buy #kngwnvpnxj online, cost of generic cheap fluconazole online uk, anafranil online uk, buy atenolol purchase, buy tamoxifen purchase, buy #eaywllchz online

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że w procedurze zamówienia publicznego  na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu:' Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów' (numer ogłoszenia 309688 z dnia 01.08.2013) wybrano ofertę w części 1,2,3 i 4.