buy prednisone, order finasteride online sales, buy amoxicillin pills online, femara letrozole without prescription, buy isotretinoin pills online, lisinopril online uk, cost of wellbutrin online

Oferta sprzedaży

W związku z likwidacją działalności z zakresu odbioru i wywozu odpadów komunalnych oferujemy sprzedaż:

- samochodu Jelcz z zabudową typu SM 11 do wywozu odpadów stałych, rok produkcji 1993

- pojemniki na odpady stałe typu POK 11

Bliższych informacji udziela Katarzyna Niezbecka tel. 87 4280413.