www.olorx.com, using for generic zoloft dosage, order tamoxifen online sales, buy tamsulosin purchase

Uwaga - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z równoczesnym odbiorem przez Wykonawcę w rozliczeniu samochodu marki Skoda Fabia Kombi, nr sprawy FOWJM/ZP/AA/2/2013, przesunięciu ulega termin składania ofert do dnia 18.03.2013 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 18.03.2013 roku o godz. 10:15.