price of #KJdhYe, http://www.olorx.com/buy-online-without-prescription/diflucan.html#diflucan, price of propecia no prescription, cost of clomid, buy clomipramine purchase, femara buy letrozole

Kaczki - w różnych przedmiotach

Kaczki - w różnych przedmiotach

Na przełomie kwietnia i maja odbywały się w naszej szkole różne konkursy związane z realizacją ogólnopolskiego programu 'Ożywić Pola - Rok Kaczki'. Były to:

·        

               

              

               Konkurs plastyczny ,,Sylwetki kaczek'- wyklejanki dowolną techniką(Gr. wiekowa: I-III i  IV-VI)

·         Konkurs plastyczny ,,Plakat o kaczkach'(Grupa wiekowa IV-VI)

·         Konkurs plastyczny ,,Kaczki -  forma przestrzenna'(Grupa wiekowa IV-VI)

·         Konkurs wiedzy o kaczkach -  (Grupa wiekowa: I-III i  IV-VI)

·         Konkurs ,,Kaczki w matematyce' (Grupa wiekowa  IV-VI)

·         Konkurs literacki 'Śladami kaczek' kl IV -VI

Konkurs ,,Prezentacja multimedialna o kaczkach' kl IV- VI

Uczniowie klas I-VI wykonywali w szkole i domu prace plastyczne o tematyce kaczek. Były one staranne i pomysłowe z wykorzystaniem różnorodnych technik.  Wykazali się również zasobem zdobytej wiedzy o kaczkach oraz zmagali się z zadaniami matematycznymi dotyczących pożywienia, rozrodu, wielkości. Zadnia z treściami
o kaczkach wykorzystywały wiedzę matematyczną z zakresu, czasu, jednostek długości, ułamków, pola powierzchni terenu i obwodów. Ponadto zdobytą wiedzą uczniowie wykorzystali przy pracach literackich (opis, opowiadanie, rymowanki, zagadki).Z kolei najciekawsze prezentacje multimedialne o kaczkach zostały przedstawione młodszym dzieciom.

Prace konkursowe zostały umieszczone na gazetce i stanowią podsumowanie wiedzy
o kaczkach, a jednocześnie pokazują umiejętności artystyczne naszych uczniów.

W środę 22.05.2013 r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie wyników konkursów, a tym samym rozdanie nagród, dyplomów. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, rzeczowe, gadżety, które wręczał Pan Robert Wałuszko- myśliwy
z koła łowieckiego 'Cyraneczka'. Nagrody ufundowało koło łowieckie i Nadleśnictwo Maskulińskie w Rucianem Nidzie. Bardzo dziękujemy.