cheap generic clomid, prednisone, tenormin online uk, sale of generic anafranil

Przypominamy o trwającym konkursie filmowym dla szkół - regulamin

Regulamin konkursu filmowego pod hasłem 'Zielony Obiektyw'

1.    Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Adres biura Fundacji:

ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, tel. (87) 428 04 13, 428 04 90, fax 428 04 91, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.jeziora.com.pl.

2.    Konkurs jest skierowany do szkół. Obowiązują trzy kategorie uczestników: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

3.    Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego filmu dokumentującego działania placówek oświatowych w zakresie edukacji ekologicznej. Mogą to być np. krótkie relacje z wydarzeń typu: konkursy przyrodnicze i ekologiczne, różnorodne akcje przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego, przedstawienia, happeningi, itp.

4.    Celem bezpośrednim konkursu jest zaprezentowanie w ciekawy i interesujący sposób działań podejmowanych przez placówki oświatowe w zakresie prowadzonej edukacji ekologicznej. Celem pośrednim jest propagowanie i promowanie działań przyczyniających się do zachowanie środowiska naturalnego Regionu Wielkich Jezior Mazurskich oraz do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

5.    Konkurs jest przeznaczony dla filmowców amatorów. Jest to konkurs szkolny. Dopuszcza się prace przygotowane przez klasy. Prace indywidualne nie będą oceniane. Szkoła może złożyć kilka prac (filmów), ale muszą one dotyczyć różnych wydarzeń.

6.    Czas trwania filmu nie może przekraczać 5 min. Pracy należy nadać tytuł.

7.    Film należy przygotować w formie cyfrowej, zapisanej na płycie CD/DVD - w ogólnodostępnym formacie, który umożliwia projekcję z komputera (avi, mov, mpeg, mpg, mp4, wmv).

8.    Pracę (zapisaną na płycie CD/DVD) należy dostarczyć w kopercie w dopiskiem 'Zielony Obiektyw' wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (w załączeniu do regulaminu). Karty zgłoszenia nieopatrzone podpisami, a także nieopisane nośniki (płyty) bez kart zgłoszenia nie zostaną przyjęte do konkursu.

9.    Termin składania prac konkursowych mija 15 listopada 2012 r. Prace należy składać w biurze Fundacji osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko

Prace można składać wcześniej, tj. zaraz po ich wykonaniu. Filmy będą sukcesywnie przeglądane i raz w miesiącu (na koniec miesiąca) zamieszczane na stronie internetowej Fundacji www.jeziora.com.pl.

10.    Prace oceni powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora Konkursu.

11.    O miejscu i terminie wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

12.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów biorących udział w konkursie, ich publicznej prezentacji w celach promocji konkursu i działań edukacyjnych MCEE oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej www.jeziora.com.pl.

13.    Zgłaszając film, autorzy wyrażają zgodę na kopiowanie, publikację oraz publiczne odtwarzanie filmu przez organizatora Konkursu.

14.    Nadesłanie zgłoszenia oznacza zaakceptowanie przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu.

Zgłoszenie udziału w konkursie filmowym pod hasłem 'Zielony Obiektyw' (plik)

Konkurs zorganizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.