what is buy zoloft per day, how does zoloft without prescription in usa, sale of generic nexium , sale of amoxicillin/clavulanate online

„Odkrywamy czystą Polskę” Akcja Sprzątania Świata w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich 20- 22 września 2013 - PODSUMOWANIE

 „Odkrywamy czystą Polskę”

Akcja Sprzątania Świata w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich

20- 22 września 2013

 

 

„Odkrywamy czystą Polskę” Pod takim hasłem odbyła się XX, jubileuszowa Akcja Sprzątania Świata w
Polsce, której głównym koordynatorem była Fundacja Nasza Ziemia z Warszawy a koordynatorem regionalnym
już od wielu lat Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Wśród uczestników, którzy zgłosili się
do udziału w akcji i zostali zaopatrzeni w potrzebne materiały (worki, rękawice, plakaty) były gminy regionu:
Gołdap, Miłki, Mikołajki, Wydminy, Piecki, Ruciane – Nida, Rozogi, Stare Juchy, Mrągowo, Pisz oraz
placówki oświatowe z terenu powiatu giżyckiego, miasta oraz gminy Giżycko. Do sprzątania przyłączyli się także
osadzeni w Areszcie Śledczym w Giżycku.

W Giżycku wiele placówek i organizacji ruszyło na sprzątanie wyznaczonych terenów
w różnych terminach ze względu na niesprzyjającą aurę pogodową.  20 września sprzątało
I Liceum Ogólnokształcące z Giżycka, które podczas akcji uprzątnęło okolice i przybrzeżne tereny Jeziora
Popówka Mała.  Liceum Katolickie sprzątało w pobliżu ul. Jasnej, czyli okolice ogródków działkowych.
Kolejna szkoła ponadgimnazjalna, czyli Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych z Giżycka w dniu 27
września br. po konsultacji z Nadleśnictwem w Giżycku uprzątnęli wyznaczony teren Lasu Miejskiego.
Nie tylko najstarsi uczniowie placówek giżyckich zasłużyli się w czyszczeniu terenów z pozostawionych
przez innych śmieci. Kiedy tylko pogoda się poprawiła do akcji wyruszyły przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego
Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz z Przedszkola Miejskiego Nr 4, które zrobiły porządek na terenach
zielonych przylegających do ich posesji. Uczniowie Szkoła Podstawowej Nr 7 zbierali śmieci w
pobliżu ul. Wodociągowej, a Gimnazjum Nr 1 zrobiło porządek w Parku Rogera Goemaer ‘a, w którym kilka
dni wcześniej stanęła jubileuszowa lipa szerokolistna – Drzewko Dwudziestolecia. W gminie wiejskiej Giżycko
„Czystą Polskę” odkrywali uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Bystrego oraz ze Szkoły Podstawowej
w Wilkasach zbierając odpady w najbliższym otoczeniu szkoły. Impreza nie mogłaby się jednak odbyć bez
wsparcia władz giżyckich a mianowicie: Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy oraz
Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami,dzięki któremu zebrane odpady trafiły do
kontenerów na śmieci i zostały zutylizowane.

Do udziału w XX jubileuszowej Akcji „Sprzątania Świata – Polska. Odkrywamy czystą Polskę.” zaprosiliśmy ponad
30 jednostek terytorialnych takich jak miasta i gminy oraz starostwa z terenu działania Mazurskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej w Giżycku. Sprzątaniu towarzyszyły pogadanki i apele edukacyjne. Uczestnicy wykonywali
gazetki, prezentacje multimedialne, organizowali konkursy dotyczące odpadów. Najczęściej spotykanymi
działaniami towarzyszącymi były zbiórka makulatury, plastikowych nakrętek i zużytych baterii. Fundacja Ochrony
Wielkich Jezior Mazurskich również zorganizowała imprezy towarzyszące jubileuszowi „Sprzątania Świata”,  
między innymi rejsy dydaktyczne dla uczniów placówek oświatowych, którzy zasłużyli się w działaniach
ekologicznych. Kolejną akcją zachęcającą do dbania o środowisko była akcja „Drzewko za makulaturę”.
Ponadto 20 września br. w obecności Małgorzaty Izdebskiej z Fundacji Nasza Ziemia zasadziliśmy w Giżycku w
Parku Rogera Goemaer ‘a jedno z 20 jubileuszowych Drzewek Dwudziestolecia - lipę szerokolistną o nazwie
„Mazurka”.

Wszystkich uczestników tegorocznej Akcji Sprzątania Świata z Regionu Wielkich Jezior Mazurskich prosiliśmy o nadsyłanie do dn. 10.10.2013 r. sprawozdań.  Łącznie otrzymaliśmy
66 sprawozdań ze szkół, placówek oświatowych i innych instytucji, dzięki którym dowiedzieliśmy się, że w akcji
wzięły udział 8 877 osoby, które łącznie zebrały 140,11 m3 odpadów.

Poniżej lista placówek, które przesłały do FOWJM sprawozdania:

1.      Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku

2.      Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku

3.      Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku

4.      Przedszkole Niepubliczne „Koralik” w Giżycku

5.      Szkoła Podstawowa im. K. Jagiellończyka w Wilkasach

6.      Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach

7.      Szkoła Podstawowa w Rydzewie

8.      Przedszkole Publiczne nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie

9.      Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie

10.  Zespół Szkół nr 4 im. Gen Stefana „GROTA” Roweckiego w Mrągowie

11.  Zespół Szkół w Marcinkowie

12.  Szkoła Podstawowa w Bożem

13.  Szkoła Podstawowa w Kozłowie

14.  Niepubliczne Przedszkole w Warpunach

15.  Szkoła Podstawowa w Olszewie

16.  Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach

17.  Szkoła Podstawowa w Nawiadach

18.  Szkoła Podstawowa w Dłużcu

19.  Samorządowe Przedszkole w Pieckach

20.  Gimnazjum w Pieckach

21.  Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni

22.  Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach

23.  Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie

24.  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kętrzynie

25.  Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz” w Kętrzynie

26.  Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie

27.  Przedszkole Niepubliczne  „PUCHATEK” w Kętrzynie

28.  Przedszkole Niepubliczne „KRASNAL” w Kętrzynie

29.  Przedszkole Niepubliczne „KLUCZYK” w Kętrzynie

30.  Zespół Szkół w Mołtajnach

31.  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedaszkach

32.  Szkoła Podstawowa w Kruszewcu

33.  Zespół Szkół w Garbnie

34.  Zespół Szkół w Korszach

35.  Przedszkole Miejskie w Korszach

36.  Zespół Szkół w Sątocznie

37.  Szkoła Podstawowa w Srokowie

38.  Gimnazjum nr 1 w Srokowie

39.  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

40.  Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

41.  Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

42.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Piszu

43.  Gimnazjum nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Piszu

44.  Gminny Zespół Szkół w Piszu

45.  Szkoła Podstawowa w Trzonkach

46.  Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce

47.  Publiczna Szkoła Podstawowa Uściany Stare

48.  Szkoła Podstawowa Kocioł Duży

49.  Szkoła Podstawowa w Liskach

50.  Szkoła Podstawowa w Jeżach

51.  Szkoła Podstawowa nr 1 w Rucianem - Nidzie

52.  Zespół Szkól Samorządowych Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Rucianem - Nidzie

53.  Szkoła Podstawowa w Hejdyku

54.  Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu

55.  Szkoła Podstawowa w Orzyszu

56.  Zespół Szkół w Drygałach

57.  Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim

58.  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej

59.  Szkoła Podstawowa w Skarżynie

60.  Szkoła Podstawowa w Ukcie

61.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gałczyńskiego w Rucianem - Nidzie

62.  Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich

63.  Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich

64.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

65.  Szkoła Podstawowa w Stożnem

66.  Zespół Szkół w Pozezdrzu

 

 

Placówkom zaangażowanym w Akcję Sprzątania Świata pomagały również instytucje
i firmy. Wśród nich znaleźli się:

1.      Sklep Ebud Sp.J. R.J Budny Giżycko

2.      Przedsiębiorstwo Usług Komunalno Rolnych w Miłkach

3.      Remondis Mrągowo Sp z o.o.

4.      Nadleśnictwo Mrągowo

5.      Nadleśnictwo Giżycko

6.      Dom Myśliwski w Gałkowie

7.      Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni

8.      Nadleśnictwo Srokowo

9.      „Wikom” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Korsze

10.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Reszel

11.  Zakład Usług Komunalnych w Reszlu

12.  Zakład Usług Komunalnych w Piszu

13.  Leśnictwo Dąbrówka

14.  Firma PUL-VEST Giżycko

15.  Nadleśnictwo Maskulińskie

16.  Zakład Usług Komunalnych w Rucianem - Nidzie

17.  Koło Łowieckie „Cyraneczka” Ruciane Nida

18.  Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

19.  Nadleśnictwo Drygały

20.  Firma Kajakowa Wodnik w Krutyni

21.  KOMA – Usługi Komunalne

 

 

Wszystkim uczestnikom tegorocznej Akcji Sprzątania Świata w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich
oraz zaangażowanym instytucjom i firmom serdecznie dziękujemy za udział oraz mamy nadzieję na dalsze wspólne „Odkrywanie czystej Polski”, alez coraz mniejszą ilością odpadów.

 

 

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Koordynator Akcji „Sprzątania Świata” Polska w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich