę drzewka lub krzewu. Należało także pamiętać o…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Akcja 'Drzewko za makulaturę' - odbiór drzewek

  15 październik 2013
  Dziś o godz. 14.30 przy Nadleśnictwie w Giżycku odbędzie się odbiór sadzonek przez osoby, które z różnych przyczyn nie mogły być z nami w sobotę. Uprzejmie informujemy, że jeszcze do końca tygodnia, czyli do piątku 18.10.2013 r. czekamy na kontakt telefoniczny pod nr 87 428 04 90 osób które brały udział w akcji w celu ustalenia terminu odbioru sadzonek.
  Przeczytaj więcej >>
 • OTWARTY KONKURS FOTOGRAFICZNY 'PRZYRODA W OBIEKTYWIE, CZYLI WAKACJE Z NATURĄ' - WERNISAŻ

  10 październik 2013
  9 października br. w Białej Galerii Giżyckiego Centrum Kultury ruszyła pokonkursowa wystawa zdjęć 'Przyroda w obiektywie, czyli wakacje z naturą'. W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursu z organizatorami, podczas którego oficjalnie podsumowano 2,5 miesięczną rywalizację. Przypominamy, że autorzy zdjęć przedstawili do oceny 322 prace. Po powitaniu gości i krótkim wstępie przystąpiono do najprzyjemniejszej części wieczoru, czyli wręczenia…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Akcja 'Sprzątanie Świata - Polska' - Relacje z przeprowadzonych działań.

  09 październik 2013
  'Odkrywamy czystą Polskę' Pod takim hasłem odbyła się XX, jubileuszowa Akcja Sprzątania Świata w Polsce. Przedstawiamy relacje z przebiegu tego święta w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu 'Szkolna Akcja 'Sprzątanie Świata - Polska 2013' odbyła się w SP Nr 3 w Reszlu 24.09.2013 r. Przed rozpoczęciem Akcji Wiceburmistrz Reszla wręczył uczniom naszej szkoły kosz na odpady, który dostosowany jest do ich selektywnej zbiórki. Klasy młodsze…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zapraszamy do udziału w VI Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów

  07 październik 2013
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku informuje, że rusza VI Edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Przypominamy, że konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas I-III uczących się w gimnazjach z terenu działania Centrum (powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Kowale Oleckie, gm. Stare Juchy oraz gm. Świętajno i Rozogi w powiecie szczycieńskim). Poniżej przedstawiamy temat, proponowaną…
  Przeczytaj więcej >>
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  03 październik 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro na usługę: Ewaluacja efektów realizacji projektu Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów', współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIŚ, wybrano jako najkorzystniejszą…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 'Przyroda w obiektywie, czyli wakacje z naturą'

  02 październik 2013
  W dniu 25 września br. został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny pod hasłem 'Przyroda w obiektywie, czyli wakacje z naturą' zorganizowany przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, pod patronatem medialnym Gazety Giżyckiej. Konkurs trwał od 01.07.2013 do 15.09.2013 r., W tym czasie otrzymaliśmy 110 zgłoszeń z 322 zdjęciami - 141 zdjęć w kategorii detal oraz 181 zdjęć w kategorii pejzaż.   Konkurs miał charakter otwarty…
  Przeczytaj więcej >>
 • UWAGA! PRZYPOMINAMY ŻE DZIŚ OSTATNI DZIEŃ ZGŁOSZEŃ W AKCJI 'DRZEWKO ZA MAKULATURĘ'

  30 wrzesień 2013
  Jeszcze do dziś, czyli do 30.09.2013 r. czekamy na zgłoszenia ilości zdanej makulatury w akcji 'Drzewko za makulaturę'. Przypominamy, że za każde zdane 15 kg makulatury czeka jedno drzewko. Przekazanie sadzonek odbędzie się przy siedzibie Nadleśnictwa Giżycko mieszczącej się przy ul. Słowiańskiej 2 w Giżycku. Przekazanie sadzonek zaplanowano dwóch terminach. - Placówki oświatowe, firmy i instytucje będą mogły odebrać rośliny w dniu 11 października (tj. w piątek) w godz. 8.00 - 12.00. -…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Marszałek urządza konkurs, zawody, kto zbiera baterie wygrywa nagrody'

  26 wrzesień 2013
  W ramach publicznej kampanii edukacyjnej Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs na zbiórkę zużytych baterii pn. 'Baterie na wagę czystego środowiska' upowszechniający prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Konkurs ten nawiązuje do ustawy o bateriach i akumulatorach, która określa m.in. jak postępować w sytuacjach wprowadzania do obrotu oraz stosowania baterii i akumulatorów, a także gospodarowania nimi jako odpadami w momencie, gdy zostały zużyte i…
  Przeczytaj więcej >>
 • Mazurka' - Drzewko Dwudziestolecia Akcji Sprzątania Świata - Polska

  24 wrzesień 2013
  Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie z okazji przypadającego w tym roku Jubileuszu 20-lecia Akcji Sprzątania Świata - Polska uhonorowała osoby i instytucje, które przez wiele lat aktywnie uczestniczyli w Akcji Sprzątania Świata poprzez angażowanie i motywowanie innych do dbania o środowisko. Wśród wyróżnionych znalazła się również Fundacja Ochrony Wielkich jezior Mazurskich w Giżycku. Jako nagrodę otrzymaliśmy Jubileuszowe Drzewko Dwudziestolecia - lipę drobnolistną nazwaną przez nas…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zapraszamy do składania ofert

  24 wrzesień 2013
  24.09.2013 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na 'Ewaluację efektów realizacji projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, współfinansowanego ze środków UE' Oferty należy przesyłać do 30 września 2013 r. (poniedziałek), do godz. 12.00 na adres e- mail: m.burzych@jeziora.com.pl lub dostarczyć do siedziby Fundacji. Zapytanie…
  Przeczytaj więcej >>
 • Odkrywamy czystą Polskę' - jubileusz 20-lecia Akcji 'Sprzątania Świata-Polska' .

  18 wrzesień 2013
  'Odkrywamy czystą Polskę' - pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna już 20-ta Akcja Sprzątania Świata - Polska. Przypada ona tradycyjnie w trzeci weekend września, czyli już niebawem bo w dniach 20-22 września. Podczas tegorocznej Akcji chcemy kłaść szczególny nacisk na edukację 'odpadową', ponieważ jest ona w Polsce i w naszym Regionie bardzo potrzebna. Wprowadzony z dniem 1 lipca br. nowy system gospodarki odpadami musi iść w parze z edukacją społeczeństwa prowadzącą do zrozumienia jak…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zajęcia terenowe w postaci rejsów dydaktycznych po mazurskich jeziorach

  17 wrzesień 2013
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycko w ramach wyróżnienia placówek oświatowych za prowadzone działania edukacyjne w zakresie ekologii oraz edukacji przyrodniczej, zorganizowała zajęcia terenowe w postaci rejsów dydaktycznych po mazurskich jeziorach. Zajęcia zaplanowano w terminie od 16 do 26 września i skorzysta z nich 7 szkół Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. 16 września br. w pierwszym rejsie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Zelkach. Podczas rejsu odbyła się krótka…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Uwaga! Rusza jesienny nabór wniosków na dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej.

  04 wrzesień 2013
  Informujemy, że Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku w terminie do 20 września br. prowadzi drugi nabór wniosków o dofinansowanie do zadań z zakresu edukacji ekologicznej. O dofinansowanie w ramach w/w działania ubiegać mogą się placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną i przyrodniczą. Przypominamy, że instytucje, które otrzymały dofinansowanie wiosną br. nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w naborze jesiennym. Wyjątek stanowią zespoły…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  AHOJ!!!! Zwycięzcy VII - ostatniego - etapu konkursu!!

  03 wrzesień 2013
  Odpowiedź na ostatnie pytanie to: Rezerwat Przyrody Jezioro Dobskie. Dnia 02 września br. zakończył się kolejny konkurs w kampanii 'Pamiętajmy o jeziorach' organizowany przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Tegoroczny konkurs miał formę opowiadania z pytaniami, które można było odnaleźć na naszej stronie internetowej www.jeziora.com.pl lub usłyszeć w Radiu ZetGold na częstotliwości 107,0 Mhz, które w drodze zawarcie…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Rodzinny Piknik Aktywności - Pasja Odkrywania

  28 sierpień 2013
  Rodzinny Piknik Aktywności - Pasja Odkrywania Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku w dn. 25.08.2013 r. była jednym z organizatorów Rodzinnego Pikniku Aktywności - Pasja Odkrywania, którego głównym inicjatorem było Centrum Aktywnego Wypoczynku GWAREK wraz z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży Urzędu Miejskiego w Giżycku. Impreza rozpoczęła się o godz. 13.00 na plaży miejskiej w Giżycku. Podczas trwania Pikniku organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla…
  Przeczytaj więcej >>
 • AHOJ!!! Witam w VII - OSTATNIM - etapie naszego rejsu!

  27 sierpień 2013
  Rankiem przy śniadaniu padło rozwiązanie wczorajszego pytania. 14* - to poprawna odpowiedź, którą znała jedna osoba. Żeglarze zaproponowali wizytę na Jeziorze Dobskim. Wszyscy chcieli koniecznie zobaczyć Wyspę Wysoki Ostrów zwaną też Wyspą Kormoranów. Czy tylko ta wyspa kojarzy wam się z Jeziorem Dobskim? Zapadła cisza. Kochani oto pytanie na dziś: Jaką nazwę nosi rezerwat krajobrazowy, na terenie którego znajduje się Wyspa Kormoranów? Kiedy wpłynęliśmy na jezioro wszystkim umysły się…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zawiadomienie o wyborze oferty.

  26 sierpień 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu:' Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów' (numer ogłoszenia 309688 z dnia 01.08.2013) wybrano ofertę w części 1,2,3 i 4.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  PASJA ROZWIJANIA. RODZINNY PIKNIK AKTYWNOŚCI.

  21 sierpień 2013
  Centrum Aktywnego Wypoczynku GWAREK oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Rodzin, Dzieci i Młodzieży mają zaszczyt zaprosić Wszystkie Rodziny na RODZINNY PIKNIK AKTYWNOŚCI PASJA ROZWIJA który odbędzie się w niedzielę 25 sierpnia 2013 na plaży miejskiej w Giżycku. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godz.13:00. W tym dniu wszystkie atrakcje dla dzieci ZA DARMO !!!  Pasja jest dla młodego człowieka tym, czym dla auta paliwo. Wystarczy jej to tylko umożliwić, próbując czegoś nowego;) Właśnie w tym…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zapraszamy wszystkich chętnych i lubiących fotografować do udziału w otwartym konkursie fotograficznym pod hasłem 'Przyroda w obiektywie, czyli wakacje z naturą'

  20 sierpień 2013
  Informujemy, że Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich organizuje w bieżącym okresie wakacyjnym otwarty konkurs fotograficzny pod hasłem 'Przyroda w obiektywie, czyli wakacje z naturą'. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do fotografów amatorów. Zdjęcia powinny być z robione w okresie od 1 lipca do 15 września 2013. Tematyka powinna dotyczyć przyrody i krajobrazu Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Zdjęcia mogą…
  Przeczytaj więcej >>
 • AHOJ!!! Witam w VI etapie naszego rejsu!

  20 sierpień 2013
  Przedostatniego dnia naszej niesamowitej przygody po Krainie 1000 Jezior, bez zbędnych komend załoga przygotowała FUNDACJĘ do wyjścia z portu i ruszyliśmy w dalszą podróż. Niegocin pełen był żaglówek, motorówek i skuterów, a wszyscy radośnie pozdrawiali się wołając 'AHOJ!'. Zawitaliśmy do Eko- Mariny w Giżycku na obiad. Takie miejsca przyciągają turystów, a przede wszystkim żeglarzy. Wszystko kompleksowo, w jednym miejscu. Nie mogliśmy tu jednak długo zabawić, gdyż wzywała nas przygoda.…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  16.08.2013 r. (piątek) biuro Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich NIECZYNNE.

  14 sierpień 2013
  W DNIU 16.08.2013 - PIĄTEK BIURO FUNDACJI OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH BĘDZIE NIECZYNNE ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY
  Przeczytaj więcej >>
 • AHOJ!!! Witam w V etapie naszego rejsu!

  13 sierpień 2013
  Wstawać! Wstawać! Już 7.00! Czeka nas dziś ciężka i długa przeprawa gdyż musimy dostać się, co najmniej do Rydzewa. Wypływając z rana mieliśmy dobry wiatr i szybko dopłynęliśmy do… kanałów. Kładąc maszt przypomnieliśmy sobie o zagadce naszego jachtowego kolegi. Dziś jednak nie daliśmy się zaskoczyć, a nasze wypoczęte umysły wiedziały już, że chodzi o Rezerwat Jeziora Łuknajno. Czuliśmy, że przeprawa przez kanały i jeziora szybko nam minie. I tak na silniku pokonywaliśmy po kolei: Jezioro…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zawiadomienie o wyborze oferty w części 4

  09 sierpień 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że w procedurze zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu:"Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów" z dnia 18 lipca 2013r., wybrano ofertę w części 4.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  06 sierpień 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że w procedurze zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu:"Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów" z dnia 18 lipca 2013r., wybrano ofertę w części 2.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  06 sierpień 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że w procedurze zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu:"Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów" z dnia 18 lipca 2013r., wybrano ofertę w części 1.
  Przeczytaj więcej >>
 • AHOJ!!! Witam w IV etapie naszego rejsu!

  06 sierpień 2013
  Mam!!! Mam!!! Już wiem!!! Wszystkich obudził entuzjastyczny okrzyk jednej z młodych załogantek. W Popielnie jest stacja badawcza Polskiej Akademii Nauk oraz można zobaczyć będącego pod ochroną Konika Polskiego! Po śniadaniu postanowiliśmy pójść na spacer, aby na własne oczy zobaczyć to zwierze. Z powodu pieszej wycieczki i opóźnionego wypłynięcia z portu postanowiliśmy, że jeszcze tego dnia zostaniemy na Śniardwach, które zauroczyły nas swoim pięknem, a na noc spłyniemy do Mikołajek. Tam zawsze…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Ogłoszenie o przetargu

  01 sierpień 2013
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2013-08-01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2013-08-01 (numer ogłoszenia…
  Przeczytaj więcej >>
 • AHOJ!!! Witam w III etapie naszego rejsu!

  30 lipiec 2013
  Wstawać śpiochy okrętowe! Po leniwym dniu, kiedy większość czasu dryfowaliśmy, kiedy tylko zrobiliśmy klar na jachcie wszyscy położyli się spać. Rankiem okazało się, że zacumowaliśmy w Wierzbie, gdzie znajduje jedyna czynna przeprawa promowa. Wyruszyliśmy na Jezioro Śniardwy. JUPI!!!! Wreszcie porządny wiatr! AHOJ przygodo! Załoga cieszyła się jak małe dzieci podczas przechyłów śpiewając: Oho ho, przechyły i przechyłyOho ho, za falą fala mknieOho ho, trzymajcie się dziewczyny (za liny)Ale…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  29 lipiec 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że w procedurze zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu:"Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów", wybrano ofertę w części 3.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  26 lipiec 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że w procedurze zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu:"Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów", wybrano ofertę w części 1.
  Przeczytaj więcej >>
 • AHOJ!!! Witam w II etapie naszego rejsu.

  23 lipiec 2013
  Dzień dobry Załoganci! Witam was kolejnego dnia naszej wycieczki. Szybki prysznic, śniadanie i wypływamy. Przy śniadaniu rozmawialiśmy o wczorajszej zagadce i okazało się, że dwa szczury lądowe udzieliły odpowiedzi: śluza Guzianka (przeprawialiśmy się nią wczoraj), śluza Karwik i śluza Przerwanki. I wiecie, co? Mieli rację. Żagle w górę! Ruszamy! Jeziorem Bełdany płyniemy do Mikołajek podziwiając okoliczną przyrodę i krajobraz. O jaki pech! Bliżej południa złapała nas na jeziorze flauta. Dzięki…
  Przeczytaj więcej >>
 • Telewizyjne Miasteczko Cyfrowe

  22 lipiec 2013
  19 lipca 2013 roku Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich brała udział w cyfrowym miasteczku, które powstało w Wilkasach. Była to ostatnia tego typu impreza na Warmii i Mazurach, ponieważ cyfryzacja w naszym regionie, podobnie jak i w całej Polsce dobiega końca. Telewizyjne Miasteczko Cyfrowe wystartowało o godzinie 15.00 w amfiteatrze przy plaży miejskiej w Wilkasach. Podczas imprezy mieszkańcy mogli wysłuchać mini wykładów o technicznych stronach cyfryzacji. Nie brakowało też konkursów,…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zaproszenie do składania ofert

  19 lipiec 2013
  W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na: 'Organizację wizyty studyjnej delegacji Regionu Wielkich Jezior Mazurskich w Meklemburgii - Pomorzu Przednim (Niemcy)'. Oferty prosimy składać drogą mailową na adres fundacja@jeziora.com.pl lub faxem nr 87 428 04 91, w terminie do 24.07.2013 do godz. 11.00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane Zapytanie ofertowe wraz z ramowym programem pobytu i formularzem oferty dostępne są poniżej. Niniejsze zapytanie…
  Przeczytaj więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu

  18 lipiec 2013
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części, z których niektóre zakończone będą pozwoleniem na budowę lub pozwoleniem wodno - prawnym. Przez dokumentację projektową należy…
  Przeczytaj więcej >>
 • AHOJ!!!!

  16 lipiec 2013
  AHOJ!!!! Witam wszystkie szczury lądowe i majtków pokładowych! Zaczynamy dziś naszą przygodę z żaglami, jeziorami i przyrodą. Do końca wakacji będziemy pływać, zwiedzać, oddychać świeżym powietrzem i przy okazji czegoś się nauczymy. Wszystkie ręce na pokład! Nasz rejs zaczniemy od Rucianego - Nidy i będziemy kierować się na północ, aby wyprawę zakończyć w Węgorzewie. Pora zapakować się na jacht. FUNDACJA, bo tak nazywa się nasz tymczasowy dom i transport w jednym jest już gotowa do drogi. Tak,…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zawiadomienie o wyborze ofert.

  10 lipiec 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że w procedurze zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu: "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów", wybrano ofertę w części 4 i 5.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Konkurs w ramach letniej kampanii 'Pamiętajmy o jeziorach'.

  09 lipiec 2013
  AHOJ! Witajcie żeglarze, żeglarki i szczury lądowe. Jako wasz kapitan pragnę zaprosić was na wspólny rejs, który będzie trwał 7 tygodni: od 16 lipca do 2 września 2013 roku. Naszą podróż będę opisywać na stronie Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich www.jeziora.com.pl. Ale uwaga! Wyprawa ta nie będzie wcale taka prosta. Raz w tygodniu padnie pytanie, a na odpowiedzi będę czekać pod adresem e-mailowym fundacja@jeziora.com.pl, pod nr faksu: 87 428 04 91, lub będę odbierać przyniesione…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  05 lipiec 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu: "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów", w części 2, 3, 6 i 7.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie fotograficznym pod hasłem 'Przyroda w obiektywie, czyli wakacje z naturą'

  05 lipiec 2013
  Informujemy, że Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich organizuje w bieżącym okresie wakacyjnym otwarty konkurs fotograficzny pod hasłem 'Przyroda w obiektywie, czyli wakacje z naturą'. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do fotografów amatorów. Zdjęcia powinny być z robione w okresie od 1 lipca do 15 września 2013. Tematyka powinna dotyczyć przyrody i krajobrazu Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Zdjęcia mogą…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Konkurs 'Zielony Obiektyw' - informacja dla uczestników

  05 lipiec 2013
  Dobiegła końca I część konkursu 'Zielony Obiektyw'. Dziękujemy Szkole Podstawowej Nr 2 im. H. Sienkiewicza za złożenie pracy pt. 'Ekologiczna dwójeczka'. Już wkrótce udostępnimy film do obejrzenia w zakładce 'multimedia'. W związku z małą liczbą prac w I etapie konkursu, który zakończył się z dniem 28 czerwca br. informujemy, że będą one ocenione dopiero po zakończeniu II etapu konkursu, czyli razem z pozostałymi filmami, które otrzymamy do końca października br. Zapraszamy wszystkie szkoły z…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  UWAGA!!!! Do uczestników KONKURSU PLASTYCZNEGO 'KOCHAMY MAZURY'

  04 lipiec 2013
  UWAGA!!!! Do uczestników KONKURSU PLASTYCZNEGO 'KOCHAMY MAZURY' Uprzejmie informujemy, że prace dostarczone na konkurs są do odebrania w biurze Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich przy ul. Nowowiejskiej 4A w Giżycku. Prace można odebrać do 31.08.2013 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30. Po tym terminie zwrot prac nie będzie już możliwy.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Happening Ekologiczny w Warszawie

  04 lipiec 2013
  19 czerwca br. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska konferencja prasowa z okazji jubileuszu 20-lecia Wojewódzkich Funduszy. Udział w niej brała również udział Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich wraz z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Ponad 29 miliardów złotych na 114 tysięcy zadań, m.in. na ochronę wód, ziemi, powietrza, przyrody, gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną to najkrótsza statystyka 20-letniej działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  PIKNIK Ekologiczny '20 lat w trosce o środowisko'

  04 lipiec 2013
  Koncerty i mnóstwo zabawy połączonej z edukacją ekologiczną - 15 czerwca br. w Olsztynie odbył się PIKNIK 20 lat w trosce o środowisko, w którym Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich wraz z Mazurskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku brała aktywny udział. Podczas PIKNIKU pracownicy Fundacji informowali uczestników imprezy o walorach przyrodniczych i krajobrazowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Przy stoisku FOWJM odbywały się konkursy dla najmłodszych: zagadki przyrodniczo -…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wigierski Park Narodowy - to warto wiedzieć

  04 lipiec 2013
  Wigierski Park Narodowy - to warto wiedzieć W czwartek 13 czerwca br. w sali konferencyjnej giżyckiego Portu EKOMARINA odbyły się zorganizowane przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich seminaria, gdzie pierwsze było prowadzone przez Pana Adama Januszewicza na temat Wigierskiego Parku Narodowego pt.: 'Infrastruktura i oferta turystyczno-edukacyjna Wigierskiego Parku Narodowego' oraz drugie seminarium prowadzone przez Pana Andrzeja Suleja pt.: 'Walory przyrodnicze Regionu Wielkich Jezior…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Festyn Ekologiczny w Rynie

  04 lipiec 2013
  20 czerwca br. w Rynie odbył się Festyn Ekologiczny poświęcony gospodarce odpadami. Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej FOWJM w Giżycku gościło na imprezie edukując dzieci i młodzież poprzez udostępnione wydawnictwa oraz gry i zabawy. Pracownicy Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowali konkursy z nagrodami ufundowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, dla uczniów okolicznych szkół oraz mieszkańców Rynu. Podczas Festynu można było…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Piotr Fil uczeń Szkoły Podstawowej Nr 7 w Giżycku zwycięzcą finału regionalnego X Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

  27 czerwiec 2013
  Piotr Fil uczeń Szkoły Podstawowej Nr 7 w Giżycku zwycięzcą finału regionalnego X Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich 25 czerwca w Szkole Podstawowej w Wilkasach odbył się finał regionalny X edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM. Konkurs od 10 lat przygotowuje i przeprowadza Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich przy wsparciu Mazurskiego…
  Przeczytaj więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu

  26 czerwiec 2013
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części, z których w 5 zakończone będzie pozwoleniem na budowę lub pozwoleniem wodno - prawnym. W częściach (1, 2, 4, 5 i 7) kończących się…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Niedzielne popołudnie na plaży miejskiej nad Niegocinem upłynęło w słońcu, pod znakiem Festynu 'Kochamy Mazury'.

  23 czerwiec 2013
  W niedzielne popołudnie na plaży miejskiej w Giżycku zgromadziło się sporo osób, by posłuchać muzyki, obejrzeć występy taneczne, wysłuchać krótkich prelekcji o przyrodzie i krajobrazie naszego regionu, wziąć udział w różnych konkursach i grach związanych z ekologią i aktywną rekreacją, czy odwiedzić namioty i stoiska rozmaitych organizacji i firm. Swoje stoiska nad Niegocinem prezentowały firmy związane z działalnością na rzecz środowiska: FOWJM, Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku,…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Festiwal Ekologiczny Czysty Powiat

  19 czerwiec 2013
  Już po raz dziesiąty Starostwo Powiatowe w Kętrzynie zorganizowało Festiwal Ekologiczny "Czysty Powiat". Impreza odbyła się 18 maja o godz. 11 przy ul Powstańców Warszawy 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie. W imprezie ekologicznej wzięło udział około 200 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjów, ośrodków specjalnych z regionu Warmii i Mazur oraz Powiatu Bełchatowskiego. Celem Festiwalu było kreowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży wobec środowiska, wychowanie…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Obchody Dnia Ziemi. Mrągowo 10 maja 2013

  19 czerwiec 2013
  10 maja 2013 r. o godz. 9.00, na Placu Unii Europejskiej w Mrągowie odbył się Światowy Dzień Ziemi, który jest największym ekologicznym świętem obchodzonym na całym świecie od 1970 roku. Program i tematyka kolejnych obchodów Dnia Ziemi kształtował ważne i bieżące problemy dotyczące ochrony środowiska. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło rok 2013 Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody, natomiast w Polsce Święto Ziemi odbywa się podczas ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie…
  Przeczytaj więcej >>
 • SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI PT: WIELKA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI. REGULAMIN AKCJI W AKTUALNOŚCIACH

  12 czerwiec 2013
  PRZYPOMINAMY!!!!MIJAJĄ OSTANIE DNI WIELKIEJ ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI. KTO JESZCZE NIE ZAWIÓZŁ NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU DO FIRMY "WTÓR- MET" M.GAJEWO KOŁO GIŻYCKA TO NIECH TO NIEZWŁOCZNIE UCZYNI.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  20 -lecie funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

  12 czerwiec 2013
  W miniony poniedziałek 10 czerwca br. w Filharmonii Olsztyńskiej odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie . Przy okazji podsumowań działalności tej instytucji wręczone zostały nagrody i odznaczenia . Wśród nagrodzonych znalazła się Ewa Stajuda - Prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku ; jako jedna z trzech osób w województwie warmińsko-mazurskim otrzymała honorową odznakę Ministra…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zapraszamy na piknik rodzinny z okazji 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie

  07 czerwiec 2013
  Rozpoczęcie pikniku rodzinnego godzinia 10.00 , 15 czerwca (sobota) Park Jakubowy w Olsztynie. Impreza odbędzie się z okazji okrągłego jubileuszu WFOŚiGW w Olsztynie. Konkursy z nagrodami, koncerty, gry i zabawy to tylko niektóre z atrakcji, które przewidziano podczas pikniku w Parku Jakubowym w Olsztynie. Gwiazdą imprezy będzie Czerwony Tulipan. Wystąpią także Stare Drobne Małże, Zespół Wokalny Sukces i Teatralna Grupa Cyrkowa Art. Circus. Mobilne stoisko edukacyjne Podczas pikniku będzie…
  Przeczytaj więcej >>
 • Turystyka na terenach cennych przyrodniczo' - Ekomarina Giżycko, 13 czerwca br.

  04 czerwiec 2013
  'Turystyka na terenach cennych przyrodniczo' - Ekomarina Giżycko, 13 czerwca br. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku informuje, że 13 czerwca br. w sali konferencyjnej Ekomariny Giżycko (ul. Dąbrowskiego 14 w Giżycku) odbędzie się seminarium poświęcone możliwościom turystycznego zagospodarowania obszarów przyrodniczo cennych. W programie spotkania przewidziano prezentację projektu realizowanego na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur polegającego na…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Finał regionalny X edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM

  04 czerwiec 2013
  Informujemy, że finał regionalny X edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 r. tj. we wtorek, w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach/k Giżycka (ul. Szkolna 8). Rozpoczęcie konkursu o godz. 10:00. Przypominamy, że do finału X edycji Olimpiady zakwalifikowało się 60 uczniów z 31 szkół z 42 placówek biorących…
  Przeczytaj więcej >>
 • Giżycko bez elektrośmieci' 10-15 czerwca

  04 czerwiec 2013
  'Giżycko bez elektrośmieci' 10-15 czerwca Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku wraz z firmą F.H.U. DEREWENDA z Piotrkowa Trybunalskiego zaprasza wszystkich mieszkańców Giżycka i najbliższych okolic do udziału w akcji tygodniowej zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego pod hasłem 'Giżycko bez elektrośmieci'. Każdy odpowiedzialny konsument powinien wiedzieć, że Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny nazywany elektroodpadami, czy elektrośmieciami jest odpadem…
  Przeczytaj więcej >>
 • Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych pod hasłem 'Kochamy Mazury'

  03 czerwiec 2013
  W związku z Festynem "Kochamy Mazury", który odbędzie się 16.06.2013 r. od godz. 14.00 na Plaży Miejskiej w Giżycku Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych pod hasłem 'Kochamy Mazury'. W załączeniu regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wyniki II etapu X Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

  30 maj 2013
  Wszystkich uczestników II etapu Mazurskiej Olimpiady informujemy, że znane są już wyniki z testu oraz zostały ocenione prace indywidualne wymagane na tym etapie konkursu. Wyłoniono także uczestników finału regionalnego. Przypominamy, że do II etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych 100 uczniów z 42 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników II etapu było napisanie w dniu 26 kwietnia br. testu składającego się z 40 pytań oraz wykonanie pracy indywidualnej pt. 'Moja miejscowość w Regionie…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zaproszenie do składania ofert

  24 maj 2013
  24.05.2013 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na 'Dostawę nagród dla uczestników konkursów oraz akcji organizowanych przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku tj. art. elektronicznych, elektrycznych, sprzętu fotograficznego i akcesoriów komputerowych'. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 31 maja 2013 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: w.rawarudzinska@jeziora.com.pl. Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją techniczną i formularzem…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wiosenne działania na Warmii i Maurach - ZSO Szkoła Podstawowa Wydminy, 22 kwietnia - 17 maja.

  24 maj 2013
  Wiosenne działania na Warmii i Maurach - ZSO Szkoła Podstawowa Wydminy, 22 kwietnia - 17 maja. 1. 'Ekologiczny - to znaczy jaki?' - spotkania uczniów klas 4 -6 SP z wychowawcami w Dniu Święta Ziemi 2. 'Na odpady też są rady' - każda z klas wykonywała plakat ze śmieci o tematyce ekologicznej 3. Turniej Wiedzy Ekologicznej - 3 - osobowe zespoły reprezentowały swoje klasy i rywalizowały w Szkolnym Turnieju Wiedzy Ekologicznej, zwyciężyła drużyna klasy 6 a - gratulujemy 4. 'Gol = drzewko' - odbył…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Kaczki - w różnych przedmiotach

  24 maj 2013
  Kaczki - w różnych przedmiotach Na przełomie kwietnia i maja odbywały się w naszej szkole różne konkursy związane z realizacją ogólnopolskiego programu 'Ożywić Pola - Rok Kaczki'. Były to: · Konkurs plastyczny ,,Sylwetki kaczek'- wyklejanki dowolną techniką(Gr. wiekowa: I-III i IV-VI) · Konkurs plastyczny ,,Plakat o kaczkach'(Grupa wiekowa IV-VI) · Konkurs plastyczny ,,Kaczki - forma przestrzenna'(Grupa wiekowa IV-VI) · Konkurs wiedzy o kaczkach - (Grupa wiekowa: I-III i IV-VI) · Konkurs…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Gimnazjaliści w akcji 'WIOSENNE DZIAŁANIA NA WARMII I MAZURACH 2013'

  24 maj 2013
  Gimnazjaliści w akcji 'WIOSENNE DZIAŁANIA NA WARMII I MAZURACH 2013' 13 maja pełna nadziei, że nie będzie padał deszcz, 21 osobowa grupą uczniów Gimnazjum w Dubeninkach wraz z dwiema opiekunkami (p. Anną Krygier oraz p. Wiolettą Szeszko) wybrała się na wycieczkę do siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Tu młodzież wzięła udział w zajęciach zawodoznawczych oraz edukacyjnych, które prowadziła p. Anna Naruszewicz. Przygotowała ona prezentację na temat form ochrony przyrody na terenie…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Uwaga mieszkańcy Giżycka i okolic! Rusza kolejna edycja Akcji 'Drzewko za makulaturę'!

  23 maj 2013
  Uwaga mieszkańcy Giżycka i okolic! Rusza kolejna edycja Akcji 'Drzewko za makulaturę'! Akcja 'Drzewko za makulaturę' na dobre zagościła w kalendarzu imprez edukacyjnych Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Giżycko oraz lokalnymi samorządami udało się zorganizować już trzy edycje tego przedsięwzięcia. W ciągu trzech lat mieszkańcom Giżycka i najbliższych okolic udało się zebrać 117 ton…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Prace pielęgnacyjne w uprawach leśnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Hejdyku

  23 maj 2013
  Prace pielęgnacyjne w uprawach leśnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Hejdyku Szkoła Podstawowa w Hejdyku w ramach programu ,,Ożywić pola' ma założone w czterech uprawach leśnych nasadzenia drzew owocowych, na terenie Leśnictwa Leśny Fort. Wiosną prowadzimy obserwacje i prace pielęgnacyjne w tych uprawach. Dnia 17.05.2013 r. chętni uczniowie po zakończeniu zajęć spotkali się w Turośli (8 km od miejsca zamieszkania) by wziąć udział w tych pracach. Udaliśmy się do upraw leśnych, w której dwa…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Na tropach … cudu natury' - oferta Zielonej Szkoły w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - aktualizacja.

  23 maj 2013
  Mazury należą do najpiękniejszych krain w Polsce. Sprawia to urozmaicony krajobraz polodowcowy z licznymi jeziorami, bagnami i lasami, w które wplatają się pełne uroku pola i łąki. Bogactwo przyrody i różnorodność krajobrazu wyróżniają ten region na tle pozostałych zakątków naszego kraju. W ostatnich dwóch latach rozsławione zostały przez międzynarodowy internetowy plebiscyt na Nowe 7 Cudów Światowej Przyrody, stając się w finale najpiękniejszym miejscem w Europie. Wprawdzie nie do staliśmy się…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Obserwacje kaczek przez uczniów Szkoły Podstawowej w Hejdyku

  22 maj 2013
  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Hejdyku po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach terenowych, które odbyły się zgodnie z harmonogramem opracowanego projektu szkolnego ,,Rok kaczki' w ramach ogólnopolskiego programu ,,Ożywić pola - Rok kaczki'. Celem zajęć była obserwacja i sprawdzenie stanu założonych zimą koszy lęgowych. Uczniowie po zajęciach przyjechali do Karpy gdzie na zbiorniku p/p mają założone gniazda dla kaczek. Dokonaliśmy oględzin miejsca podczas których okazało się, że kaczki nie…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Akcja sadzenia drzew i krzewów przez Szkołę Podstawową w Hejdyku

  22 maj 2013
  Akcja sadzenia drzew i krzewów przez Szkołę Podstawową w Hejdyku. W ramach tegorocznej akcji ,,Wiosenne działania na Warmii i Mazurach' oraz z przyjętym hasłem ,,Milion drzew dla Warmii i Mazur' na 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Hejdyku uczestniczyli w sadzeniu lasu. Kolejnym wyzwaniem było zorganizowanie akcji sadzenia drzew i krzewów wokół szkoły i biska szkolnego. Zaangażowani zostali wszyscy uczniowie klas…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wiosenne działania na Warmii i Maurach. Relacja Szkoły Podstawowej w Staświnach

  21 maj 2013
  Wiosenne działania w Szkole Podstawowej w Staświnach 22 kwiecień- 17 maj 2013 W naszej szkole z nastaniem wiosny budzą się do życia ogrody a w nas działania ekologiczno-przyrodnicze. Zrobiliśmy: · Budki lęgowe do ptasiej remizy(9 domków ) · Dzień Ziemi pod tytułem 'Drzewa i My' z przedstawieniami, spotkaniem z Panem leśniczym Stanisławem Stelmasiewiczem (ciekawa pogadanka), konkursami: piosenki i wierszy ekologicznych, konkursu plastyczno-przyrodniczego na ' Drzewko przed szkołą' oraz…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Akcja sprzątania terenów leśnych przez Szkołę Podstawową w Hejdyku.

  20 maj 2013
  Akcja sprzątania terenów leśnych przez Szkołę Podstawową w Hejdyku. W ramach tegorocznej akcji ,,Wiosenne działania na Warmii i Mazurach' Szkoła Podstawowa w Hejdyku przeprowadziła 10 .04.2013 r. akcję sprzątania terenów leśnych we współpracy z Nadleśnictwo Maskulińskie w Rucianem Nidzie ,a leśnictwami w Leśny Fort i Turośl w Turośli. Wzięła w niej udział cała szkoła oraz nauczyciele. Opracowany został harmonogram pracy dla poszczególnych klas. Trasę sprzątania skupiliśmy głównie na terenach…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wiosenne działania na Warmii i Mazurach. Relacja Szkoły podstawowej nr 1 w Gołdapi

  20 maj 2013
  WIOSENNE DZIAŁANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GOŁDAPI W tym roku wiosenne działania w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi skupiły się na promowaniu zbiórki elektroodpadów, wzbogacaniu bioróżnorodności środowiska oraz akcjach porządkowania terenów zieleni. W zajęciach na temat elektrośmieci uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Poznali zagrożenia wynikające z ich wyrzucania w niewłaściwe miejsca oraz jak z nimi postępować. Wykonywali plakaty, ulotki,…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wiosenne działania na Warmii i Mazurach. Relacja Szkoły Podstawowej w Hejdyku

  20 maj 2013
  Akcja sadzenia lasu przez Uczniów Szkoły Podstawowej w Hejdyku W ramach tegorocznej akcji ,,Wiosenne działania na Warmii i Mazurach' oraz z przyjętym hasłem ,,Milion drzew dla Warmii i Mazur' na 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Hejdyku we współpracy z Nadleśnictwem Maskulińskie włączyli się do priorytetowych działań. Wybraliśmy ochotników z klas IV- VI i ruszyliśmy do pracy, która polegała sadzenie lasu na…
  Przeczytaj więcej >>
 • Warsztaty dla uczniów, zwycięzców konkursu 'SŁOŃCE - ZIEMIA - ENERGIA'

  20 maj 2013
  Warsztaty dla uczniów, zwycięzców konkursu 'SŁOŃCE - ZIEMIA - ENERGIA' Jak już pisaliśmy wcześniej w konkursie na przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych kampanii edukacyjnych nt. odnawialnych źródeł energii 'SŁOŃCE - ZIEMIA - ENERGIA' trzy szkoły z Regionu WJM zajęły równorzędne, pierwsze miejsca. Nagrodą w konkursie były warsztaty, w których udział wzięło 155 uczniów. Każdy z uczestników warsztatu otrzymał materiały edukacyjne o Odnawialnych Źródłach Energii. Warsztaty przeprowadzili…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wiosenne działania na Warmii i Mazurach. Relacja z Zespołu Szkół w Warpunach z siedzibą w Zyndakach.

  17 maj 2013
  Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach. Relacja z Zespołu Szkół w Warpunach z siedzibą w Zyndakach- 15.05.2013r. Uczniowie Zespołu Szkół w Warpunach z siedzibą w Zyndakach aktywnie włączyli się do akcji ,,Milion drzew dla Warmii i Mazur na 20-lecie WFOŚiGW'. Podjęte działania przebiegały według następującego planu: 1.Przedstawienie dla uczniów klas I-III SP I przedszkolaków o prawidłowym zachowaniu się w lesie i uwrażliwienie, że las to nie miejsce na śmieci. 2.Udzial w sprzątaniu terenów w…
  Przeczytaj więcej >>
 • Konkurs Filmowy pod hasłem 'Zielony Obiektyw'

  15 maj 2013
  REGULAMIN KONKURSU POD HASŁEM "ZIELONY OBIEKTYW" 1. Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.Adres biura Fundacji: ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko,tel. (87)428 04 13, 428 04 90, fax 428 04 91, fundacja@jeziora.com.pl, www.jeziora.com.pl. 2. Konkurs jest skierowany do szkół. Obowiązują trzy kategorie uczestników: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. 3. Konkurs polega na…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wiosenne działania na Warmii i Mazurach. Relacja Zespołu Szkół w Korszach

  15 maj 2013
  WIOSENNE DZIAŁANIA WARMII I MAZUR - 2013 W ramach akcji w Zespole Szkół w Korszach w dniach 22-26 kwietnia 2013 roku odbył się 'Tydzień ekologiczny'.W ramach tygodnia ekologicznego miały miejsce następujące wydarzenia : 1. - Zbiórka elektrośmieci - cały tydzień, akcja trwa do końca maja. 2. - Konkurs na plakat zachęcający do zbiórki elektrośmieci. 3. - Umieszczenie na ścianach korytarzy definicji pojęć przyrodniczych i ekologicznych w celu ich upowszechnienia. 4. - Dwie prezentacje…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wiosenne działania na Warmii i Mazurach. Relacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu

  15 maj 2013
  Opis innych działań podjętych w szkole w ramach Wiosennych Działań na Warmii i Mazurach - 2013 Obchody Dnia Ziemi Tematem przewodnim obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu było właściwe postępowanie z odpadami, przede wszystkim ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.W poniedziałek 22 kwietnia, odgrywając krótkie scenki, uczniowie zachęcali wszystkich do segregowania odpadów oraz poinformowali o korzyściach z recyklingu. Można było również posłuchać piosenek o…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  WIOSENNE DZIAŁANIA NA WARMII i MAZURACH 2013pod hasłem: ' Milion drzew dla Warmii i Mazur na 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie'. Relacja Szkoły Podstawowej w Rydzewie

  15 maj 2013
  Szkoła Podstawowa w Rydzewie 10.05.2013r. - piątek WIOSENNE DZIAŁANIA NA WARMII i MAZURACH 2013 pod hasłem: ' Milion drzew dla Warmii i Mazur na 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie' Akcja została przeprowadzona we współpracy z Nadleśnictwem Giżycko oraz Powiatowym Inspektoratem Weterynarii na terenie Rydzewa. W działaniach wzięło udział 60 uczniów szkoły podstawowej i 27 dzieci z oddziału przedszkolnego. Akcja odbyła się zgodnie z…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych

  14 maj 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, że w ramach procedury rozeznania rynku na 'dostawę materiałów biurowych dla zespołu projektowego w ramach realizacji projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, wybrana została oferta nr 5.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  UWAGA!! WSZYSCY UCZESTNICY ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH XXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

  10 maj 2013
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku informuje, że w biurze Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 4a są do odbioru nagrody dla uczestników eliminacji wojewódzkich XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, która odbyła się 20.04.2013 r. w Giżycku. Uczniowie, którzy z pośpiechu nie odebrali swoich nagród rzeczowych mogą to jeszcze zrobić do dnia 30 czerwca br. Przypominamy, że nagrody przysługują każdemu uczestnikowi bez względu na ilość zdobytych…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  OPIS DZIAŁAŃ W RAMACH AKCJI 'WIOSENNE DZIAŁANIA WARMII I MAZUR - 2013''MILION DRZEW DLA WARMII I MAZUR NA 20-LECIE WFOŚiGW W OLSZTYNIE'

  10 maj 2013
  AKCJA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA WE WSPÓŁPRACOWAĆ Z NADLEŚNICTWEM BORKI NA TERENIE LEŚNICTWA OGONKI. WZIĘŁO W NIEJ UDZIAŁ 42 UCZNIÓW GIMNAZJUM w POZEZDRZU RAZEM Z OPIEKUNAMI. AKCJA ODBYŁA SIĘ ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYM PLANEM: 1.LEKCJA PRZYRODY, KTÓRĄ POPROWADZIŁ LEŚNICZY ADAM ROCZNIAK, DOTYCZYŁA GOSPODARKI LEŚNEJ. UCZNIOWIE ZOSTALI ZAPOZNANI ZE SPOSOBEM PRZYGOTOWYWANIA SADZONEK DRZEW IGLASTYCH, DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁEK LEŚNYCH, A TAKŻE TECHNIKĄ SADZENIA MŁODYCH DRZEWEK. 2. SADZENIE LASU PRZEZ UCZNIÓW NA…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wiosenne działania na Warmii i Mazurach'. Relacja Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie

  10 maj 2013
  29 kwietnia 2013r w naszym przedszkolu, jak co roku, została przeprowadzona akcja "Sprzątania Świata". W sprzątaniu terenu brały udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych, łącznie 125 wychowanków. Dzieci 3-4 letnie sprzątały teren wokół przedszkola oraz plac zabaw, starszaki zaś sprzątały śmieci w lesie. Przed rozpoczęciem pracy założyły rękawice ochronne, zostały też zaopatrzone w worki i pieczołowicie zajęły się pracą. Warto przypomnieć, że celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  10 maj 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro na usługę 'Opracowanie dokumentacji przetargowych dla działań inwestycyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektu 'Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów' współfinansowanego ze środków Unii…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zaproszenie do składania ofert

  06 maj 2013
  06.05.2013 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na: dostawę materiałów biurowych dla zespołu projektowego w ramach realizacji projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, który jest współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach V osi priorytetowej POIiŚ oraz NFOŚiGW. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 13…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  INFORMACJA

  30 kwiecień 2013
  Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02 maja 2013 roku biuro Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  30 kwiecień 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, że w ramach procedury rozeznania rynku na "Pełnienie funkcji administratora sieci komputerowej wraz z obsługą serwisową sprzętu oraz zapewnienie wsparcia informatycznego w zakresie użytkowania programów biurowych i graficznych w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich wybrana została ofeta nr 2.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wiosenne działania na Warmii i Mazurach'. Relacja Szkoły Podstawowej w Pogorzeli.

  30 kwiecień 2013
  W ramach tegorocznej akcji 'Wiosenne działania na Warmii i Mazurach', oraz zgodnie z przyjętym hasłem 'Milion drzew dla Warmii i Mazur na 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie' uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogorzeli we współpracy z Nadleśnictwem Gołdap wykonali wiele działań na rzecz przyrody i pogłębiali wiedzę na temat segregacji odpadów, recyklingu i życia lasu. '25 kwietnia podleśniczy Henryk Bazylewicz odwiedził naszą szkołę. Zgodnie z…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Finał wojewódzki XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej za nami

  23 kwiecień 2013
  W sobotę 20 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odbył się wojewódzki etap XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W I etapie udział wzięło 1612 uczniów, z których do etapu wojewódzkiego przeszło 86 uczestników. Do pisania testu przystąpiło 76 reprezentantów szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy tego etapu Olimpiady mieli za zadanie w pierwszej kolejności rozwiązać test składający się z 50 pytań, 27 uczestników uzyskało minimum 70 %…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zaproszenie do składania ofert

  18 kwiecień 2013
  18.04.2013 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na 'Pełnienie funkcji administratora sieci komputerowej wraz z obsługą serwisową sprzętu oraz zapewnienie wsparcia informatycznego w zakresie użytkowania programów biurowych i graficznych w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich'. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 25 kwietnia 2013 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: w.rawarudzinska@jeziora.com.pl. Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zaproszenie do składania ofert

  17 kwiecień 2013
  17.04.2013 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na 'Wsparcie merytoryczne w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych, przygotowania dokumentacji przetargowej i przeprowadzenia postępowań w ramach projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, współfinansowanego ze środków UE' Oferty należy przesyłać w wersji
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach w nowej odsłonie - do 15 maja br.

  17 kwiecień 2013
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, że w miesiącu kwietniu i maju (dokładnie do 15 maja br.) planowane jest przeprowadzenie kolejnej Akcji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur. Doświadczenia zebrane podczas realizacji dwunastu edycji akcji skłoniły organizatorów do zmiany formuły, a co za tym idzie i nazwy przedsięwzięcia. Od br. akcja będzie przebiegała pod nazwą 'Wiosenne działania na Warmii i Mazurach', a…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Rozstrzygnięto konkurs szkolny 'SŁOŃCE - ZIEMIA - ENERGIA' !!!!!!!!!!!!!!!

  12 kwiecień 2013
  Rozstrzygnięto konkursu szkolny 'SŁOŃCE - ZIEMIA - ENERGIA' !!!!!!!!!!!!!!! Krótkie przypomnienie W konkursie, mogły wziąć udział szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zadaniem uczestnika konkursu (szkoły, klasy, grupy szkolnych liderów lub koła zainteresowań) było zorganizowanie i przeprowadzenie w terminie od 15.10.2012 r. do 15.03.2013 r. kampanii nt. odnawialnych źródeł energii. Placówki same mogły tworzyć własne scenariusze działań w ramach kampanii, wykorzystując różnorodne…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image
 • Default Image

  Miłośnicy drzew i alej przydrożnych - zapraszamy na ciekawe szkolenia w ramach projektu 'Drogi do natury' , miejsca spotkań - Giżycko, Miłki i Wydminy '  

  04 kwiecień 2013
  Serdecznie zapraszamy wszystkich na szkolenia w ramach projektu "Drogi do natury".Poniżej do pobrania zaproszenie i program szkolenia.
  Przeczytaj więcej >>
 • Już wkrótce eliminacje wojewódzkie XXVIII Olimipiady Wiedzy Ekologicznej

  04 kwiecień 2013
  Już wkrótce eliminacje wojewódzkie XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Przypominamy, że w dniu 20 kwietnia br. (tj. w sobotę) w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odbędzie się etap wojewódzki XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Imprezę honorowym patronatem objął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Rozpoczęcie konkursu zaplanowano na godz. 1000. Prosimy uczestników o przybycie na godz. 945 (zbiórka w holu przed wejściem do Hali…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wiosenne Działania

  04 kwiecień 2013
  Od 12 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z partnerami organizuje akcję 'Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur'. W działania te aktywnie włączają się społeczności szkolne, leśnicy, myśliwi i samorządowcy. W tym roku postanowiono zmienić jednak formułę działania. Jednak wspólny cel pozostaje bez zmian - troska o środowisko naturalne naszego pięknego regionu. - Akcję nazwaliśmy 'Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach' i będzie ona opierać się w dużej…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  29 marzec 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z równoczesnym odbiorem przez Wykonawcę w rozliczeniu samochodu marki Skoda Fabia Kombi, nr sprawy FOWJM/ZP/AA/2/2013, została wybrana najkorzystniejsza oferta.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

  29 marzec 2013
  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Dużo zdrowia, miłości i ciepła rodzinnego Smacznych jajek, kolorowych pisanek Mokrego dyngusa I samych serdeczności życzą Zarząd i Pracownicy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  II etap X Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM'Jeziora największym bogactwem Regionu Wielkich Jezior Mazurskich'

  26 marzec 2013
  Temat zadania indywidualnego: 'Moja miejscowość w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich' 1. 1. Zadanie wykonuje indywidualnie każdy uczeń, który został zakwalifikowany do II etapu Olimpiady. Brak wykonanego zadania dyskwalifikuje ucznia z dalszego udziału w konkursie. 2. 2. W wykonaniu zadania mogą pomagać uczniowi członkowie jego rodziny. 3. 3. Celem wykonania zadania indywidualnego jest: a) a) poszerzenie wiedzy o Regionie WJM, o miejscowości zamieszkania ucznia oraz kształtowanie…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wytyczne do przeprowadzenia II etapu X Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich 'Jeziora największym bogactwem Regionu Wielkich Jezior Mazurskich'

  26 marzec 2013
  1. Eliminacje stopnia II przeprowadzane są w tych szkołach, w których co najmniej jeden uczeń biorący udział w etapie I uzyskał wymaganą liczbę punktów i został zakwalifikowany do etapu II. 2. Do etapu II przystępują uczniowie, którzy w etapie I - szkolnym uzyskali minimum 75 % poprawnych odpowiedzi na pytania testowe, z tym, że jedną szkołę może reprezentować najwyżej 3 uczniów. 3. Eliminacje II stopnia polegają na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań oraz przygotowaniu i…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  PATRONAT nad XXVIII Olimpiadą Wiedzy Ekologicznej

  21 marzec 2013
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie obejmuje PATRONATEM XXVIII Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej organizowaną przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Gizycku, która odbedzie się 20 kwietnia br.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Posiedzenie Rady w sprawie rozpatrzenia wniosków o dotację na działalność z zakresu edukacji ekologicznej.

  12 marzec 2013
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, iż posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia wniosków o dotacje na działalność z zakresu edukacji ekologicznej przewidziane jest na 05.04.2013 (piątek). Informacja o pozytywnie rozpatrzonych wnioskach ww zakresie pojawi się na naszej stronie do 08.04.2013.
  Przeczytaj więcej >>
 • Etap wojewódzki XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - Giżycko, 20 kwietnia

  10 marzec 2013
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej FOWJM w Giżycku pełniące funkcję Wojewódzkiego Komitetu XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w województwie warmińsko-mazurskim informuje, że etap wojewódzki konkursu odbędzie się 20 kwietnia br. (tj. w sobotę) w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, przy ul. I Dyw. T. Kościuszki 23. Rozpoczęcie konkursu o godz. 1000. Prosimy uczestników o przybycie na godz. 945 oraz przypominamy o zabraniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Uwaga - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

  06 marzec 2013
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z równoczesnym odbiorem przez Wykonawcę w rozliczeniu samochodu marki Skoda Fabia Kombi, nr sprawy FOWJM/ZP/AA/2/2013, przesunięciu ulega termin składania ofert do dnia 18.03.2013 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 18.03.2013 roku o godz. 10:15.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCYM KONKURSIE 'SŁOŃCE - ZIEMIA - ENERGIA'

  05 marzec 2013
  15.10.2012 r. ogłosiliśmy konkurs 'SŁOŃCE - ZIEMIA - ENERGIA', którego celem jest podniesienie świadomości na temat znaczenia energii ze źródeł odnawialnych i oszczędzania energii w życiu codziennym. Zadaniem uczestnika konkursu (szkoły, klasy, grupy szkolnych liderów lub koła zainteresowań) jest zorganizowanie i przeprowadzenie w terminie od 15.10.2012 r. do 15.03.2013 r. szkolnej kampanii nt. odnawialnych źródeł energii. Szkoły same tworzą własne scenariusze działań w ramach kampanii,…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Uwaga! Rusza X edycja Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

  28 luty 2013
  Tradycyjnie wraz ze zbliżającą się wiosną, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej pragnie ogłosić czas przygotowań do kolejnej edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM. W tym roku Olimpiada odbędzie się już po raz dziesiąty! Przypominamy, że w Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych Regionu WJM (tj. szkół z powiatów: giżyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Stare Juchy oraz gm. Świętajno i…
  Przeczytaj więcej >>
 • Placówki oświatowe będą aplikować o Certyfikat Zielonej Flagi.

  28 luty 2013
  18 lutego br. w Hotelu Europa w Giżycku odbył się warsztat przygotowujący do aplikowania o certyfikat Zielonej Flagi lub Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju (Eco-Schools) (www.ekoszkola.pl). W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z 22 placówek oświatowych z terenu działania Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Prowadząca warsztaty Alicja Szarzyńska Kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i koordynator regionalny Programu Szkoły…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Na tropach … cudu natury' - oferta Zielonej Szkoły w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - aktualizacja.

  28 luty 2013
  Mazury należą do najpiękniejszych krain w Polsce. Sprawia to urozmaicony krajobraz polodowcowy z licznymi jeziorami, bagnami i lasami, w które wplatają się pełne uroku pola i łąki. Bogactwo przyrody i różnorodność krajobrazu wyróżniają ten region na tle pozostałych zakątków naszego kraju. W ostatnich dwóch latach rozsławione zostały przez międzynarodowy internetowy plebiscyt na Nowe 7 Cudów Światowej Przyrody, stając się w finale najpiękniejszym miejscem w Europie. Wprawdzie nie do staliśmy się…
  Przeczytaj więcej >>
 • Oficjalne podsumowanie szkolnego konkursu filmowego 'Zielony obiektyw'

  28 luty 2013
  Szkolny konkurs filmowy pt. 'Zielony Obiektyw' został rozstrzygnięty w grudniu 2012 r. W dniu 12 lutego br. w Zespole Szkół Nr 1 w Giżycku został on oficjalnie podsumowany, a zwycięzcy odebrali swoje nagrody. Przypominamy wszystkich uczestników konkursu oraz wyniki: 1. Szkoła Podstawowa w Warpunach z siedzibą w Zyndakach, kl. III, 'Powietrze, woda, słońce, las - kochamy was!' 2. Szkoła Podstawowa w Talkach 'Drzewa i krzewy w szkole' 3. Szkoła Podstawowa w Talkach 'Ekologiczna wycieczka rowerowa…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Aż do 15 marca br. przedłużono termin składania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

  26 luty 2013
  Wszystkich potencjalnych wnioskodawców informujemy, że w związku z wydłużeniem procedury aplikacyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, został zmieniony termin składania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej do Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku. Placówki oświatowe i inne organizacje społeczne/stowarzyszenia zajmujące się edukacją ekologiczną mogą składać wnioski do 15 marca br. (o przyjęciu wniosku decyduje…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Uwaga! Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ogłasza przetarg na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego z równoczesnym odbiorem przez Wykonawcę w rozliczeniu samochodu marki Skoda Fabia Kombi

  26 luty 2013
  Do pobrania: 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 3. Załącznik nr 9 - ocena techniczna samochodu marki Skoda Fabia Kombi. 4. Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia 5. Modyfikacja tresci SIWZ
  Przeczytaj więcej >>
 • Uczniowie z Gimnazjum Nr 2 w Giżycku zwyciężyli w finale V Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów.

  25 luty 2013
  12 lutego br. w Zespole Szkół Nr 1 w Giżycku odbył się Finał V Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Tematem V edycji konkursu był: 'Wodny świat Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Jeziora, rzeki i tereny podmokłe.' W finale uczestniczyło 12 trzyosobowych zespołów. Zespoły wyłonione zostały spośród wszystkich biorących udział w konkursie 329 osób. Osoby, które weszły w skład startujących w finale drużyn musiały przejść eliminacje I etapu konkursu, który odbył się w…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Biuletyn z działalności centrów edukacji ekologicznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2012 roku.

  25 luty 2013
  Zapraszamy do zapoznania się z działaniami, które prowadziły w roku 2012 centra edukacji ekologicznej w województwie warmińsko-mazurskim. W biuletynie dostępnym poniżej zawarte są informacje nt. zadań zrealizowanych przez: Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Biuletyn (plik do pobrania)
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  25 lutego - termin składania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej

  07 luty 2013
  Informujemy, że Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w terminie do 25 lutego br. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie do zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Przypominamy, że od bieżącego roku nabór wniosków ma charakter konkursowy. Informacje nt. naboru oraz niezbędnych dokumentów umieszczone są na stronie internetowej www.jeziora.com.pl w zakładce Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Podpisane i kompletne wnioski należy składać osobiście lub przesyłać pocztą do biura Fundacji…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zapraszamy do udziału w warsztatach dla nauczycieli szkół i przedszkoli aplikujących o certyfikat Zielonej Flagi lub Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

  06 luty 2013
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na bezpłatny warsztat przygotowujący do aplikowania o certyfikat Zielonej Flagi lub LCAE w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju (Eco-Schools) (www.ekoszkola.pl). Warsztat odbędzie się 18 lutego br. w Giżycku w Hotelu Europa (al. Wojska Polskiego 37) w godz. od 12.00 do 15.00. W programie…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Dofinansowanie do zadań z zakresu edukacji ekologicznej w 2013 r. - ważne zmiany

  23 styczeń 2013
  W związku z potrzebą ujednolicenia (w całym woj. warmińsko-mazurskim) sposobu przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu edukacji ekologicznej w oparciu o środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informujemy, że z początkiem br. został wprowadzony nowy regulamin dotyczący sposobu przyznawania dofinansowania przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Począwszy od 2013 r. wnioski do dofinansowania będą wybierane w drodze konkursu, który…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Uwaga szkoły ponadgimnazjalne! 10 stycznia 2013 - etap podstawowy XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej WAŻNE INFORMACJE

  10 styczeń 2013
  Wojewódzki Komitet XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej informuje, że z początkiem grudnia br. główny sponsor OWE Toyota Motor Poland rozpoczęła dystrybucję materiałów niezbędnych do przeprowadzenia etapu podstawowego Olimpiady. Materiały są przekazywane do ponad 3300 szkół w całym kraju za pośrednictwem poczty tradycyjnej w postaci pakietu zamkniętego w tubie ochronnej. Niezwłocznie po otrzymaniu pakietu należy sprawdzić jego zawartość oraz potwierdzić odbiór drogą mailową na…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Finał V Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów - 12 luty 2013 r.

  09 styczeń 2013
  Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych planowany przed feriami zimowymi finał V edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów został przesunięty na termin późniejszy i odbędzie się 12 lutego w Zespole Szkół Nr 1 w Giżycku (ul. Wiejska 50). Rozpoczęcie konkursu - godz. 10.00. Przypominamy, że w V edycji konkursu w finale wezmą udział drużyny z następujących szkół: 1. Gimnazjum Nr 2 w Giżycku 2. Publiczne Gimnazjum w Warpunach z s. w Zyndakach 3. Publiczne Gimnazjum w…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wyniki końcowe I etapu V Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów

  21 grudzień 2012
  Informujemy, że 20 grudnia br. został podsumowany I etap V edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. W I etapie konkursu wystartowali uczniowie z 24 gimnazjów Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. 20 drużyn szkolnych wyłonionych na podstawie wyników testu w I etapie wykonało pracę pt. 'Jezioro jako ekosystem wodny'. Podczas oceny prac drużynowych podstawowym kryterium decydującym o ilości przyznanych punktów była część prezentacji dotycząca wybranego jeziora oraz…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Oferta sprzedaży

  19 grudzień 2012
  W związku z likwidacją działalności z zakresu odbioru i wywozu odpadów komunalnych oferujemy sprzedaż: - samochodu Jelcz z zabudową typu SM 11 do wywozu odpadów stałych, rok produkcji 1993 - pojemniki na odpady stałe typu POK 11 Bliższych informacji udziela Katarzyna Niezbecka tel. 87 4280413.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zaproszenie do składania ofert.

  18 grudzień 2012
  18.12.2012 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na 'Prowadzenie rachunkowości i obsługę księgową projektu POIŚ.05.01.00-00.430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie Parków Krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIŚ.' Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 31 grudnia 2012 r. (poniedziałek), do godz. 11.00 na adres e-mail:
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Uwaga szkoły ponadgimnazjalne! 10 stycznia 2013 - etap podstawowy XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej WAŻNE INFORMACJE

  11 grudzień 2012
  Wojewódzki Komitet XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej informuje, że z początkiem grudnia br. główny sponsor OWE Toyota Motor Poland rozpoczęła dystrybucję materiałów niezbędnych do przeprowadzenia etapu podstawowego Olimpiady. Materiały są przekazywane do ponad 3300 szkół w całym kraju za pośrednictwem poczty tradycyjnej w postaci pakietu zamkniętego w tubie ochronnej. Niezwłocznie po otrzymaniu pakietu należy sprawdzić jego zawartość oraz potwierdzić odbiór drogą mailową na…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Rozstrzygnięto konkurs 'Zielony obiektyw'

  04 grudzień 2012
  Informujemy, że 3 grudnia br. podsumowano wyniki szkolnego konkursu filmowego 'Zielony obiektyw'. Poprzez udział w konkursie zachęcaliśmy szkoły do zaprezentowania w ciekawy sposób działalności w dziedzinie edukacji ekologicznej. Wystarczyło nakręcić pięciominutowy film przedstawiający określone wydarzenie, akcję czy inicjatywę. Należało to zrobić w sposób pomysłowy, nie zapominając, że celem konkursu było propagowanie i promowanie działań przyczyniających się do zachowania środowiska…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  50 ton makulatury w III edycji akcji 'Drzewko za makulaturę'

  22 listopad 2012
  W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez papieru. Jest on obecny niemal w każdej dziedzinie życia. Korzystamy z niego od narodzin do starości. Na papierze piszemy, służy jako izolator, chroni produkty przed zepsuciem oraz w czasie transportu, czy jako filtr służy przygotowaniu kawy i herbaty. Na każdym kroku towarzyszą nam książki, gazety, czasopisma, ulotki i druki. Trudno wyobrazić sobie życie bez papierów higienicznych: papieru toaletowego, pampersów, chusteczek higienicznych…
  Przeczytaj więcej >>
 • W Giżyckim Centrum Kultury trwa wystawa 'Zdjęcie z wakacji 2012'

  21 listopad 2012
  14 listopada w Białej Galerii Giżyckiego Centrum Kultury otwarto wystawę fotograficzną 'Zdjęcie z wakacji 2012'. Na wystawie znalazły się najlepsze zdjęcia zgłoszone do kolejnej edycji konkursu 'Zdjęcie z wakacji 2012', zorganizowanego przez Gazetę Giżycką i Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. W Białej Galerii można zobaczyć zdjęcie nagrodzone przez mieszkańców Regionu Wielkich Jezior Mazurskich w głosowaniu sms-owym, czyli zwycięzcę tytułowego 'Zdjęcia z wakacji', zdjęcia nagrodzone…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wyniki z testu w I etapie V Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów.

  15 listopad 2012
  Informujemy, że do dnia 13 listopada br. otrzymaliśmy 23 protokoły z przeprowadzenia testu w I etapie konkursu. Wg danych zawartych w protokołach w konkursie wzięło udział 329 gimnazjalistów. Najwięcej z klasy III - 146, następnie II - 124 i I - 59. W drugiej części I etapu konkursu wyłonione 24 trzyosobowe drużyny szkolne mają za zadanie przygotować pracę drużynową tj. prezentację multimedialną na temat 'Jezioro jako ekosystem wodny'. Termin złożenia prac drużynowych mija 7 grudnia.…
  Przeczytaj więcej >>
 • Odnawialne źródła energii tematem konferencji w Ekomarinie

  15 listopad 2012
  26 października br. w sali konferencyjnej Portu Ekomarina w Giżycku odbyło się spotkanie poświęcone tematyce pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, a w szczególności możliwości gospodarstw rolnych w zakresie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. Konferencję zorganizowała Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne 'Mazurska Chata'. Szczegółowa tematyka konferencji: 1) Energia z biomasy rodzaje i przetwarzanie biomasy (spalanie,…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Komunikat Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  15 listopad 2012
  W ślad za komunikatem Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji szkolnych XXVIII OWE, zamieszczamy treść informacji, którą można także znaleźć na stronie www.owe.com.pl. Treść komunikatu (plik do pobrania) Komitet Wojewódzki XXVIII OWE: Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Trwają przygotowania do kolejnej XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  14 listopad 2012
  Serdecznie zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W 2013 r. w województwie warmińsko - mazurskim funkcję Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady pełni Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Poniżej przedstawiamy harmonogram terminów eliminacji XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w 2013 r.: • Eliminacje szkolne - 10.01.2013 r. • Eliminacje wojewódzkie - 20.04.2013 r. •…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Trwa V Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów - 'Wodny świat Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Jeziora, rzeki i tereny podmokłe.'

  11 listopad 2012
  Informujemy, że 26 października br. odbył się I etap konkursu tj. wszyscy chętni uczniowie rozwiązywali test w swoich szkołach. (Wciąż jeszcze przyjmujemy protokoły z przeprowadzenia I etapu konkursu.) Wytypowane trzyosobowe drużyny szkolne mają teraz za zadanie przygotować pracę drużynową na temat 'Jezioro jako ekosystem wodny'. Wytyczne do wykonania pracy zostały przesłane do szkół i są dostępne poniżej. Termin złożenia prac drużynowych w biurze Fundacji (lub przesłania pocztą) mija - 7…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Ponad 11 tys. uczestników Akcji 'Sprzątania Świata' w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich

  11 listopad 2012
  'Sprzątanie Świata' to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw państw całego świata. Akcja wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Przyznano Nagrody 'Zielonego Kaganka 2012'

  11 listopad 2012
  Podczas seminarium 'Cudze chwalicie, swego nie znacie … - poznajemy parki krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego' w dniu 3 października br. w Giżyckim Centrum Kultury, zostały wręczone Nagrody 'Zielonego Kaganka 2012'. Nagroda "Zielonego Kaganka" została ustanowiona w 2002 r. z inicjatywy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku oraz Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku. Przyznają ją członkowie Kapituły: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Cudze chwalicie, swego nie znacie… ' - poznaliśmy Brodnicki i Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

  11 listopad 2012
  3 października w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury odbyło się seminarium z cyklu 'Cudze chwalicie, swego nie znacie… - poznajemy parki krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego'. Seminarium było otwarte dla wszystkich zainteresowanych przyrodą województwa warmińsko-mazurskiego. Wśród słuchaczy byli nauczyciele i pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów, nadleśnictw oraz młodzież szkolna. Podczas spotkania zaproszeni goście z Brodnickiego i…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Rejsy dydaktyczne: czerwiec - wrzesień 2012

  09 listopad 2012
  W dniach 18-25 czerwca oraz 18-28 września br. odbyły się zajęcia terenowe w postaci rejsów dydaktycznych statkiem wycieczkowym po Jeziorze Niegocin oraz Jeziorze Kisajno. Zajęcia terenowe to nagroda dla grup szkolnych (starsze klasy szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna), tych palcówek, które aktywnie włączają się w różnorodne przedsięwzięcia realizowane przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz same realizują z powodzeniem własne projekty i programy edukacyjne z zakresu…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  EKOpiknik w Wydminach - 14 sierpnia

  09 listopad 2012
  14 sierpnia br. w Wydminach odbył się Eko-piknik. W tym dniu Wójt Gminy Wydminy dokonał przekazania łodzi ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach oraz otwarto uroczyście plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach. Po części oficjalnej Kierownik Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej spotkała się z mieszkańcami gminy i turystami, którzy przyszli na piknik. Grupka dzieci i młodzieży z zainteresowaniem wzięła udział w pogadance na temat wypoczynku przyjaznego przyrodzie oraz…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastyczno-ekologicznym.

  30 październik 2012
  W ramach publicznej kampanii edukacyjnej Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs plastyczny na plakat upowszechniający prawidłowe postępowanie z zużytymi bateriami i akumulatorami. Regulamin (do pobrania).
  Przeczytaj więcej >>
 • Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne 'Mazurska Chata' zapraszają do udziału w Konferencji Tematycznej pn. 'Zielona Energia'

  18 październik 2012
  • Konferencja odbędzie się 26 października w sali konferencyjnej EKO MARINY w Giżycku. Rozpoczęcie o godzinie 9.00. • Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii. • W programie: energia z biomasy, biomasa w rolnictwie, biogazownie rolnicze, rośliny energetyczne, kogeneracja w gospodarstwie rolniczym, ciepło odpadowe z mleka, małe farmy słoneczne. Konferencja • Osoby zainteresowane udziałem w konferencji powinny złożyć formularz…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT 'ROWEROWA SZKOŁA'?

  14 październik 2012
  Jeśli jesteś placówką zainteresowaną zdobyciem certyfikatu 'Rowerowa Szkoła' i chcesz wziąć udział w uroczystości przyznania tych wyróżnień innym szkołom, przyjedź do Olsztyna w dniu 26 października br. (piątek). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Prezydent Miasta Olsztyna zapraszają szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego do wspólnego świętowania. Zgłoszenia szkół i przedstawicieli, poprzez formularz zgłoszeniowy, można dokonywać do 22 października…
  Przeczytaj więcej >>
 • KONKURS DLA SZKÓŁ POD HASŁEM 'SŁOŃCE - ZIEMIA - ENERGIA'

  08 październik 2012
  Wpisując się w ideę obchodów Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi 2012, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej podjęło działania, których celem jest podniesienie świadomości na temat znaczenia energii ze źródeł odnawialnych i oszczędzania energii w życiu codziennym. Zachęcamy zatem szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do uczestnictwa w konkursie pod hasłem 'SŁOŃCE - ZIEMIA - ENERGIA', zorganizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Roku…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zaproszenie do udziału w seminarium 'Cudze chwalicie, swego nie znacie … - poznajemy parki krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego' - 3 października 2012

  25 wrzesień 2012
  Informujemy, że 3 października br. w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury (ul. Konarskiego 8) odbędzie się seminarium informacyjno-edukacyjne z cyklu 'Cudze chwalicie, swego nie znacie - poznajemy parki krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego'. Program (plik do pobrania) W programie spotkania przewidziano prezentację nt. walorów przyrodniczych i krajobrazowych Brodnickiego Parku Krajobrazowego i Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz uroczyste wręczenie Nagród…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zapraszamy do udziału w V Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów

  18 wrzesień 2012
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku informuje, że przygotowuje kolejną V Edycję Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Przypominamy, że konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas I-III uczących się w gimnazjach z terenu działania Centrum (powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Kowale Oleckie, gm. Stare Juchy oraz gm. Świętajno i Rozogi w powiecie szczycieńskim). Poniżej przedstawiamy temat,…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko: koordynator projektu.

  10 wrzesień 2012
  W związku z przygotowaniami do realizacji projektu pn.: 'Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów', współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ogłasza nabór na stanowisko: koordynator projektu. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe 2. Doświadczenie zawodowe - min. 3 lata…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Kampania 'Pamiętajmy o jeziorach' dotarła do Nowego Sącza

  09 wrzesień 2012
  W dniach od 1 do 23 sierpnia br. w Wiosce Turystycznej Wilkasy odbyły się warsztaty przyrodnicze pod nazwą 'Poznajemy florę i faunę Krainy Wielkich Jezior Mazurskich'. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu 'Aktywnie w przyszłość' finansowanego z EFS. W ramach warsztów 185 gimnazjalistów z powiatu nowosądeckiego poznało Region WJM ze szczególnym uwzglednieniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach terenowych, w rejsie Łabędzim Szlakiem oraz odwiedzili…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Konkurs z Eko-krzyżówką cz. IV - podsumowanie.

  07 wrzesień 2012
  W czwartej i ostatniej części konkursu z Eko-Krzyżówką wzięło udział 42 uczestników. Wszystkie osoby poprawnie rozwiązały krzyżówkę i podały właściwe hasło. Lista nagrodzonych poniżej: 1. Agnieszka Chojnowska, Giżycko 2. Władysław Ciupa, Giżycko 3. Ewa Ostrowska, Giżycko 4. Helena Oleksiak, Giżycko 5. Teresa Kołodziejczyk, Giżycko 6. Paulina Chojnowska, Giżycko 7. Zuzanna Malek 8. Marzena Trusewicz-Żakiewicz 9. Anna Kolesińska, Giżycko 10. Marcelina Michalska, Kutno 11. Stanisława Zubrycka,…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Sprzątanie Świata' w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich: 14 - 16 września

  03 wrzesień 2012
  Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę - pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna międzynarodowa Akcja Sprzątania Świata. W Polsce przypada ona tradycyjnie w trzeci weekend września, czyli już niebawem bo w dniach 14-16 września. Podczas tegorocznej dziewiętnastej edycji Akcji chcemy zwrócić szczególną uwagę na zanieczyszczenia otwartych terenów tj. lasów, miejsc wokół jezior, wzdłuż rzek i kanałów, na polach i łąkach. Śmieci tam zalegające zagrażają zwierzętom, roślinności, a nawet mogą powodować…
  Przeczytaj więcej >>
 • Przypominamy o trwającym konkursie filmowym dla szkół - regulamin

  29 sierpień 2012
  Regulamin konkursu filmowego pod hasłem 'Zielony Obiektyw' 1. Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Adres biura Fundacji: ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, tel. (87) 428 04 13, 428 04 90, fax 428 04 91, fundacja@jeziora.com.pl, www.jeziora.com.pl. 2. Konkurs jest skierowany do szkół. Obowiązują trzy kategorie uczestników: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. 3. Konkurs…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Przypominamy, trwa III edycja akcji 'Drzewko za makulaturę'.

  29 sierpień 2012
  Uwaga mieszkańcy Giżycka i okolic! Rusza trzecia edycja akcji 'Drzewko za makulaturę'! W związku z dużym zainteresowaniem uczestników dwóch poprzednich akcji pod hasłem 'Drzewko za makulaturę' organizatorzy przygotowali kolejną trzecią jej edycję. W tym roku akcja trwa od 1 czerwca do 12 października. Przekazanie w tym terminie makulatury do punktu zbiórki surowców wtórnych będzie premiowane sadzonkami drzew i krzewów. Zachęcamy wszystkich do zbiórki makulatury, ponieważ zbierając gazety,…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  21 września - termin składania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej

  26 sierpień 2012
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej informuje, że można składać wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowanych do realizacji w II półroczu 2012. Termin przyjmowania wniosków mija 21 września br. O dofinansowanie mogą ubiegać się placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną z terenu działania MCEE. Podczas rozpatrywania wniosków premiowane będą zadania zgodne z przyjętymi przez Centrum priorytetami na rok 2012: 1. Poznawanie…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zabawa z 'Eko-krzyżówką' trwa!

  22 sierpień 2012
  'Eko-krzyżówka' cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W trzeciej części zabawy wzięło udział aż 37 uczestników, którzy podali poprawne hasło krzyżówki: 'Dbajmy o Mazury'. Spośród 37 zgłoszeń wylosowano 15 szczęśliwców, którzy otrzymają nagrody. Przypominamy, że nagrody można odebrać w biurze Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 4a. Poniżej lista nagrodzonych w trzeciej części 'Eko-krzyżówki'. Gratulujemy! 1. Maja Michalska, Kutno 2. Mateusz…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Kolejna EKO-KRZYŻÓWKA czeka na rozwiązanie!

  08 sierpień 2012
  Wakacyjna zabawa z EKO-KRZYŻÓWKĄ trwa. Za nami losowanie i podsumowanie drugiej części konkursu. Tym razem w zabawie wzięło udział 30 uczestników, 25 z nich podało prawidłowe hasło - 'Czysto na szlaku'. Spośród tych ostatnich wylosowano szczęśliwą '13', która już dziś może odebrać nagrody w biurze Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 4a. Nagrodzeni za poprawne rozwiązanie krzyżówki z 26 lipca:1. Paulina Chojnowska Giżycko2. Teresa Kołodziejczyk…
  Przeczytaj więcej >>
 • Pamiętajmy o jeziorach' - kolejna EKO-KRZYŻÓWKA do rozwiązania

  26 lipiec 2012
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku przypomina o trwającym wakacyjnym konkursie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, organizowanym w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pod hasłem 'Pamiętajmy o jeziorach…. '. Poniżej znajduje się kolejna 'Eko-krzyżówka' do rozwiązania. Na rozwiązanie krzyżówki w postaci hasła czekamy do 2 sierpnia. Przypominamy regulamin konkursu: 1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Regionu Wielkich Jezior Mazurskich jak również turyści wypoczywający…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zdjęcie z wakacji 2012' - fotografujcie i zdobywajcie nagrody po raz piąty!

  18 lipiec 2012
  Gazeta Giżycka przy wsparciu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym, w którym wakacyjny wypoczynek, piękna mazurska przyroda, podróże i przygody znajdą swoje odbicie. Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach: ogólnej oraz fotografii przyrodniczych (detal i pejzaż). Pierwsza z wymienionych kategorii będzie oceniana i nagradzana przez jurorów z 'Gazety Giżyckiej' i prywatnych sponsorów konkursu. Z…
  Przeczytaj więcej >>
 • Pamiętajmy o jeziorach' - wakacyjny konkurs z EKO-KRZYŻÓWKĄ

  14 lipiec 2012
  Już po raz kolejny Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców Regionu Wielkich Jezior Mazurskich oraz turystów tu wypoczywających do udziału w wakacyjnym konkursie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, organizowanym ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pod hasłem 'Pamiętajmy o jeziorach…. '. Regulamin konkursu: 1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Regionu Wielkich Jezior Mazurskich jak również turyści wypoczywający na tym terenie. 2.…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Ahoj mazurska przyrodo! - uczniowie mazurskich szkół na rejsach po jeziorze Niegocin.

  13 lipiec 2012
  'Nie zabieraj z sobą nic, nawet słów Na cóż bagaż ten Ruszaj z nami skoro świt, ruszaj tam Na mazurski rejs…' W czerwcu br. Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej postanowiło wyróżnić placówki oświatowe aktywnie działające w zakresie edukacji ekologicznej. Nagrodą dla placówek, które szczególnie angażują się w przedsięwzięcia realizowane przez MCEE oraz od lat prowadzą edukację ekologiczną wśród swoich uczniów i w środowisku lokalnym były zajęcia terenowe - rejs dydaktycznych statkiem 'Dźwina'…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Anna Ciepła - uczennica SP w Wilkasach zwyciężyła w finale IX Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej.

  05 lipiec 2012
  W dniu 19 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Giżycku odbył się finał regionalny IX Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM. Tematem tegorocznej edycji konkursu był: 'Świat roślin Regionu Wielkich Jezior Mazurskich ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych'. Do wielkiego finału zakwalifikowało się 62 najlepszych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Regionu WJM, wyłonionych podczas dwóch etapów konkursu spośród ogólnej liczby 732 uczestników. Nad…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Seminarium Ekologiczne w Budrach

  05 lipiec 2012
  W dniu 18 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej w Budrach odbyło się XIV Seminarium Ekologiczne pt. "Ekologia pomaga czy przeszkadza". W tym roku patronat honorowy nad tą uroczystością objął Wojewoda Warmińsko - Mazurski Marian Podziewski. Seminarium przebiegło zgodnie z wcześniej zaplanowanym scenariuszem i wzbudziło wielkie zainteresowanie wśród przybyłych gości. Podczas dyskusji padło wiele przemyśleń wcześniej zasugerowanych przez dzieci w swoich wystąpieniach. W Seminarium brali udział: goście…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Piknik promujący projekty środowiskowe Unii Europejskiej - pogoda i uczestnicy dopisali.

  05 lipiec 2012
  W sobotę 9 czerwca na plaży miejskiej w Giżycku odbył się Piknik promujący projekty środowiskowe Unii Europejskiej pod hasłem: 'Sprzątam - Segreguję - Szanuję'. Spotkanie było również okazją do podsumowania akcji 'Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur 2012' i nagrodzenia najbardziej aktywnych uczestników. A było kogo nagradzać, w akcji która rozpoczęła się 1 kwietnia wzięło udział ponad 30 tys. osób, które zebrały rekordową ilość odpadów - ok. 70 ton. Podczas pikniku statuetki, dyplomy i nagrody…
  Przeczytaj więcej >>
 • Uwaga mieszkańcy Giżycka i okolic! Rusza trzecia edycja akcji 'Drzewko za makulaturę'!

  26 czerwiec 2012
  W związku z dużym zainteresowaniem uczestników dwóch poprzednich akcji pod hasłem 'Drzewko za makulaturę' organizatorzy przygotowali kolejną trzecią jej edycję. W tym roku akcja trwa od 1 czerwca do 12 października. Przekazanie w tym terminie makulatury do punktu zbiórki surowców wtórnych będzie premiowane sadzonkami drzew i krzewów. Zachęcamy wszystkich do zbiórki makulatury, ponieważ zbierając gazety, czasopisma, zapisane zeszyty, kartki papieru itp. zmniejszmy ilość zalegających śmieci w…
  Przeczytaj więcej >>
 • Nagrody rozdane! - 30 maja 2012 Giżyckie Centrum Kultury.

  12 czerwiec 2012
  30 maja br. Giżyckie Centrum Kultury gościło laureatów konkursów plastycznych 'Co w trawie piszczy i po niebie lata - zwiastuny wiosny' oraz 'Energia w naturze ukryta', zorganizowanych przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej. W Białej Galerii GCK odbyło się podsumowanie obu konkursów połączone z rozdaniem nagród i otwarciem wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac. Do rąk zwycięzców i wyróżnionych trafiło 57 wspaniałych nagród rzeczowych. Gratulujemy! Jednocześnie informujemy, że osoby,…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zapraszamy na piknik promujący Projekty Środowiskowe Unii Europejskiej

  04 czerwiec 2012
  9 czerwca br. na plaży miejskiej w Giżycku odbędzie się Piknik Promujący Projekty Środowiskowe Unii Europejskiej, który będzie także podsumowaniem tegorocznej Akcji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur. Organizatorem pikniku jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. XII. już Akcja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego Jacka Protasa trwała od 1 do 30 kwietnia. W tym czasie…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Finał regionalny IX edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM

  04 czerwiec 2012
  Informujemy, że finał regionalny IX edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM odbędzie się w dniu 19 czerwca tj. we wtorek, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Giżycku (ul. 3 Maja 21). Rozpoczęcie konkursu o godz. 10:00. Przypominamy, że do finału IX edycji Olimpiady zakwalifikowało się 62 uczniów z 33 szkół: Uczestnicy finału regionalnego (plik do pobrania).
  Przeczytaj więcej >>
 • Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych 'Co w trawie piszczy i po niebie lata'

  21 maj 2012
  Informujemy, że w dniu 17 maja br. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem 'Co w trawie piszczy i po niebie lata - zwiastuny wiosny'. Konkurs został ogłoszony przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku w lutym br. Przypominamy, że w konkursie mogli wziąć udział wychowankowie przedszkoli (tj. grup starszych dzieci w wieku 5-6 lat) oraz uczniowie klas '0', I-III szkół podstawowych z terenu działania MCEE. Konkurs polegał na wykonaniu i przedstawieniu do oceny grupowej…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wyniki II etapu IX Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM

  17 maj 2012
  Informujemy, że znane są już wyniki II etapu IX Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM, a co za tym idzie ustalono wstępną listę finalistów Olimpiady. Do II etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych 82 uczniów z 38 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników II etapu było napisanie w dniu 26 kwietnia testu składającego się z 40 pytań oraz wykonanie pracy indywidualnej pt. 'Zielonym do góry - założenie i obserwacja hodowli roślinnej'. 78 uczestników II etapu przystąpiło do…
  Przeczytaj więcej >>
 • Wyniki konkursu na plakat promujący Odnawialne Źródła Energii 'Energia w naturze ukryta'

  11 maj 2012
  Informujemy, że 9 maja br. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem 'Energia w naturze ukryta'. Konkurs został ogłoszony przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku w lutym br. Przypominamy, że w konkursie mogli wziąć udział indywidualnie uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe z terenu działania MCEE. Konkurs zorganizowano w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Konkurs plastyczny: 'Co w trawie piszczy i po niebie lata - zwiastuny wiosny'

  09 maj 2012
  30 kwietnia br. Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej zakończyło przyjmowanie prac plastycznych w konkursie 'Co w trawie piszczy i po niebie lata'. W ostatnich dniach kwietnia w naszym biurze na dobre zagościła wiosna, a to nie tylko za sprawą wiosennej aury za oknem, ale również ze względu na ogromną ilość kolorowych i radosnych prac obrazujących budzącą się do życia mazurską przyrodę. Ilość prac zaskoczyła nas samych, dziękujemy za tak duże zaangażowanie młodych obserwatorów i poszukiwaczów…
  Przeczytaj więcej >>
 • Konkurs filmowy pod hasłem 'Zielony Obiektyw'

  28 kwiecień 2012
  Regulamin konkursu filmowego pod hasłem 'Zielony Obiektyw' 1. Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Adres biura Fundacji: ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, tel. (87) 428 04 13, 428 04 90, fax 428 04 91, fundacja@jeziora.com.pl, www.jeziora.com.pl. 2. Konkurs jest skierowany do szkół. Obowiązują trzy kategorie uczestników: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. 3. Konkurs…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  W sobotę 21 kwietnia 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się finał wojewódzki XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

  27 kwiecień 2012
  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody. W roku 2012 organizatorem finału wojewódzkiego na Warmii i Mazurach był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, przy wsparciu finansowym ze…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Energia w naturze ukryta' - konkurs plastyczny

  17 kwiecień 2012
  Informujemy, że 30 marca br. zakończyliśmy przyjmowanie prac w konkursie plastycznym pod hasłem 'Energia w naturze ukryta'. Łącznie w konkursie wzięło udział 189 osób z 34 placówek oświatowych. Najwięcej prac (128) przygotowali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści - 33 prace, licealiści i pozostałe osoby - 28 prac. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do końca kwietnia. O wynikach poinformujemy w późniejszym terminie. Szkoły uczestniczące w konkursie: 1. Szkoła Podstawowa w…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  II etap IX Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM - TEST - 26 kwietnia

  17 kwiecień 2012
  Informujemy, że do dnia 4 kwietnia br. 49 szkół podstawowych Regionu WJM przesłało protokoły z przeprowadzenia I etapu IX Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych. Na podstawie protokołów, do II etapu konkursu zakwalifikowało się 82 uczniów z 38 szkół. Zakwalifikowani do II etapu Olimpiady (plik do pobrania) Łącznie w I etapie konkursu wzięło udział 732 uczniów: 125 z klasy IV, 269 z klasy V i 338 z klasy VI. Informujemy, że termin przeprowadzenia testu w II etapie Olimpiady został…
  Przeczytaj więcej >>
 • Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich została uhonorowana Laurem 'Najlepszym z Najlepszych'

  12 kwiecień 2012
  25 marca br. odbyła się w Olsztynie po raz dziewiąty uroczystość wręczenia wyróżnień Laury 'Najlepszym z Najlepszych'. Podczas uroczystej gali zorganizowanej w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, nagrodę z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jacka Protasa, odebrała Ewa Stajuda, Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Fundacja została wyróżniona w kategorii 'Ochrona środowiska', za działalność na rzecz Regionu Wielkich Jezior Mazurskich, tj. realizację zadań…
  Przeczytaj więcej >>
 • 28-29 marca - warsztaty 'Rowerowa Szkoła'

  10 kwiecień 2012
  W związku ze wznowieniem w 2012 r. Wojewódzkiego Programu 'Rowerowa Szkoła, czyli edukacja na rzecz środowiska może mieć dwa koła' zostały zorganizowane warsztaty dla nauczycieli, podczas których przekazano niezbędne informacje nt. projektu oraz możliwości ubiegania się o Certyfikat 'Rowerowa Szkoła'. W warsztatach, które odbyły się w Mrągowie (28 marca) oraz w Giżycku (29 marca) wzięli udział nauczyciele z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Mazurskiego Centrum Edukacji…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  I etap IX edycji Festiwalu Ekologicznego 'Czysty Powiat'

  10 kwiecień 2012
  23 marca br. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie gościło ponad 320 uczestników I etapu dziewiątej edycji Festiwalu Ekologicznego 'Czysty powiat'. Organizatorem przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Festiwal ma na celu kreowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży wobec środowiska naturalnego jak również ugruntowanie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody. Wśród zaproszonych artystów byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków szkolno -…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Dobre rady na złe odpady - happening ekologiczny

  10 kwiecień 2012
  13 marca br. w Giżyckim Centrum Kultury odbył się happening ekologiczny pod hasłem 'Dobre rady na złe odpady'. Happening przygotowało Przedszkole Miejskie Nr 1 z Odziałem Integracyjnym w Giżycku, a do udziału w nim zostały zaproszone przedszkola i klasy '0' giżyckich placówek oświatowych. Podczas przedstawienia dzieci zaprezentowały krótkie scenki (montaże muzyczno-słowne) i piosenki nt. sposobów zmniejszenia ilości śmieci powstających w gospodarstwach domowych, potrzeby dbania o czystość…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Wojewódzki konkurs: ' Przyroda źródłem energii odnawialnej' (dot. szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

  03 kwiecień 2012
  Konkurs mający na celu popularyzację wiedzy nt. odnawialnych źródeł energii oraz ich znaczenia dla człowieka oraz przyrody. Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna lub fotoreportaż promujący odnawialne źródła energii. W załączeniu regulamin konkursu (do pobrania) i formularz zgłoszeniowy (do pobrania). Pozdrawiam, Agata Nikonowicz Referent ds. turystyki Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Zadanie indywidualne dla uczniów zakwalifikowanych do II etapu IX Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

  21 marzec 2012
  Wytyczne do wykonania zadania indywidualnego dla uczniów zakwalifikowanych do II etapu IX Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich Temat zadania: 'Zielonym do góry - założenie i obserwacja hodowli roślinnej' 1. Zadanie wykonuje indywidualnie każdy uczeń, który został zakwalifikowany do II etapu Olimpiady. Brak wykonanego zadania dyskwalifikuje ucznia z dalszego udziału w konkursie. 2. W wykonaniu zadania mogą pomagać uczniowi członkowie jego…
  Przeczytaj więcej >>
 • Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny

  21 marzec 2012
  ZAPROSZENIE Dnia 21 marca 2012r. dzieci (5-6 latki) z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku, wspólnie z dziećmi z innych zaproszonych placówek oświatowych (Niepubliczne Przedszkole 'Bajka', Przedszkole Niepubliczne 'Koralik', Szkoła Podstawowa nr 5) i lokalną społecznością przywitają Pierwszy Dzień Wiosny aktywnie i w poszanowaniu środowiska. Będzie to Ekologiczny Przemarsz Wiosenny przez miasto Giżycko z okazji Międzynarodowego Roku Poszanowania Energii. Uczestnicy imprezy będą przebrani w…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Program 'Rowerowa Szkoła, czyli edukacja na rzecz środowiska może mieć dwa koła' - zapraszamy na warsztaty w Mrągowie i Giżycku

  18 marzec 2012
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej 'Młyn' serdecznie zaprasza placówki oświatowe z terenu działania MCEE, do włączenia się w drugą edycję programu 'Rowerowa Szkoła, czyli edukacja na rzecz środowiska może mieć dwa koła'. Głównym założeniem programu jest upowszechnianie komunikacji rowerowej wśród społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych.…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Uwaga uczestnicy otwartego konkursu plastycznego 'Mój cud natury na Mazurach'!

  18 marzec 2012
  Informujemy, że zakończyła się w Giżyckim Centrum Kultury wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac w otwartym konkursie plastycznym 'Mój cud natury na Mazurach' zorganizowanym w ubiegłym roku. Przypominamy, że uczestnicy konkursu mogą odebrać swoje prace w biurze Fundacji (ul. Nowowiejska 4a) do końca marca br.
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Konkurs na plakat promujący Odnawialne Źródła Energii 'Energia w naturze ukryta' - termin składania prac przedłużono do 30 marca!

  12 marzec 2012
  Informujemy, że przedłużono termin składania prac w konkursie na plakat promujący Odnawialne Źródła Energii 'Energia w naturze ukryta' do dnia 30 marca. Przypominamy, że w konkursie mogą wziąć udział indywidualnie uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe z terenu działania MCEE. Konkurs zorganizowano w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi 2012 (więcej na www.sustainableenergyforall.org).…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Przygotowania do Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur 2012.

  06 marzec 2012
  Już od 12 lat wraz z początkiem wiosny czynimy przygotowania do Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur. Akcją o zasięgu wojewódzkim, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa, koordynują centra edukacji ekologicznej. W bieżącym roku tak jak w poprzednich latach koordynacją Akcji w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich zajmie się Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Mazurskie Centrum…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Uwaga! Rusza IX edycja Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

  15 luty 2012
  Tradycyjnie wraz ze zbliżającą się wiosną, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej pragnie ogłosić czas przygotowań do kolejnej edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM. W tym roku Olimpiada odbędzie się już po raz dziewiąty! Przypominamy, że w Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych Regionu WJM (tj. szkół z powiatów: giżyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, piskiego, węgorzewskiego oraz gmin: Banie Mazurskie i Gołdap, Stare Juchy…
  Przeczytaj więcej >>
 • Energia w naturze ukryta' - konkurs na plakat promujący Odnawialne Źródła Energii

  08 luty 2012
  W grudniu 2010 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi - International Year of Sustainable Energy for All. ONZ pragnie tym samym przyciągnąć uwagę do kwestii zwiększenia dostępu do energii, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Energia daje możliwości, transformuje życie, ekonomię i naszą planetę. Bez dostępu do zrównoważonej energii, nie może być zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie wszystkim dostępu do…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zapraszamy do udziału w konkursie skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: 'Co w trawie piszczy i po niebie lata - zwiastuny wiosny'.

  08 luty 2012
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich wychowawców i nauczycieli do udziału w konkursie plastycznym pn.: 'Co w trawie piszczy i po niebie lata - zwiastuny wiosny'. Celem konkursu jest wykonanie grupowej pracy: albumu lub formy przestrzennej, będącej rezultatem wiosennych obserwacji budzącej się do życia mazurskiej przyrody. Czekamy na prace do 30 kwietnia br. Więcej o konkursie w załączonym regulaminie.…
  Przeczytaj więcej >>
 • 17 stycznia br. Giżyckie Centrum Kultury gościło laureatów otwartego konkursu plastycznego 'Mój Cud Natury na Mazurach'.

  03 luty 2012
  W Białej Galerii GCK odbyło się podsumowanie otwartego konkursu plastycznego 'Mój Cud Natury na Mazurach' połączone z rozdaniem nagród i otwarciem wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych. Wystawę można oglądać do końca ferii zimowych. Przypominamy, iż konkurs polegał na wykonaniu i przedstawieniu do oceny pracy plastycznej, której tematem była unikalna przyroda Krainy Wielkich Jezior Mazurskich zasługująca na miano cudu natury. Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym autorom. Raz jeszcze…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Na tropach … cudu natury' - oferta Zielonej Szkoły w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich.

  02 luty 2012
  Mazury należą do najpiękniejszych krain w Polsce. Sprawia to urozmaicony krajobraz polodowcowy z licznymi jeziorami, bagnami i lasami, w które wplatają się pełne uroku pola i łąki. Bogactwo przyrody i różnorodność krajobrazu wyróżniają ten region na tle pozostałych zakątków naszego kraju. W ostatnich dwóch latach rozsławione zostały przez międzynarodowy internetowy plebiscyt na Nowe 7 Cudów Światowej Przyrody, stając się w finale najpiękniejszym miejscem w Europie. Wprawdzie nie do staliśmy się…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  5 marca 2012 - termin składania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

  24 styczeń 2012
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej przypomina, że można składać wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowanych do realizacji w I półroczu 2012. Termin przyjmowania wniosków mija 5 marca br. O dofinansowanie mogą ubiegać się placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną z terenu działania MCEE. Podczas rozpatrywania wniosków premiowane będą zadania zgodne z przyjętymi przez Centrum priorytetami na rok 2012: 1. Poznawanie i…
  Przeczytaj więcej >>
 • Finał IV Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów

  21 styczeń 2012
  Finał IV Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów odbył się 20 stycznia 2012 r. w Gimnazjum Nr 1 w Giżycku. Uczestniczyło w nim 12 zespołów zakwalifikowanych wcześniej przez komisję konkursową I etapu. W I etapie konkursu wystartowali uczniowie z 30 gimnazjów Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. 28 drużyn szkolnych wyłonionych na podstawie wyników testu w I etapie wykonało pracę pt. 'Czy znasz to drzewo/krzew?'. Zgodnie z regulaminem konkursu do finału zakwalifikowano 12…
  Przeczytaj więcej >>
 • Default Image

  Dofinansowanie do zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Termin składania wniosków - 28.02.2011 r.

  31 maj 2011
  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku przypomina, że termin składania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowanych w I półroczu 2011 r. upływa z dniem 28 lutego br. O dofinansowanie mogą wystąpić placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną, działające na terenie powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego i węgorzewskiego oraz gminy Kowale Oleckie, Banie Mazurskie, Gołdap, Stare Juchy i Świętajno…
  Przeczytaj więcej >>