cost of nolvadex online

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj: Dz.U.z 2013r.poz.907 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na Aktualizację Masterplanu dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich na lata 2014-2020. Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 Poniżej treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.