cost of #AsLarAs, buy nexium online, #jkdhdyvjv no prescription, sale of generic propecia , clomid online, buy clomid, sale of generic tenormin

Rozstrzygnięto konkurs szkolny 'SŁOŃCE - ZIEMIA - ENERGIA' !!!!!!!!!!!!!!!

Rozstrzygnięto konkursu szkolny 'SŁOŃCE - ZIEMIA - ENERGIA' !!!!!!!!!!!!!!!

Krótkie przypomnienie

W konkursie, mogły wziąć udział szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zadaniem uczestnika konkursu (szkoły, klasy, grupy szkolnych liderów lub koła zainteresowań) było zorganizowanie i przeprowadzenie w terminie od 15.10.2012 r. do 15.03.2013 r. kampanii nt. odnawialnych źródeł energii. Placówki same mogły tworzyć własne scenariusze działań w ramach kampanii, wykorzystując różnorodne metody i środki: np. akcja plakatowa/ulotkowa, warsztaty, spotkania, prelekcje, konkursy. W rezultacie przeprowadzonych działań uczniowie powinni byli: usystematyzować wiedzę nt. pozyskiwania energii ze źródeł konwencjonalnych, mieć poczucie potrzeby oszczędzania energii w szkole i w domu, poznać rodzaje energii ze źródeł odnawialnych, poznać rolę i znaczenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, a także poznać praktyczne zastosowanie OZE w środowisku lokalnym. W regulaminie określono, że praca konkursowa powinna mieć formę sprawozdania z przeprowadzonej kampanii, wzbogaconego o załączniki (np. zdjęcia, nagrania video). Uczestników konkursu obowiązywało zgłoszenie udziału w terminie do 15.11.2012 r. Każda szkoła, która zgłosiła swój udział otrzymała broszurę pt., 'Co należy wiedzieć o odnawialnych źródłach energii' wydaną przez FOWJM w Giżycku. Załącznik Nr 1 do protokołu zawiera listę szkół, które zgłosiły udział w konkursie.

Po zapoznaniu się z wszystkimi pracami wraz z dołączonymi do nich załącznikami komisja konkursowa odnotowała, że:

- wszystkie prace spełniają wymogi konkursowe określone w regulaminie

- zorganizowane kampanie szkolne przygotowano i przeprowadzono na wysokim poziomie

- działania zrealizowane w ramach kampanii były bardzo urozmaicone.

Podczas oceny prac komisja konkursowa zwracała uwagę przede wszystkim na zasięg kampanii, zaangażowanie społeczności szkolnej oraz pomysłowość w realizacji zadania. Ze względu na bardzo wysoki i wyrównany poziom prac ostatecznie przyznano 3 nagrody główne równorzędne oraz 4 wyróżnienia.

Nagrody główne równorzędne:

1)Szkoła Podstawowa w Staświnach, 11-513 Miłki

2)Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi, ul. Kościuszki 25, 19-500 Gołdap

3)Szkoła Podstawowa im mjr. H. Sucharskiego w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 14,  12-250 Orzysz

Wyróżnienia:

 

1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Piszu, ul. Gizewiusza 8, 12-200 Pisz

2) Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Bemowie Piskim, 12-230 Biała Piska

3) Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Biedaszkach, Biedaszki 11, 11-400 Kętrzyn

4) Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19-500 Gołdap

Zgodnie z regulaminem nagrodą za zdobycie I, II i III miejsca w konkursie miały być warsztaty dla uczniów podsumowujące szkolne kampanie, przeprowadzone przez ekspertów Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej w Olsztynie. W związku z tym, że komisja konkursowa nie przyznała miejsc, trzy placówki wytypowane do nagrody głównej równorzędnej zostają nagrodzone warsztatami dla uczniów. Placówki wyróżnione otrzymają nagrody grupowe rzeczowe w postaci pomocy dydaktycznych. Pozostałe placówki uczestniczące w konkursie otrzymają okolicznościowe dyplomy oraz zestawy materiałów dydaktycznych (wydawnictw FOWJM):

 

Nagrody za udział w konkursie otrzymują:

1) Szkoła Podstawowa w Dłużcu, 11-710 Piecki

2) Szkoła Podstawowa w Jabłońskich, Jabłońskie 12, 19-500 Gołdap

3) Zespół Szkół w Drygałach, Drygały, ul. Szkolna 2, 12-230 Biała Piska

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie, ul. Moniuszki 1, 11-400 Kętrzyn

5) Szkoła Podstawowa im. M. Kajki w Miłkach, ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki

6) Szkoła Podstawowa w Krutyni, Krutyń 23, 11-710 Piecki

 

Konkurs zorganizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Starostwa Powiatowego w Giżycku.

 

GRATULUJEMY!!!!