buy #yadkdhjf no prescription, www.seatrade-global.com, order amoxicillin online sales, cost of nexium online, nolvadex buy non prescription

UWAGA !!!!!!! Tylko do 31 października 2013 można nadsyłać nakręcone przez Was Filmy w ramach konkuru pod hasłem 'Zielony Obiektyw'

REGULAMIN KONKURSU POD HASŁEM

"ZIELONY OBIEKTYW"

1. Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.Adres biura Fundacji: ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko,tel. (87)428 04 13, 428 04 90, fax 428 04 91, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.jeziora.com.pl.

2. Konkurs jest skierowany do szkół. Obowiązują trzy kategorie uczestników: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

3. Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego filmu dokumentującego działania placówek oświatowych w zakresie edukacji ekologicznej Mogą to być np. krótkie relacje z wydarzeń typu: konkursy przyrodnicze i ekologiczne, różnorodne akcje przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego, przedstawienia, happeningi, itp.

4. Celem bezpośrednim konkursu jest zaprezentowanie w ciekawy i interesujący sposób działań podejmowanych przez placówki oświatowe w zakresie prowadzonej edukacji ekologicznej. Celem pośrednim jest propagowanie i promowanie działań przyczyniających się do zachowanie środowiska naturalnego Regionu Wielkich Jezior Mazurskich oraz do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

5. Konkurs jest przeznaczony dla filmowców amatorów. Jest to konkurs szkolny. Dopuszcza się prace przygotowane przez klasy. Prace indywidualne nie będą oceniane. Szkoła może złożyć kilka prac (filmów), ale muszą one dotyczyć różnych wydarzeń.

6. Czas trwania filmu nie może przekraczać 5 min. Pracy należy nadać tytuł.

7. Film należy przygotować w formie cyfrowej, zapisanej na płycie CD/DVD - w ogólnodostępnym formacie, który umożliwia projekcję z komputera (avi, mov, mpeg, mpg, mp4, wmv).

8. Konkurs odbywać się będzie w dwóch częściach (tj. w dwóch terminach):

I termin: od 15 maja 2013r do 28 czerwca 2013r.

II termin: od 1 września 2013r do 31 października 2013r.

9. W I terminie, czyli do 28 czerwca 2013r. można przedstawić do oceny filmy przygotowane w II semestrze bieżącego roku szkolnego.

W II terminie, czyli do 31 października 2013r. można przedstawić do oceny filmy przygotowane w I semestrze roku szkolnego 2013/2014.

10. Pracę (zapisaną na płycie CD/DVD) należy dostarczyć w kopercie w dopiskiem 'Zielony Obiektyw' wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (w załączeniu do regulaminu). Karty zgłoszenia nieopatrzone podpisami, a także nieopisane nośniki (płyty) bez kart zgłoszenia nie zostaną przyjęte do konkursu.

11. Termin składania prac konkursowych w I części konkursu mija 28 czerwca 2013 r., a w II części - 31 października 2013r. Prace należy składać w biurze Fundacji osobiście lub przesłać pocztą na adres: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko

12. Prace oceni powołana przez organizatora Komisja Konkursowa (I część - w terminie do 15 lipca 2013 r., II część - do 15 listopada br.) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora Konkursu.

13. O dokładnym miejscu i terminie podsumowania konkursu (wręczenia nagród) uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów biorących udział w konkursie, ich publicznej prezentacji w celach promocji konkursu i działań edukacyjnych MCEE oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej www.jeziora.com.pl.

15. Zgłaszając film, autorzy wyrażają zgodę na kopiowanie, publikację oraz publiczne odtwarzanie filmu przez organizatora Konkursu.

16. Nadesłanie zgłoszenia oznacza zaakceptowanie przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu.

Konkurs zorganizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie