Zajęcia terenowe w postaci rejsów dydaktycznych po mazurskich jeziorach

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycko w ramach wyróżnienia placówek oświatowych za prowadzone działania edukacyjne w zakresie ekologii oraz edukacji przyrodniczej, zorganizowała zajęcia terenowe w postaci rejsów dydaktycznych po mazurskich jeziorach. Zajęcia zaplanowano w terminie od 16 do 26 września i skorzysta z nich 7 szkół Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

16 września br. w pierwszym rejsie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Zelkach. Podczas rejsu odbyła się krótka pogadanka na temat Wielkich Jezior Mazurskich. Odbyły się również konkursy z drobnymi nagrodami dla najmłodszych, ale jak i tych starszych, które cieszyły się dużym powodzeniem i zainteresowaniem wśród dzieci. Na koniec rejsu czekała słodka niespodzianka. Opuszczając statek dzieci były zadowolone i usatysfakcjonowane wodną przygodą.

Podczas kolejnych rejsów dydaktycznych w dniach 19.09.2013,20.09.2013, 23.09.2013, 24.09.2013 uczniowie z Uścian, Drygał, Kętrzyna i Reszla pływały po Jeziorze Niegocin. Podczas zajęć odbyły się pogadanki o walorach przyrodniczych i krajobrazowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich, o ptactwie wodnym oraz rybach żyjących w naszych jeziorach. Największym zainteresowaniem cieszyły się rozmowy na temat bezpieczeństwa na wodzie z pokazem prawidłowego ubrania oraz zapięcia kamizelki ratunkowej.

Uczniowie z Galwieci i Sątoczna mogli natomiast w dniach 25.09.2013 i 26.09.2013 podziwiać rezerwat 'Wyspy na Jeziorze Mamry i Kisajno' z toni wodnej. Dzieci i młodzież chętnie brały udział w konkursach organizowanych przez pracowników MCEE, podczas których miały za zadanie rozwiązać prosty test, ułożyć puzzle na czas, rozpoznać zwierzęta i rośliny chronione na zdjęciach. Za dobrze wykonane zadania czekały drobne upominki oraz wydawnictwa FOWJM.

W jesiennych rejsach dydaktycznych podczas 7 wypraw statkami wzięło udział 336 dzieci z klas od 0 SP do III gimnazjum wraz z opiekunami.

Pomimo zmieniającej się pogody uczestnicy rejsów opuszczali pokłady statków uśmiechnięci i zadowoleni.

Zachęcamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów do różnorodnych działań w zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczej w roku szkolnym 2013/2014. W przyszłym roku kalendarzowym wodna przygoda będzie czekała na nowych uczestników.