cost of #AsLarAs, buy nexium online, #jkdhdyvjv no prescription, sale of generic propecia , clomid online, buy clomid, sale of generic tenormin

Piotr Fil uczeń Szkoły Podstawowej Nr 7 w Giżycku zwycięzcą finału regionalnego X Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

Piotr Fil uczeń Szkoły Podstawowej Nr 7 w Giżycku zwycięzcą finału regionalnego
X Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych
Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

 

            25 czerwca w Szkole Podstawowej w Wilkasach odbył się finał regionalny
X edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM. Konkurs od 10 lat przygotowuje i przeprowadza Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich przy wsparciu Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

            Przypominamy, że Olimpiada jest skierowana do wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu nauczania przyrody w szkołach podstawowych oraz treści związane
z ekologią i ochroną środowiska zawarte w programach innych przedmiotów nauczania, wzbogaconą o wiedzę poszerzoną na zajęciach w ramach kółek zainteresowań i własnych pasji uczniów. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wyzwalanie aktywności badawczej dzieci i młodzieży oraz inspirowanie do podejmowania inicjatyw oraz praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego jak również włączenie rodziców do działań na rzecz ochrony środowiska. Olimpiada obejmuje trzy etapy: I - szkolny, II - pośredni (wcześniej powiatowy) i III - finał regionalny. W każdym z etapów uczniowie muszą wykazać się wszechstronną wiedzą rozwiązując test składający się z 40 pytań. W etapie drugim dodatkowo wykonują zadanie indywidualne. Etap końcowy - finał regionalny składa się z części pisemnej i ustnej. Co roku Olimpiada ma inny temat przewodni oraz ustalana jest literatura obowiązująca wszystkich uczestników.

Temat obowiązujący w X edycji konkursu to 'Jeziora - największym bogactwem Regionu Wielkich Jezior Mazurskich'. Natomiast praca indywidualna w II etapie nosiła tytuł: 'Moja miejscowość w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich'.

W ciągu 10 lat w Olimpiadzie wystartowało łącznie ponad 14 tys. uczestników, z ponad 80 placówek z całego Regionu WJM.

 

W X edycji konkursu wzięło udział 725 uczniów z 52 szkół. Do finału regionalnego zakwalifikowano zgodnie z regulaminem 60 uczniów.

25 czerwca odbył się finał regionalny Olimpiady. Tym razem uczniowie wraz z opiekunami gościli w Szkole Podstawowej im. K. Jagiellończyka w Wilkasach. Zgodnie z regulaminem finał przebiegł dwuetapowo: w części pisemnej uczniowie rozwiązali test składający się
z 40 pytań, następnie 12 uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik z testu przystąpiło do części ustnej. W tej części każdy uczestnik w obecności jury oraz pozostałych uczestników konkursu musiał udzielić odpowiedzi na 2 wylosowane pytania problemowe oraz rozpoznać trzy gatunki drzew i krzewów po liściach i gałązkach. Rozpoznawanie drzew i krzewów jest już wieloletnią tradycją i stałym elementem konkursu.

 

Po podsumowaniu liczby punktów z części pisemnej i ustnej finału, jury pod przewodnictwem P. Marka Bogdaszewskiego Kierownika Stacji Badawczej PAN w Kosewie Górnym ogłosiło wyniki konkursu.

Zwycięzcą X edycji konkursu został Piotr Fil uczeń Szkoły Podstawowej Nr 7 w Giżycku.

Kolejne miejsca zajęli:

 I - Piotr Zapert - uczeń Szkoły Podstawowej w Kosewie

III  - Sara Wąsiakowska - uczennica Szkoły Podstawowej w Staświnach

IV  - Dorota Lenczewska - uczennica Szkoły Podstawowej w Rynie

V - Laura Jaworska - uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem Nidzie

VI - Nikodem Witkowski - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie

ex aequo:

VII - Krzysztof Baran - Szkoła Podstawowa w Staświnach

VII - Marcin Smakosz - Szkoła Podstawowa w Orzyszu

IX - Patrycja Nadziak - Szkoła Podstawowa w Staświnach

X - Wojciech Hrycenko - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie

XI - Karolina Pyszko - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Giżycku

XII - Wiktor Kragiel - Szkoła Podstawowa w Łankiejmach

 

Finałowa 12. oraz pozostali uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zwycięzca konkursu - Piotr Fil odjechał do domu na rowerze, ponieważ ten ekologiczny środek transportu jest zawsze nagrodą główną Olimpiady.

Gratulujemy wszystkim laureatom X Mazurskiej Olimpiady i zapraszamy do udziału
w konkursie za rok.

Organizator:

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku