cost of #AsLarAs, buy nexium online, #jkdhdyvjv no prescription, sale of generic propecia , clomid online, buy clomid, sale of generic tenormin

Wiosenne Działania

Od 12 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z partnerami organizuje akcję 'Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur'. W działania te aktywnie włączają się społeczności szkolne, leśnicy, myśliwi i samorządowcy. W tym roku postanowiono zmienić jednak formułę działania. Jednak wspólny cel pozostaje bez zmian - troska o środowisko naturalne naszego pięknego regionu. 

- Akcję nazwaliśmy 'Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach' i będzie ona opierać się w dużej mierze na dążeniu do 'oddania długu' jaki zaciągnęliśmy korzystając z zasobów środowiska naturalnego - mówi Tadeusz Ratyński, I z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. - Jako, że Wojewódzki Fundusz w tym roku obchodzi okrągły jubileusz istnienia tegoroczne działania będą związane z hasłem 'Milion drzew dla Warmii i Mazur na 20-lecie WFOŚiGW w Olsztynie'. Chcąc osiągnąć jak najwyższy efekt ekologiczny postanowiliśmy rolę koordynatorów powierzyć centrom edukacji ekologicznej, sprawdzonym partnerom Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie.

Zadaniem centrów będzie zadbanie o to, aby w każdym powiecie naszego regionu odbyła się akcja, której wynikiem będą właśnie nasadzenia drzew. Oczywiście nie zabraknie także spotkań z leśnikami, myśliwymi, prelekcji na tematy przyrodnicze, jak również tych związanych z promowaniem zbiórki elektrośmieci i podejmowaniem konkretnych inicjatyw na rzecz zachowania bioróżnorodności środowiska. Tegoroczną inicjatywa zostanie zorganizowana wspólnie z zaprzyjaźnionymi i funkcjonującymi w naszym regionie nadleśnictwami.

- Do akcji chciałbym zaprosić wszystkich, którym nie obca jest troska o środowisko naturalne naszego regionu: uczniów, a także osoby dorosłe, które swoim przykładem i postawą kształtują postawy prośrodowiskowe dzieci i młodzieży - tłumaczy prezes Ratyński. - Zapraszamy wszystkich, aby przyłączyli się do akcji sadzenia lasu, tworzenia nowych remiz śródpolnych i pielęgnacji już istniejących.  W ramach tegorocznej wiosennej kampanii będziemy edukować, jak żyć w zgodzie z naturą i w sposób racjonalny korzystać z zasobów środowiska.

Pamiętajmy, że stan środowiska naturalnego zależy od nas wszystkich, a edukacja ekologiczna wymaga stałego, wielokierunkowego i wielokrotnego działania, które możliwe jest tylko przy współpracy i zrozumieniu wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur.