cheap generic clomid, prednisone, tenormin online uk, sale of generic anafranil

Aż do 15 marca br. przedłużono termin składania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców informujemy, że w związku z wydłużeniem procedury aplikacyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, został zmieniony termin składania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej do Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku.

Placówki oświatowe i inne organizacje społeczne/stowarzyszenia zajmujące się edukacją ekologiczną mogą składać wnioski do 15 marca br. (o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzenie wszystkich wniosków przewidziano w ostatnim tygodniu marca.

 Więcej informacji - ogłoszenie konkursowe z dnia 07.02.2013