cheap generic clomid, prednisone, tenormin online uk, sale of generic anafranil

Uczniowie z Gimnazjum Nr 2 w Giżycku zwyciężyli w finale V Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów.

12 lutego br. w Zespole Szkół Nr 1 w Giżycku odbył się Finał V Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Tematem V edycji konkursu był: 'Wodny świat Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Jeziora, rzeki i tereny podmokłe.'

W finale uczestniczyło 12 trzyosobowych zespołów. Zespoły wyłonione zostały spośród wszystkich biorących udział w konkursie 329 osób. Osoby, które weszły w skład startujących w finale drużyn musiały przejść eliminacje I etapu konkursu, który odbył się w macierzystych gimnazjach i miał charakter testu. Do II części I etapu konkursu wyłoniono 24 trzyosobowe zespoły, które miały za zadanie przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat 'Jezioro jako ekosystem wodny'. W ramach zadania wpłynęło 20 prac drużynowych, spośród których wybrano 12 najlepszych zespołów startujących w finale.

Uczestnicy V Finału musieli rozwiązać test składający się z 20 pytań oraz odpowiedzieć na dwa pytania problemowe. Kolejnym zadaniem z jakim musieli się zmierzyć uczestnicy konkursu było rozpoznanie trzech gatunków drzew i krzewów.

Nad prawidłowością przebiegu finału V Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów czuwało Jury w składzie:

- Marek Bogdaszewski - Kierownik Stacji Parazytologii Polskiej Akademii Nauk

w Kosewie Górnym, Przewodniczący Jury

- Grzegorz Siemieniuk - przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

- Agata Kowalska-Skórka - Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie

- Artur Pawlukowski - inspektor ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Giżycku

- Marzena Potomska - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej

i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Giżycku

- Dariusz Luma - Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

- Wioletta Rawa-Rudzińska - Kierownik MCEE

Po podsumowaniu rezultatów z testów oraz z części ustnej finału jury ogłosiło wyniki,

a uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody indywidualne ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zwycięzcą V edycji konkursu została drużyna w składzie: Izabela Wiszniewska, Marta Pietnoczka i Piotr Zęgota z Gimnazjum Nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku. Nagrodami uhonorowane zostały także gimnazja, które zajęły I, II i III miejsce czyli: Gimnazjum Nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, Publiczne Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Rynie oraz Gimnazjum w Zespole Szkół w Radziejach. Szkoły otrzymały albumy przyrodnicze.

Poniżej prezentujemy wyniki finału V Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej

dla Gimnazjalistów.

Zwycięzcom i wszystkim finalistom konkursu serdecznie gratulujemy!!!