www.seatrade-global.com, buy amoxicillin/clavulanate pills online

Przyznano Nagrody 'Zielonego Kaganka 2012'

Podczas seminarium 'Cudze chwalicie, swego nie znacie … - poznajemy parki krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego' w dniu 3 października br. w Giżyckim Centrum Kultury, zostały wręczone Nagrody 'Zielonego Kaganka 2012'.

 

Nagroda "Zielonego Kaganka" została ustanowiona w 2002 r. z inicjatywy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku oraz Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku. Przyznają ją członkowie Kapituły: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Jest to nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji ekologicznej oraz za systematyczną pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na rzecz zrównoważonego rozwoju Warmii i Mazur.

 

Do grona wyróżnionych Nagrodą 'Zielonego Kaganka 2012' dołączyły:

- Ewa Dulna nauczycielka w Szkole Podstawowej w Krutyni

- Alina Oleszczuk nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

- Izabela Puka nauczycielka w Szkole Podstawowej w Staświnach

- Jolanta Grzesiukiewicz nauczycielka w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach

- Agnieszka Haponik nauczycielka w Szkole Podstawowej w Sypitkach

- Maria Klimowicz nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich.

 

Wręczenie nagród ubarwiły występy wokalne i recytatorskie wychowanków Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku.

 

 

Informacja o laureatkach - plik do pobrania