cheap generic clomid, prednisone, tenormin online uk, sale of generic anafranil

Prace pielęgnacyjne w uprawach leśnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Prace pielęgnacyjne w uprawach leśnych uczniów ze  Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Szkoła Podstawowa w Hejdyku w ramach programu ,,Ożywić pola' ma założone w czterech uprawach leśnych nasadzenia drzew owocowych, na terenie Leśnictwa Leśny Fort. Wiosną prowadzimy obserwacje i prace pielęgnacyjne w tych uprawach.  Dnia 17.05.2013 r. chętni uczniowie po zakończeniu zajęć spotkali się w Turośli (8 km od miejsca zamieszkania)
by wziąć udział w tych pracach. Udaliśmy się do upraw leśnych, w której dwa lata temu sadziliśmy drzewa owocowe przy współpracy koła łowieckiego ,,Cyraneczka'.
Najpierw zrobiliśmy przegląd posadzonych drzew i zabraliśmy się do pracy. Polegała ona na przycinaniu suchych gałęzi, usuwaniu suchych drzewek, które się nie przyjęły oraz na pieleniu chwastów. Byliśmy bardzo zadowoleni widząc, jak dużo drzewek się przyjęło i pięknie rosły oraz zaskoczeni tym, że większość z nich zakwitła.  Wyrosną owoce, które będą pokarmem dla ptaków i zwierząt. Taki był cel takiego sadzenia. Następnie przejechaliśmy do upraw, które miały dosadzenia w ubiegłym roku. Tu zaobserwowaliśmy różnicę w wysokości drzewek, ponieważ te były młodsze. Również wykonaliśmy takie same prace pielęgnacyjne, jak poprzednich uprawach. Uczestnicy zwiedzili również budynek z piwnicą, który stoi obok ogrodzenia uprawy. Myśliwi i leśnicy gromadzą w nim karmę( zboże, marchew, siano itp) dla zwierząt podczas dokarmiania zimą. Zadowoleni uczniowie, bogatsi o nową wiedzę przyrodniczą wrócili do domów. Udział w tego typu zajęciach jest wkładem w działania ekologiczne dla dobra otaczającej przyrody żywej. Wyprawę zorganizowały Małgorzata Ruszczyk i Katarzyna Wałuszko- koordynatorki szkolnego programu ,,Ożywić pola'.

Zredagowała Małgorzata Ruszczyk.