cheap generic clomid, prednisone, tenormin online uk, sale of generic anafranil

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, że w ramach procedury rozeznania rynku na 'dostawę materiałów biurowych dla zespołu projektowego w ramach realizacji projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, wybrana została oferta nr 5.