cost of nolvadex online

Zapraszamy do udziału w V Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku informuje, że przygotowuje

kolejną V Edycję Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów.

Przypominamy, że konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas I-III uczących się

w gimnazjach z terenu działania Centrum (powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Kowale Oleckie, gm. Stare Juchy oraz gm. Świętajno i Rozogi w powiecie szczycieńskim). Poniżej przedstawiamy temat, proponowaną literaturę konkursu oraz regulamin.

Temat V Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów:

'Wodny świat Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Jeziora, rzeki i tereny podmokłe.'

Temat zawiera następujące zagadnienia: zasoby wodne Regionu (jeziora, rzeki, kanały), flora i fauna wodna, zagrożenia i ochrona wód.

Literatura obowiązująca uczestników konkursu:

1.    Obowiązujące podręczniki do nauki biologii i geografii w gimnazjum

2.     'Mazurski Park Krajobrazowy. Przewodnik ilustrowany' Jerzy Kruszelnicki. Krutyń 2004

3.    'Parki Krajobrazowe w Polsce' Grzegorz Rąkowski. Warszawa 2002, (tekst dot. Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

- str. 150-163)

4.    'Spotkania z przyrodą Puszczy Boreckiej' Andrzej Sulej. Jurkowo 2005, (akapity dotyczące flory jezior, bagien, rzek i torfowisk - str. 9-10 oraz dotyczące fauny wodnej - str. 20)

5.    'Krainy Jezior w Polsce' Krzysztof Bogusław Lewandowski. Warszawa 1992, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, (Pojezierze Mazurskie ze szczególnym uwzględnieniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - str. 61-70, dział Ekologia jezior - str. 88-104)

6.    'Gmina Kruklanki. Historia i przyroda'. R. Klimek, W. Rużewicz, A. Sulej. Urząd Gminy Kruklanki & Wydawnictwo Mantis. Olsztyn 2009, (działy: Hydrografia - str. 17-22 oraz Rośliny wodne i bagienne - str. 98-99)

7.     'Rośliny wodne i bagienne'. Stanisław i Grzegorz Kłosowscy. MULTICO Oficyna Wydawnicza. Warszawa 2001 (str. 7-31)

8.    'Nad wodą. 140 roślin i zwierząt wodnych'. Frank i Katrin Hecker. MULTICO Oficyna Wydawnicza. Warszawa 2008 (lub inne opracowanie nt. podstawowych gatunków roślin i zwierząt wodnych)

9.    'Rezerwaty przyrody w Polsce Północnej'. Grzegorz Rąkowski. Warszawa 2005 (wybrane rezerwaty Regionu WJM obejmujące ekosystemy wodne oraz rezerwaty torfowiskowe).

Wymieniona literatura jest dostępna w bibliotece MCEE do skorzystania na miejscu. Część książek można wypożyczyć na czas trwania konkursu (poz. 2-4). Dla osób z własnym papierem udostępniamy także bezpłatne ksero. Podana literatura jest propozycją dla uczniów, którzy będą chcieli poszerzyć swoją wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych na bazie podręczników szkolnych. Nie ma obowiązku zapoznania się z każdą wymienioną książką/broszurą. Informacje dotyczące tematu konkursu można czerpać także z innych źródeł.

Termin przeprowadzenia I etapu konkursu (testu w szkołach) ustalono na dzień

26 października br. Przed tym terminem szkoły otrzymają pocztą zestawy pytań testowych (do powielenia) i wytyczne do przeprowadzenia I etapu. Nie przyjmujemy zgłoszeń do konkursu. W przypadku, kiedy szkoła nie wystartuje w zawodach zobowiązana jest do zachowania pytań w tajemnicy.

Trzech uczniów z największą liczbą punktów uzyskanych z testu w I etapie, przystąpi w terminie od 27.10 do 30.11 do wykonania zadania drużynowego. Termin składania prac drużynowych to 7 grudnia 2012 r.

Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone do 20 grudnia br. na stronie internetowej Fundacji www.jeziora.com.pl w zakładce 'Aktualności'.

Serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do udziału w konkursie!

Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów (plik do pobrania)