generic clomipramine no prescription australia, no prescription trazodone online

Finał wojewódzki XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej za nami

W sobotę 20 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odbył się wojewódzki etap XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

W I etapie udział wzięło 1612 uczniów, z których do etapu wojewódzkiego przeszło 86 uczestników. Do pisania testu przystąpiło 76 reprezentantów szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy tego etapu Olimpiady mieli za zadanie w pierwszej kolejności rozwiązać test składający się z 50 pytań, 27 uczestników uzyskało minimum 70 % poprawnych odpowiedzi na pytania testowe tj. 35 pkt., 12 osób z najlepszymi wynikami zostało zakwalifikowanych do drugiej - ustnej części konkursu. Do eliminacji stopnia centralnego (7-9 czerwca br. w Katowicach) zakwalifikowało się wyłącznie 7 najlepszych uczestników po teście i części ustnej:

1. Dominik Karch - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie

2. Barbara Kędzierska  - Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Bartoszycach

3. Karolina Morska - I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku

4. Anna Janeczek - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, II Liceum Ogólnokształcące 
im. K. Jagiellończyka w Elblągu

5. Robert Brzeziński - Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. J. Śniadeckiego w Olsztynie

6. Zuzanna Pilimon - I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Olsztynie

7. Eliza Supińska - II Liceum Ogólnokształcące im. G. Gizewiusza w Giżycku

Po za finalistami do części ustnej przystąpili również:

Monika Michalczuk - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 IV Liceum

Ogólnokształcące  im. M. Skłodowskiej-Curie w Olsztynie

Anna Dunalska - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 IV Liceum

Ogólnokształcące  im. M. Skłodowskiej-Curie w Olsztynie

Mateusz Butkiewicz - III Liceum Ogólnokształcące w im. Jana Pawła II w Elblągu

Łukasz Wróblewski - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, II Liceum

Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie

Zuzanna Karpińska - Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. J. Bażyńskiego
w Ostródzie

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:

1. Marek Bogdaszewski - Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Kierownik Stacji Badawczej w Kosewie Górnym Przewodniczący jury

2. dr Zofia Bogdaszewska - Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Sekretarz jury

3. dr Letycja Karuzo, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Departament Kultury i  Edukacji

4. Krzysztof Szwed, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatura w Ełku

5. Grzegorz Siemieniuk, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
      w Olsztynie

6. Alicja Kruszelnicka, Mazurski Park Krajobrazowy, Krutyń

7. Alicja Szarzyńska, Kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

8. Wiesława Kamińska, Kierownik Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

9. Jerzy Bujno, Starostwo Powiatowe w Giżycku

10. Wioletta Gbur - Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

PATRONATEM XXVIII Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej organizowaną przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, objął Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wszystkim uczestnikom i reprezentantom na finał centralny
serdecznie gratujemy i życzymy powodzenia!!