price of #KJdhYe, http://www.olorx.com/buy-online-without-prescription/diflucan.html#diflucan, price of propecia no prescription, cost of clomid, buy clomipramine purchase, femara buy letrozole

Zaproszenie do składania ofert

06.05.2013 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na: dostawę materiałów biurowych dla zespołu projektowego w ramach realizacji projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, który jest współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach V osi priorytetowej POIiŚ oraz NFOŚiGW.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 13 maja 2013 r. (poniedziałek), do godz. 12.00
na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami - do pobrania poniżej.

·           ·     Niniejsze zapytanie stanowi formę rozeznania rynku jakie FOWJM zobowiązana jest przeprowadzić zgodnie z zasadami ogólnymi udzielania zamówień finansowanych z udziałem środków publicznych oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w projektach realizowanych z udziałem wsparcia finansowego Unii Europejskiej.

·           ·     Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

·          ·  Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich do zawarcia umowy.