cheap generic clomid, prednisone, tenormin online uk, sale of generic anafranil

Zapraszamy do udziału w VI Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów

 

                     Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku informuje, że rusza VI Edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów.

            Przypominamy, że konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas I-III uczących się w gimnazjach z terenu działania Centrum (powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Kowale Oleckie, gm. Stare Juchy oraz gm. Świętajno i Rozogi w powiecie szczycieńskim). Poniżej przedstawiamy temat, proponowaną literaturę konkursu oraz regulamin.

 

                            Temat VI Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów:

'Fauna Regionu Wielkich Jezior Mazurskich'

         Temat zawiera następujące zagadnienia: zwierzęta żyjące na terenie Warmii i Mazur, ich ochrona, zagrożenia, rozpoznawanie.

Literatura obowiązująca uczestników:

1. Obowiązujące podręczniki do nauki biologii i geografii dla klas I-III gimnazjum

2. Z. i M. Bogdaszewscy 'Jeleń czy sarna'

3. R. Kardaś, Z. Bogdaszewska 'Żabi raj'

4. M. i Z. Krasińscy 'Żubr. Monografia przyrodnicza' (str. 230-232, 237)

5. MOP 'Ptaki jezior i rzek' (do rozpoznawania)

6. H. i M. Garbarczyk 'Atlas zwierząt chronionych' (str. 7-14, 65,71, 368-370, 372, 380-382, 384, 396-399,412-413)

7. S. Wąsik 'Zwierzęta Polski. Spotkania.' (str. 12-16, 20-42, 47-60, 64-66, 69-75,81-86, 89-90, 94-106, 109-112, 142-171,175-181, 185-194, 250-256, 260-265)

8. A. Czech 'Bóbr' ( str. 19-29,77)

9. Dowolny atlas/książka do oznaczania ryb żyjących w jeziorach mazurskich.

 

Wymieniona literatura jest dostępna w bibliotece MCEE do skorzystania na miejscu. Dla osób z własnym papierem udostępniamy także bezpłatne ksero. Podana literatura jest propozycją dla uczniów, którzy będą chcieli poszerzyć swoją wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych na bazie podręczników szkolnych. Nie ma obowiązku zapoznania się z każdą wymienioną książką/broszurą. Informacje dotyczące tematu konkursu można czerpać także
z innych źródeł.

 

Termin przeprowadzenia I etapu konkursu (testu w szkołach) ustalono na dzień
14 listopada br. Uwaga! Zmiana w regulaminie: szkoły, które chcą przystąpić do Konkursu powinny zgłosić chęć wzięcia udziału (telefonicznie, mailem, faksem, osobiście) najpóźniej na 7 dni przed tym terminem. Wyłącznie szkoły, które potwierdzą swój udział otrzymają zestawy pytań oraz wytyczne do przeprowadzenia I etapu. (całość regulaminu znajduje się w załączniku poniżej)

Trzech uczniów z największą liczbą punktów uzyskanych z testu w I etapie, przystąpi w terminie od 15.11 do 13.12 do wykonania zadania drużynowego. Termin składania prac drużynowych to 13 grudnia 2013 r. Wytyczne do wykonania zadania drużynowego będą dostępne na stronie www.jeziora.com.pl w aktualnościach od 15-go listopada.

Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone do 20 grudnia br. na stronie internetowej Fundacji www.jeziora.com.pl w zakładce 'Aktualności'.

 

Tabela terminów

Data

Wydarzenie

Do 07.11.2013

Zgłoszenia szkół do Konkursu

14.11.2013

I etap Konkursu – test w szkołach

Do 21.11.2013

Przesłanie protokołu z etapu szkolnego do Organizatora Konkursu

Od 15.11.2013 do 13.12.2013

Wykonywanie prac grupowych

Do 13.12.2013

Dostarczenie prac drużynowych do Organizatora Konkursu

20.12.2013

Ogłoszenie wyników I etapu na stronie internetowej

23.01.2013*

FINAŁ

*termin planowany

Serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do udziału w konkursie!