buy #yadkdhjf no prescription, www.seatrade-global.com, order amoxicillin online sales, cost of nexium online, nolvadex buy non prescription

25 lutego - termin składania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej

Informujemy, że Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w terminie do 25 lutego br. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie do zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Przypominamy, że od bieżącego roku nabór wniosków ma charakter konkursowy. Informacje nt. naboru oraz niezbędnych dokumentów umieszczone są na stronie internetowej www.jeziora.com.pl w zakładce Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

Podpisane i kompletne wnioski należy składać osobiście lub przesyłać pocztą do biura Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko.

 

O dofinansowanie w ramach w/w działania ubiegać mogą się placówki oświatowe

oraz organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną.

 

Podczas rozpatrywania wniosków premiowane będą zadania zgodne z przyjętymi przez Centrum priorytetami na rok 2013:

1. Poznawanie i poszanowanie wartości przyrodniczych i kulturowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

2. Tworzenie miniogrodów przy placówkach oświatowych jako źródła informacji, miejsca obserwacji i praktycznej nauki zjawisk przyrodniczych.

3. Działania na rzecz promowania opakowań płóciennych i papierowych.

4. Działania na rzecz propagowania systemów segregacji odpadów i prawidłowej gospodarki odpadami w najbliższym otoczeniu, z uwzględnieniem zbiórki odpadów niebezpiecznych (baterii).

5. Promowanie imprez ekologicznych i akcji związanych z ruchem na świeżym powietrzu

w połączeniu z pogłębianiem wiedzy o otaczającej przyrodzie (z wyłączeniem wszelkich imprez sportowych).

6. Woda w przyrodzie i w życiu człowieka.

7. Działania na rzecz promowania Odnawialnych Źródeł Energii oraz oszczędzania energii.

 

Wszelkie informacje udzielane są w biurze Fundacji mieszczącym się w Giżycku

przy ul. Nowowiejskiej 4a oraz pod nr tel. (87) 428-04-90.