cheap generic clomid, prednisone, tenormin online uk, sale of generic anafranil

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, że w ramach procedury rozeznania rynku na "Pełnienie funkcji administratora sieci komputerowej wraz z obsługą serwisową sprzętu oraz zapewnienie wsparcia informatycznego w zakresie użytkowania programów biurowych i graficznych w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich wybrana została ofeta nr 2.