cheap generic clomid, prednisone, tenormin online uk, sale of generic anafranil

Akcja 'Sprzątanie Świata - Polska' - Relacje z przeprowadzonych działań.

'Odkrywamy czystą Polskę' Pod takim hasłem odbyła się XX, jubileuszowa Akcja Sprzątania Świata w Polsce. Przedstawiamy relacje z przebiegu tego święta w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

'Szkolna Akcja 'Sprzątanie Świata - Polska 2013' odbyła się w SP Nr 3 w Reszlu 24.09.2013 r. Przed rozpoczęciem Akcji Wiceburmistrz Reszla wręczył uczniom naszej szkoły kosz na odpady, który dostosowany jest do ich selektywnej zbiórki.

Klasy młodsze sprzątały teren wokół szkoły, a starsze: Park Miejski i okolice Cmentarza Komunalnego w Reszlu. Klasy czwarte sprzątały wyznaczony region w lesie w leśnictwie Grzybowo. Uczestniczyły też w dwóch lekcjach przyrody prowadzonych przez leśniczego Nadleśnictwa Mrągowo, Pana Adama Macełko. Jedna lekcja odbyła się nad rozlewiskiem utworzonym przez bobry, a druga na ścieżce ekologicznej 'Tajemnice lasu'. W tym też dniu członkowie Koła ekologicznego, ubiegłoroczni zdobywcy nagród w szkolnych konkursach ekologicznych ( 45 osób) uczestniczyło w zajęciach terenowych - rejs dydaktyczny. Wycieczkę ufundowała FOWJM w Giżycku w nagrodę za podejmowane działania ekologiczne w ubiegłym roku szkolnym.

W worki na odpady, rękawice zaopatrzyło nas Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Reszlu. Przedsiębiorstwo zadbało też o wywóz zebranych worków. Nie segregowaliśmy śmieci, ponieważ dostarczone worki nie nadawały się do ich selektywnej zbiórki.'

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni

'Po raz pierwszy członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Krutyni wraz z opiekunami sprzątnęli dno rzeki Krutyni za Młynem w Zielonym Lasku na głębokości 3,5 metra. Założeniem akcji było sprzątnięcie niewielkiego obszaru rzeki, w którym bardzo często zbierają się śmieci wyrzucane przez pływających kajakarzy. Pomysłodawcą sprzątania dna rzeki przy młynie był Maciej Głąbiński, pracownik Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Do współpracy zaproszono Romana Prusińskiego, właściciela firmy kajakowej Wodniak oraz Alexandra Potockiego (nurek) z Domu Myśliwego w Gałkowie. Całą Akcję zorganizowali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni: dh Waldemar Bzura - prezes OSP, dh Roman Nakielski - ratownik wodny, dh Konrad Nakielski - ratownik wodny oraz dh Ewa Dulna - nurek, która dodatkowo koordynowała Akcję.

Dwóch nurków zeszło pod wodę za budynkiem zabytkowego młyna wodnego. Spadająca woda wyżłobiła dno do głębokości 3,5 m. W dole tym zbierają się niestety 'śmieciowe' skarby, które po okresie wakacyjnym zazwyczaj zalegają na dnie. Zadaniem członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Krutyni oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Krutyni było segregowanie wyłowionych śmieci. Segregacja była bardzo prosta ponieważ znaleziono tylko szklane butelki oraz puszki po alkoholu. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej asekurowali nurków oraz wyciągali sieci z zebranymi śmieciami.

Akcja sprzątania dna rzeki Krutyni trwała ok. 3 godzin.'

Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce

' W tym roku uczniowie z Zespołu Szkół w Dąbrówce sprzątali teren wokół szkoły oraz pobliski las na skraju miejscowości Dąbrówka (gmina Orzysz). Część naszych uczniów udała się wraz z leśnikami do Drozdowa, gdzie znajduje się filia naszej szkoły oraz siedziba leśnictwa. Tam posprzątana została przydrożna polana.

Dzikie wysypiska śmieci udała się nam zlokalizować wzdłuż drogi krajowej nr 16, między miejscowościami: Drozdowo a Dąbrówką. Niestety Niewielka polana przy drodze stała się dla turystów miejscem parkingowym. Były tu porozrzucane butelki po napojach, puszki a także pusta opakowania. Teraz polana jest czysta, mamy tylko nadzieję że tak już pozostanie.

W tym roku obchody Sprzątania Świata włączyło się Leśnictwo Dąbrówka, firma PUL- VEST Ignaciuk Giżycko oraz społeczność lokalna. Akcja nie była by możliwa bez udziału wielu podmiotów. Firma z Giżycka zasponsorował uczestnikom kiełbaski i napoje. Lokalny przedsiębiorca przekazał drewno na ognisko, zaś bezpieczeństwa i porządku pilnowali leśnicy i pracownicy szkoły.'

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedaszkach

'Imprezy i pogadanki towarzyszące Sprzątaniu świata w naszej szkole:

1. Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych przeprowadzili pogadanki na temat genezy, przebiegu i znaczenia Akcji Sprzątania Świata oraz ustalili jak dzieci powinny być przygotowane do sprzątania.

2. Dyrektor rozdała wychowawcom worki i rękawice odebrane uprzednio z Urzędu Gminy Kętrzyn.

3. Członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego przygotowali gazetkę na temat Akcji Sprzątania Świata

4. Dyrektor Szkoły na zebraniu rodziców omówiła znaczenie takich akcji w procesie wychowawczym i zaprosiła rodziców do czynnego uczestnictwa w sprzątaniu razem z dziećmi.

Maluchy z oddziałów zerowych posprzątały okolice przylegające do posesji szkoły - zbierając 2 worki 60l śmieci.

Uczniowie kl. II i V pod opieką 3 nauczycielek pojechali do Leśnictwa Siemki. Nadleśniczy Arkadiusz Petryś, wyznaczył teren, który należy posprzątać. Po zakończeniu pracy zaprosił dzieci na ognisko z kiełbaskami. Zebranie materiału na ognisko, wybranie miejsca oraz samo rozpalenie ognia było poprzedzone pogadanką na temat bezpieczeństwa p. poż. W miłej atmosferze przy ognisku p. Petruś barwnie opowiadał o problemach i zagrożeniach lasu, korzyściach jakie czerpie człowiek z ekosystemu lasu oraz zasadach, jakimi powinniśmy się kierować przebywając w lesie. Śmieci zebrane w ilości 3 worków 120l zostały zagospodarowane przez pracowników leśnictwa.

Uczniowie klas VI posprzątali parki w Biedaszkach Małych, który z racji położenia w okolicach osiedla okazała się bardzo zaśmiecony, głownie papierami i butelkami plastikowymi. Owocem sprzątania było 5 worków 60l.

Uczniowie kl. IV zebrali śmieci przy drodze i w lesie przylegającym do osiedla po byłym PGR Smokowo, który sprzątamy corocznie od wielu lat, i który negatywnie nas zawsze zaskakuje. Jest bardzo zaśmiecony, a dorośli mieszkańcy i młodzież mimo naszych apeli nie garną się do sprzątania. Część śmieci ze względu na rozmiary pozostało na miejscu.

Uczniowie kl. I i III posprzątali okolice kapliczki i przystanku autobusowego w Biedaszkach. Zebrano 2 worki 60l śmieci. Zebrane śmieci zostały złożone przy szkolnym pojemniku na odpady, a następnie wywiezione przez spółkę Komunalik.

Zlokalizowaliśmy 2 dzikie wysypiska śmieci:

Las w Smokowie - od wielu lat mieszkańcy wyrzucają tam niepotrzebne przedmioty i śmieci. Niemożliwe jest sprzątnięcie tego wysypiska siłami małych dzieci. Widać wyraźną potrzebę zintegrowania środowiska lokalnego do zlikwidowania problemu.

Park w Biedaszkach (a w zasadzie nieduży zagajnik) -  służy mieszkańcom za nieformalne wysypisko.

Dyrektor szkoły zgłosi te dzikie wysypiska w Urzędzie Gminy Kętrzyn i poprosi o interwencję.'

 

Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku

' W akcji wzięły udział wszystkie dzieci z poszczególnych grup wiekowych (3,4,5 i 6 latki). W dniu przeprowadzenia akcji, w każdej grupie została przeprowadzona rozmowa z dziećmi na temat dbania o czystość najbliższego środowiska przyrodniczego, o sposobach zbierania i segregowania śmieci, rodzajach śmieci oraz zwrócono uwagę na negatywny wpływ zanieczyszczonego środowiska przyrodniczego na rozwój i zdrowie ludzi, rośli i zwierząt. W ramach współpracy z FOWJM w Giżycku, każda z grup otrzymała odpowiednie worki i rękawice przeznaczone do tego celu. Nagrodą dla wszystkich dzieci za udział w akcji były zakładki do książek.'

 

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

'W ramach włączenia się do ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata uczniowie kl. IIa i Ia wraz z wychowawcami oraz harcerze z drużynową uprzątnęli teren miasta Orzysz. W rękawice i worki zaopatrzył nas Urząd Miejski w Orzyszu, zaś wywozem śmieci zajął się Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu. Podczas zbierania śmieci zlokalizowaliśmy 2 dzikie wysypiska śmieci: przy ul. Kanałowej przy pierwszym moście nad kanałem Orzysz oraz przy ul. Leśnej - Lasek przy Plaży Miejskiej.

Na zakończenie i podsumowanie Akcji Sprzątania Świata odbyło się ognisko.'

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej

'Akcja 'Sprzątanie Świata - Polska 2013' w naszej szkole odbyło się 24.09.2013 (20.09.2013 padał bardzo mocny deszcz). Uczniowie wraz  z nauczycielami sprzątali  wyznaczone tereny. Na godzinach z wychowawcą odbyły się pogadanki na temat ochrony środowiska. Na zajęciach z informatyki uczniowie tworzyli prezentacje multimedialne pt.: 'Odkrywamy czystą Polskę'. Podczas zajęć świetlicowych dzieci wraz z nauczycielką wykonały gazetkę tematyczną, które jest wyeksponowana w szkole.

W szkole organizowana jest 'Zakręcona akcja', która ma na celu zbiórkę plastikowych nakrętek. Ogłoszona została również zbiórka baterii - szkoła przystąpiła do konkursu. W październiku ma się również odbyć wycieczka dwóch klas VI do Nadleśnictwa Drygały w celu posprzątania wyznaczonych terenów.'

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich.

'20 września 2013r. uczniowie naszej szkoły mieli wyruszyć na sprzątanie świata. Jednak pogoda spłatała figla i nie pozwoliła opuścić budynku szkoły. Uczniowie wytrwale czekali, aż aura na w kolejnych dniach się poprawi i wykonają swoje zadanie… wreszcie… w dniu 4 października 2013r. odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich ogólnopolska już dwudziesta pod hasłem 'Odkrywamy czystą Polskę' - 'Akcja Sprzątanie Świata - Polska'.

W piątkowe popołudnie, przy pięknej, słonecznej pogodzie, uczniowie naszej szkoły sprzątali swoją miejscowość.

Czynny udział w akcji wzięli zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Nadrzędnym celem tegorocznej akcji była selektywna zbiórka odpadów - jej wprowadzanie w naszych domach, miejscach pracy, gminie, a także budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Organizatorzy gorąco zachęcali do prób segregowania śmieci. Uczniowie 'uzbrojeni' w worki i rękawiczki wyruszyli na 'podbój' terenów zajętych przez śmieci.

Każda klasa wraz z wychowawcą miała wyznaczony do oczyszczenia teren, z którego wracała z dwoma, trzema workami odpadów. Podczas sprzątania dzieci starały się segregować śmieci, tj. do osobnych worków wrzucali szkło, makulaturę, plastik, a do jeszcze innych pozostałe odpady.

Wszyscy uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w akcji 'Sprzątanie Świata'. Posegregowane śmieci w kilkunastu workach, złożyli na śmietniku przy naszej szkole.

Najczęściej spotykane śmieci to puszki i butelki po napojach oraz opakowania po lodach, chipsach, słodyczach itp. Zapytani o potrzebę tego typu akcji, uczniowie uważają, że to dobry pomysł, gdyż środowisko jest zanieczyszczone odpadami, na których rozłożenie się potrzeba długich lat. Takie akcje są bardzo potrzebne, bo dzięki nim w naszej miejscowości żyje się przyjemniej i może po udziale w nich dzieci i młodzież zaczną dostrzegać potrzebę wyrzucenia opakowań po słodyczach do kosza, a nie na trawnik, pomimo tego, że ten drugi wariant jest znacznie prostszy.

Tego typu przedsięwzięcia, jak 'Akcja Sprzątania Świata', sprawiają, iż nasze otoczenie staje się czystsze i przyjemniejsze dla oka.

 Dlatego nie raz do roku, ale codziennie spacerując, wracając ze szkoły, z pracy - powinniśmy  pamiętać, aby nie zaśmiecać ulic i lasów. Podtrzymywanie tradycji sprzątania świata przez szkołę z pewnością uczy dzieci i młodzież wrażliwości na piękno i czystość otoczenia.'

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Szkoła Podstawowa w Orzyszu włączyła się w akcję Sprzątanie Świata Polska 2013, która odbyła się w tym roku szkolnym pod hasłem 'Odkrywamy czystą Polskę'. Uczniowie w dniach 23.09. - 04.10. br. pod opieką wychowawców sprzątnęli teren szkoły, ul. Kanałowej, ul. Mazurskiej, ul. Wierzbińskiej, ul. Wyzwolenia oraz brzegi rzeki Orzyszy. Wychowawcy kl. I-III dodatkowo przeprowadzili zajęcie edukacyjne o tematyce ekologicznej. Chętne uczennice z kl. VIC wzięły udział w 'zielonym patrolu', który miał za zadanie zlokalizowanie dziki wysypisk śmieci w promieniu ok. 500 m od budynku szkoły. Po spenetrowaniu terenu dziewczęta opracowały mapę, na której zaznaczyły miejsca nielegalnego wyrzucania śmieci tj.: w zaroślach na ul. Mazurskiej i na lewym brzeku rzeki Orzyszy przy moście kolejowym, oraz miejsca czyste. W ramach obchodów akcji prowadziliśmy w szkole akcję zbiórki makulatury oraz zużytych baterii.

Mamy nadzieję, że uczniowie szkoły zwrócą w przyszłości uwagę na problem rosnącej góry odpadów, będą ja segregować i wyrzucać w miejsca do tego przeznaczone.'