buy diflucan online, maybe this, buy #yadkdhjf no prescription, generic amoxicillin no prescription australia, buy diflucan online, celebrex, sale of lisinopril online

Uwaga szkoły ponadgimnazjalne! 10 stycznia 2013 - etap podstawowy XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej WAŻNE INFORMACJE

Wojewódzki Komitet XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej informuje, że

z początkiem grudnia br. główny sponsor OWE Toyota Motor Poland rozpoczęła dystrybucję materiałów niezbędnych do przeprowadzenia etapu podstawowego Olimpiady. Materiały są przekazywane do ponad 3300 szkół w całym kraju za pośrednictwem poczty tradycyjnej

w postaci pakietu zamkniętego w tubie ochronnej. Niezwłocznie po otrzymaniu pakietu należy sprawdzić jego zawartość oraz potwierdzić odbiór drogą mailową na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku nieotrzymania materiałów w najbliższych dniach, prosimy szkoły o kontakt

z Wojewódzkim Komitetem celem sprawdzenia czy placówka znajduje się w aktualnej bazie wysyłkowej Toyoty.

Przypominamy, że jedynym możliwym terminem przeprowadzenia etapu podstawowego Olimpiady jest 10 stycznia 2013 r. godz. 10.00. Każda szkoła zobowiązana jest sporządzić

i przesłać do siedziby Komitetu Wojewódzkiego protokół z przeprowadzenia konkursu. Protokół należy sporządzić wyłącznie na oryginalnym formularzu. Tylko takie protokoły będą przyjmowane przez Komitet Wojewódzki. Termin przesyłania protokołów mija

25 stycznia 2013r. (decyduje data stempla pocztowego).

Uwaga! Protokół należy sporządzić także w przypadku gdy żaden z uczniów nie uzyska kwalifikacji do etapu wojewódzkiego. Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady, nie przesłanie protokołu z etapu podstawowego XXVIII Olimpiady będzie skutkować usunięciem placówki z bazy szkół uczestniczących w OWE i w kolejnych latach szkoła nie będzie otrzymywać materiałów konkursowych.

Przypominamy, że protokół należy wypełnić skrupulatnie, nie pomijając żadnych rubryk.

W protokole należy bezwzględnie podać imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy do opiekuna merytorycznego każdego ucznia zakwalifikowanego do etapu wojewódzkiego. Jeśli protokół sporządza osoba, która nie jest opiekunem merytorycznym prosimy o dopisanie informacji bezpośrednio na formularzu protokołu.

Szyfr prawidłowych odpowiedzi do testu na etapie podstawowym ukaże się na oficjalnej stronie internetowej Olimpiady www.owe.com.plw dniu 11 stycznia 2013 r. Umożliwi to przeprowadzenie ewentualnej dogrywki w jedynym możliwym ustalonym terminie tj.

11 stycznia 2013 r. o godz. 11.00. Szyfr poprawnych odpowiedzi do testu w dogrywce będzie również zamieszczony na www.owe.com.pl w dniu 11 stycznia o godz. 14.30.

Przypominamy, że do etapu wojewódzkiego z jednej szkoły kwalifikuje się wyłącznie trzech najlepszych uczniów, którzy uzyskają co najmniej 40 pkt., czyli 80% poprawnych odpowiedzi w teście (bez pkt. ewentualnej dogrywki). Nie jest możliwe zakwalifikowanie więcej niż trzech uczniów do kolejnego etapu.

Szczegółowe informacje dot. organizacji poszczególnych etapów Olimpiady, wykaz literatury, informacje o uprawnieniach przysługujących uczestnikom konkursu są zamieszczone na oficjalnej stronie Olimpiady: www.owe.com.pl. Informujemy, że etap wojewódzki odbędzie się w dniu 20 kwietnia, a centralny w dniach 7 - 9 czerwca

w Katowicach.

Komitet Wojewódzki XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej:

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej

ul. Nowowiejska 4a

11-500 Giżycko

tel. 87 428 04 90

fax 87 428 04 91

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.