buy prednisone, order finasteride online sales, buy amoxicillin pills online, femara letrozole without prescription, buy isotretinoin pills online, lisinopril online uk, cost of wellbutrin online

Już wkrótce eliminacje wojewódzkie XXVIII Olimipiady Wiedzy Ekologicznej

Już wkrótce eliminacje wojewódzkie XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Przypominamy, że w dniu 20 kwietnia br. (tj. w sobotę) w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odbędzie się etap wojewódzki XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Imprezę honorowym patronatem objął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Rozpoczęcie konkursu zaplanowano na godz. 1000. Prosimy uczestników o przybycie na godz. 945 (zbiórka w holu przed wejściem do Hali Sportowej). Przypominamy też o zabraniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np.: legitymacji szkolnej, dowodu osobistego).

Uczestnicy tego etapu Olimpiady będą mieli za zadanie w pierwszej kolejności rozwiązać test składający się z 50 pytań. 12 uczestników, którzy uzyskają minimum 70 % poprawnych odpowiedzi na pytania testowe zostanie zakwalifikowanych do drugiej - ustnej części konkursu. Do eliminacji stopnia centralnego (7-9 czerwca br. w Katowicach) kwalifikuje się wyłącznie 7 najlepszych uczestników części ustnej. Informujemy ponadto, że w eliminacjach szkolnych w naszym województwie wzięło udział 1612 uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 86 uczestników z 40 szkół.

Dla wszystkich uczestników Olimpiady będą przygotowane imienne dyplomy zawierające m.in. datę i miejsce urodzenia ucznia. Aby uniknąć błędów wszystkie szkoły biorące udział w Olimpiadzie zostały poproszone o podanie niezbędnych danych potrzebnych do przygotowania dyplomów oraz zaświadczeń wydawanych bezpośrednio przez Komitet Główny OWE w Warszawie. Dla ułatwienia udostępniamy poniżej formularz do wypełnienia. Informacje o każdym uczniu należy przesłać (faxem, mailem) do siedziby Wojewódzkiego Komitetu OWE w Giżycku w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia.

Poniżej do pobrania: 

2. Formularz do wypełnienia danych uczestnika eliminacji wojewódzkich

3 .Lista uczestników eliminacji wojewódzkich XXVIII OWE w Giżycku