buy prednisone, order finasteride online sales, buy amoxicillin pills online, femara letrozole without prescription, buy isotretinoin pills online, lisinopril online uk, cost of wellbutrin online

Finał Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów

Po raz drugi wygrał Piotr Fil z Giżycka!

IX Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów zorganizowany przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich odbył się 1 grudnia 2016 r w giżyckiej Ekomarinie. Tegoroczna edycja była dla uczestników wyzwaniem -  tematem była „FLORA Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”.  Najpierw odbył się  etap szkolny, w którym wzięło udział  216 uczniów  z  15 gimnazjów z terenu 13 gmin.  Najlepsi musieli w kolejnym etapie wykonać jeszcze pracę indywidualną dotyczącą gatunków roślin inwazyjnych. Ostatecznie do finału zakwalifikowało się 38 uczestników z trzynastu szkół  (z jedenastu gmin).

Giżycki finał składał się z dwóch części:  najpierw był test liczący 30 pytań, a potem część ustna z udziałem 10 uczniów z najlepszymi wynikami uzyskanymi w teście. Warto dodać, że jednym z pytań było rozpoznanie rodzimych gatunków drzew i krzewów na podstawie liści.    

Nad przebiegiem konkursu czuwało 9 -osobowe jury w skład, którego wchodzili  Państwo: Wojciech Kucfir z Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – przewodniczący jury,  Ewa Downar  - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku , Judyta Gencza i Zachariasz Grudziądz z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Jerzy Bujno – Naczelnik Wydziału Środowiska w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Waldemar Stanisław Stelmasiewicz  - Nadleśnictwo Giżycko, Grzegorz Siemieniuk – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Krzysztof Pawlukojć – ornitolog, członek Rady Programowej MCEE oraz Jolanta Piotrowska reprezentująca Fundację. 

W tej edycji konkursu najlepsi  okazali się:

Miejsce I – Piotr Fil  z Gimnazjum nr 2 w Giżycku (opiekun: Pani  Maria Zawadka – Jedut)

Miejsce II - Kacper Żurek z Gimnazjum nr  1 w Giżycku ( opiekun: Pani  Joanna Kowalska)

Miejsce III – Hubert Gromko z Gimnazjum w Dubeninkach (opiekun: Pani Anna Krygier)

Miejsce IV – Joanna Stachelek z Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach

Miejsce V – Martyna Gałązka z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

Miejsce VI – Emilia Pusio z Gimnazjum nr 1 w Srokowie

Miejsce VII – Zuzanna Łuszczak z Gimnazjum w Sątocznie

Miejsce VIII – Robert Kozakiewicz  z Zespołu Szkół nr 1, Gimnazjum nr 3 w Giżycku

Miejsce IX – Magdalena Supińska z Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku

Miejsce X – Marta Robak z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

Warto dodać, że oprócz uczniów z Giżycka i Dubeninek wśród finalistów znaleźli się przedstawiciele z gimnazjów  w  Korszach, Sątocznie, Srokowie, Białej Piskiej, Miłkach, Wydminach, Piszu, Pieckach oraz  Drogoszach. Gratulacje dla świetnie przygotowanych uczniów pod kierunkiem swoich nauczycieli!  

Konkurs został zorganizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.