Wyniki II etapu X Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

Wszystkich uczestników II etapu Mazurskiej Olimpiady informujemy, że znane są już wyniki z testu oraz zostały ocenione prace indywidualne wymagane na tym etapie konkursu. Wyłoniono także uczestników finału regionalnego.

Przypominamy, że do II etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych 100 uczniów z 42 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników II etapu było napisanie w dniu 26 kwietnia br. testu składającego się z 40 pytań oraz wykonanie pracy indywidualnej pt. 'Moja miejscowość w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich'. 98 uczestników II etapu przystąpiło do rozwiązania testu, a 92 z nich wykonało zadanie indywidualne i tym samym spełniło warunek udziału w II etapie Olimpiady.

Po dwukrotnym sprawdzeniu testów komisja konkursowa odnotowała, że tylko 34 (ze 98) uczniów uzyskało wymagane minimum 30 pkt, tj. 75 % poprawnych odpowiedzi z testu. Zgodnie z regulaminem Olimpiady do finału regionalnego kwalifikuje się 60 uczniów z najlepszym wynikiem z testu. Tym razem komisja konkursowa zdecydowała zakwalifikować do finału 60 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 26 pkt. z testu oraz wykonali prace indywidualne.

Poniżej zamieszczamy tabelę zawierającą wyniki wszystkich uczestników II etapu oraz listę uczestników zakwalifikowanych do finału regionalnego.

Wyniki wszystkich uczniów (plik do pobrania)

Uczestnicy finału regionalnego (plik do pobrania)

W związku z tym, że wśród uczniów nie zakwalifikowanych do finału regionalnego, byli tacy, którzy wykonali pracę indywidualną na wysokim poziomie, Komisja Konkursowa
II etapu Olimpiady postanowiła dodatkowo wyróżnić i przyznać nagrody dla następujących uczniów:

1. Kacper Szczepkowski - Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie

2. Weronika Radziulewicz - Szkoła Podstawowa w Rynie

3. Paweł Zachorski - Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie

4. Marceli Hryniuk - Szkoła Podstawowa w Radziejach

5. Natalia Bałdyga - Szkoła Podstawowa w Rynie

6. Julia Kołomyjska - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem Nidzie

7. Barbara Siewruk - Szkoła Podstawowa w Solance

8. Joanna Stachelek - Szkoła Podstawowa w Rydzewie

9. Martyna Rajkowska - Szkoła Podstawowa w Sobiechach

10. Kamila Świąder - Szkoła Podstawowa w Galwieciach

11. Kornelia Średzińska - Szkoła Podstawowa w Łankiejmach

12. Michał Bernatowicz - Szkoła Podstawowa w Grabowie

  13. Paweł Lemański - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piszu

  14. Małgorzata Gierdewicz - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie

 15. Weronika Alicka - Szkoła Podstawowa w Okartowie

 16. Jakub Domysławski - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku

 

Nagrody za bardzo dobre wykonanie pracy indywidualnej zostaną wręczone podczas finału regionalnego X Mazurskiej Olimpiady.

O miejscu i terminie finału poinformujemy już wkrótce.