buy diflucan online, maybe this, buy #yadkdhjf no prescription, generic amoxicillin no prescription australia, buy diflucan online, celebrex, sale of lisinopril online

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu: "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów", w części 2, 3, 6 i 7.