generic clomipramine no prescription australia, no prescription trazodone online

Uwaga! Rusza X edycja Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

Tradycyjnie wraz ze zbliżającą się wiosną, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej pragnie ogłosić czas przygotowań do kolejnej edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM. W tym roku Olimpiada odbędzie się już po raz dziesiąty!

Przypominamy, że w Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych Regionu WJM (tj. szkół z powiatów: giżyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Stare Juchy oraz gm. Świętajno i gm. Rozogi w powiecie szczycieńskim). Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

W X edycji konkursu zostały wprowadzone zmiany do regulaminu, tj. obowiązuje zgłoszenie udziału w Olimpiadzie. Najpóźniej do 15 marca wszystkie szkoły, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać zgłoszenia w biurze organizatora czyli Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku (mailem, faxem, telefonicznie lub pocztą).

I Etap tj. eliminacje szkolne konkursu zaplanowano na dzień 22 marca br. (tj. piątek),

na godz. 10:00.

Temat tegorocznej Olimpiady: Jeziora największym bogactwem Regionu Wielkich Jezior Mazurskich (w tym: system Wielkich Jezior Mazurskich, obszary wodne objęte ochroną prawną w Regionie WJM, organizmy wodne oraz związane ze środowiskiem wodnym jezior).

Poniżej znajduje się proponowana literatura.

Uwaga! Uczestnicy Olimpiady nie mają obowiązku zapoznania się z każdą pozycją literatury z podanej listy. Wiele informacji powtarza się w kilku książkach. Jest to propozycja dla uczniów i ich nauczycieli do szukania nowych źródeł informacji poza podręcznikami szkolnymi.

Literatura:

1. Obowiązujące podręczniki do nauki przedmiotu przyroda w szkole podstawowej

2. 'Mazurski Park Krajobrazowy. Przewodnik ilustrowany' Jerzy Kruszelnicki, Wydawnictwo Kengraf, Krutyń 2004 (str. 4-5, 8-19)

3. 'Młody obserwator przyrody. Ptaki jezior i rzek' Multico - zeszyt edukacyjny

4. 'Żabi raj. Wyprawa do krainy płazów' Regina Kardaś, Zofia Bogdaszewska (str. 11-21, 39-60)

5. 'Podwodny świat' Elwira Samonek-Miciuk Lublin 1998 (str. 15-24)

6. Dowolna mapa turystyczna Wielkich Jezior Mazurskich z zaznaczonymi obszarami chronionymi.

Wymieniona literatura jest dostępna w bibliotece MCEE do skorzystania na miejscu. Część książek można wypożyczyć na czas trwania konkursu (poz. 2,4,6). Dla osób z własnym papierem udostępniamy także bezpłatne ksero.

Materiały do przeprowadzenia I etapu konkursu (tj. testy do powielenia, klucze do oceny testów, wytyczne, wzór protokołu) będą wysłane wyłącznie do tych szkół podstawowych, które najpóźniej do 15 marca zgłoszą chęć udziału w konkursie.

Po 22 marca na stronie internetowej Fundacji www.jeziora.com.pl w zakładce 'Aktualności' będzie dostępny temat oraz wytyczne do wykonania zadania indywidualnego dla uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Ponadto informacja ta zostanie wysłana do szkół pocztą tradycyjną wraz z podsumowaniem wyników z etapu I.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

Regulamin Olimpiady

Wytyczne do przeprowadzenia etapu I

Wzór protokołu z przeprowadzenia I etapu konkursu