what is buy zoloft per day, how does zoloft without prescription in usa, sale of generic nexium , sale of amoxicillin/clavulanate online

Wiosenne działania na Warmii i Mazurach. Relacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu

Opis innych działań podjętych w szkole w ramach  Wiosennych Działań na Warmii i Mazurach - 2013

                             Obchody Dnia Ziemi  

Tematem przewodnim obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu było właściwe postępowanie z odpadami, przede wszystkim  ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.W poniedziałek 22 kwietnia, odgrywając  krótkie scenki, uczniowie zachęcali wszystkich do segregowania odpadów oraz poinformowali o korzyściach z recyklingu. Można było również posłuchać piosenek o treściach ekologicznych oraz zobaczyć przygotowane na tę okazję stoiska: Dary Ziemi, Eko - kącik, Eko - zabawy, Eko - punkt. Podsumowano gminny konkurs plastyczny 'Segregacja - znam to', w którym pierwsze miejsce zajęła uczennica naszej szkoły - Natalia Roman. Jej praca będzie na plakacie zachęcającym do segregowania odpadów przygotowanym przez Urząd Gminy w Reszlu. Wręczono nagrody wszystkim uczniom wyróżnionym w konkursie.W ramach  'Wiosennych  Działań na Warmii i Mazurach'  19 kwietnia odbył się  przemarsz delegacji uczniów SP nr 3 ulicami miasta z transparentami i ulotkami informacyjnymi o zbiórce elektroodpadów w naszej szkole. Akcja udała się dzięki wcześniejszym działaniom. Przygotowano plakaty, które umieszczono w witrynach sklepowych, poinformowano o akcji rodziców na spotkaniach z wychowawcami. Informację umieszczono także na stronie internetowej szkoły.

Wspólnie z mieszkańcami Reszla i okolic udało się zebrać 911 kg zużytego sprzętu. Dziękujemy wszystkim, którzy brali czynny udział w akcji.

Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych nie jest jedyną akcją proekologiczną prowadzoną na terenie szkoły. Zbieramy makulaturę, plastikowe nakrętki i zużyte baterie.

8 maja  br. uczniowie klasy szóstej uczestniczyli w akcji 'Milion drzew dla Warmii i Mazur na 20-lecie WFOŚ i GW w Olsztynie.

Pracownicy Nadleśnictwa Mrągowo umożliwili nam realizację tegorocznego hasła. Wyznaczyli teren, przygotowali sadzonki, zorganizowali fachową opiekę podczas sadzenia drzewek. Pod czujnym okiem podleśniczego Pana Marka Rozynka uczniowie posadzili dwieście drzewek dębu. Następnie Pan podleśniczy przeprowadził pogadankę na temat znaczenia lasu dla środowiska i gospodarki człowieka.

Organizatorzy:

Zofia Krszyna- Dyczkowska i  Joanna Piskosz