cheap generic clomid, prednisone, tenormin online uk, sale of generic anafranil

Wiosenne działania na Warmii i Mazurach. Relacja z Zespołu Szkół w Warpunach z siedzibą w Zyndakach.

Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach.

Relacja  z Zespołu Szkół w Warpunach z siedzibą w Zyndakach-

15.05.2013r.

Uczniowie Zespołu Szkół w  Warpunach z siedzibą w Zyndakach aktywnie włączyli się do akcji ,,Milion drzew dla Warmii i Mazur na 20-lecie WFOŚiGW'.  Podjęte działania przebiegały według następującego planu:

1.Przedstawienie dla uczniów klas I-III SP I przedszkolaków o prawidłowym zachowaniu się w lesie i uwrażliwienie, że las to nie miejsce na śmieci.

2.Udzial w sprzątaniu terenów w Zyndakach i w Warpunach.

3.Zbiórka makulatury i niebezpiecznych odpadów-baterii.

4.Udział w prelekcjach przygotowanych  przez pracowników  Nadleśnictwa w Mrągowie pod hasłem ,,Las-miejsce dla wszystkich' oraz ,,Jak należy dbać o gospodarkę leśną'.

5. Wycieczka rowerowa do Leśnictwa na Woli i sadzenie dębów, w której oprócz uczniów wzięli udział również rodzice.

6. Zajęcia  przyrodnicze  przeprowadzone w terenie -obserwacja  piękna dzikiej przyrody.

7.Wspólne ognisko dla uczestników wycieczki i pieczenie kiełbasek.

Uczniom tak spodobała się akcja, że zapowiedzieli swój udział w przyszłym roku