ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Działając na podstawie art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (t.j- Dz.U.z 2013r., poz 907 ze zmianami)  w związku z otrzymanym pytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie opracowania pt:" Aktualizacja Masterplanu dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich na lata 2014-2020"przekazuję treść zapytań Wykonawców z wyjaśnieniami
(odpowiedzią ) Zamawiającego.

 

Treść zapytań Wykonawców z wyjaśnieniami Zamawiającego do pobrania poniżej:

Załączniki:
Download this file (SKMBT_C224e14012909060.pdf)Odpowiedzi na zapytania Wykonawców [ ]1306 kB