buy prednisone, order finasteride online sales, buy amoxicillin pills online, femara letrozole without prescription, buy isotretinoin pills online, lisinopril online uk, cost of wellbutrin online

OPIS DZIAŁAŃ W RAMACH AKCJI 'WIOSENNE DZIAŁANIA WARMII I MAZUR - 2013''MILION DRZEW DLA WARMII I MAZUR NA 20-LECIE WFOŚiGW W OLSZTYNIE'

AKCJA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA WE WSPÓŁPRACOWAĆ Z NADLEŚNICTWEM BORKI NA TERENIE LEŚNICTWA OGONKI. WZIĘŁO W NIEJ UDZIAŁ 42 UCZNIÓW GIMNAZJUM w POZEZDRZU RAZEM Z OPIEKUNAMI. AKCJA ODBYŁA SIĘ ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYM PLANEM:

1.LEKCJA PRZYRODY, KTÓRĄ POPROWADZIŁ LEŚNICZY ADAM ROCZNIAK, DOTYCZYŁA    GOSPODARKI LEŚNEJ. UCZNIOWIE ZOSTALI ZAPOZNANI ZE SPOSOBEM PRZYGOTOWYWANIA SADZONEK DRZEW IGLASTYCH, DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁEK LEŚNYCH, A TAKŻE TECHNIKĄ SADZENIA MŁODYCH DRZEWEK.

2. SADZENIE LASU PRZEZ UCZNIÓW NA TERENIE WYZNACZONYM PRZEZ LEŚNICTWO.

MŁODZIEŻ POSADZIŁA NA TERENIE LEŚNICTWA OGONKI (0,6h) OKOŁO 600 MŁODYCH ŚWIERKÓW. PRACOWALI Z WIELKIM ZAANGAŻOWANIEM POD OKIEM OPIEKUNÓW
I PRACOWNIKÓW NADLEŚNICTWA. WKŁAD UCZNIÓW ZOSTAŁ ZAUWAŻONY I NAGRODZONY. NA RZECZ SZKOŁY LEŚNICZY ADAM ROCZNIAK PRZEKAZAŁ KSIĄŻKI PRZYRODNICZE. DODATKOWO W CZERWCU 2013 R UCZNIOWIE WEZMĄ UDZIAŁ W WYCIECZCE EDUKACYJNEJ DO SZKÓŁKI LEŚNEJ W ORŁOWIE.

3. WSPÓLNE OGNISKO - KIEŁBASKI ZASPONSOROWAŁO STAROSTWO POWIATU WĘGORZEWSKIEGO, NAPOJE NADLEŚNICTWO.

 ORGANIZATORZY

Dariusz Domański, Bohdan Mohyła