www.olorx.com, using for generic zoloft dosage, order tamoxifen online sales, buy tamsulosin purchase

Zaproszenie do składania ofert

17.04.2013

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na 'Wsparcie merytoryczne w zakresie stosowania Prawa  zamówień publicznych, przygotowania dokumentacji przetargowej i przeprowadzenia postępowań w ramach projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, współfinansowanego ze środków UE'

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 24 kwietnia 2013 r. (środa), do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia,  formularzem oferty i załącznikami - do pobrania poniżej.

·         Niniejsze zapytanie stanowi formę rozeznania rynku jakie FOWJM zobowiązana jest przeprowadzić zgodnie z zasadami ogólnymi udzielania zamówień finansowanych z udziałem środków publicznych oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w projektach realizowanych z udziałem wsparcia finansowego Unii Europejskiej.

·         Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

·         Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich do zawarcia umowy.