cheap generic clomid, prednisone, tenormin online uk, sale of generic anafranil

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z równoczesnym odbiorem przez Wykonawcę w rozliczeniu samochodu marki Skoda Fabia Kombi, nr sprawy FOWJM/ZP/AA/2/2013, została wybrana najkorzystniejsza oferta.