what is buy zoloft per day, how does zoloft without prescription in usa, sale of generic nexium , sale of amoxicillin/clavulanate online

PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCYM KONKURSIE 'SŁOŃCE - ZIEMIA - ENERGIA'

15.10.2012 r. ogłosiliśmy konkurs 'SŁOŃCE - ZIEMIA - ENERGIA', którego celem jest podniesienie świadomości na temat znaczenia energii ze źródeł odnawialnych i oszczędzania energii w życiu codziennym.

 

Zadaniem uczestnika konkursu (szkoły, klasy, grupy szkolnych liderów lub koła zainteresowań) jest zorganizowanie i przeprowadzenie w terminie od 15.10.2012 r.

do 15.03.2013 r. szkolnej kampanii nt. odnawialnych źródeł energii. Szkoły same tworzą własne scenariusze działań w ramach kampanii, wykorzystując różnorodne metody i środki: np. akcja plakatowa/ulotkowa, warsztaty, spotkania, prelekcje, konkursy.

 

Do 15 marca 2013 r. przyjmujemy prace konkursowe (w przypadku prac przesyłanych pocztą - decyduje data stempla pocztowego).

 

Praca konkursowa powinna mieć formę sprawozdania z przeprowadzonej kampanii, wzbogaconego o załączniki (np. zdjęcia, nagrania video).

 

 

 

Informujemy, że jesienią 2012 r. do konkursu zgłosiło się 19 szkół i zespołów szkolnych:

 

1. Szkoła Podstawowa w Krutyni

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piszu im. Henryka Sienkiewicza

3. Zespół Szkół w Warpunach z siedzibą w Zyndakach

4. Zespół Szkół Katolickich w Piszu

5. Zespół Szkół Nr 1 w Piszu

6. Szkoła Podstawowa w Jabłońskich

7. Szkoła Podstawowa w Pogorzeli

8. Szkoła Podstawowa w Dłużcu

9. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

10. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedaszkach

11. Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu

12. Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim

13. Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance

14. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie

15. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich

16. Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Miłkach

17. Szkoła Podstawowa w Jeżach

18. Zespół Szkół w Drygałach, Publiczne Gimnazjum w Drygałach

19. Szkoła Podstawowa w Staświnach

  UWAGA!!!

Na przekazanie prac pozostało

10 DNI