generic clomipramine no prescription australia, no prescription trazodone online

WYRÓŻNIENIE DLA FUNDACJI OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH ZA ZASŁUGI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA WARMII I MAZUR

W dniach 17-18 października w Rynie odbyła się konferencja 'Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur", której organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W spotkaniu wzięła udział m.in. wiceminister środowiska Aneta Wilmańska.

Konferencja była okazją do podsumowania działań związanych z wydatkowaniem funduszy unijnych na ochronę środowiska naturalnego Warmii i Mazur w latach 2007-2013. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przeznaczył w ciągu ostatnich pięciu lat ponad 736 mln zł na inwestycje w gminach. Ponad 300 mln wydano na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Jeszcze więcej, bo prawie 350 mln zł, na budowę nowoczesnych zakładów gospodarki odpadami stałymi. W Rynie Wojewódzki Fundusz nagrodził osoby i instytucje, które w sposób szczególny zaangażowały się na przestrzeni minionych lat w ochronę środowiska Warmii i Mazur. W sumie nagrodzono prawie 60 beneficjentów.

Wśród wyróżnionych znaleźliśmy się też My. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich została wyróżniona w kategorii Organizacje pozarządowe / Edukacja ekologiczna.

Przyznane wyróżnienie z rąk Pana Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  Adama Krzyśków w imieniu Fundacji    odebrała Pani Prezes Ewa Stajuda.