buy prednisone, order finasteride online sales, buy amoxicillin pills online, femara letrozole without prescription, buy isotretinoin pills online, lisinopril online uk, cost of wellbutrin online

Ogłoszenie o przetargu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2013-08-01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2013-08-01 (numer ogłoszenia 309688).