sale of generic trimox , sale of clomid, sale of fluconazole online, buy lisinopril pills online, lisinopril buy non prescription, buy bupropion purchase, buy propecia online

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro na usługę 'Opracowanie dokumentacji przetargowych dla działań inwestycyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektu 'Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIŚ', wybrano jako najkorzystniejszą ofertę.