buy diflucan online, maybe this, buy #yadkdhjf no prescription, generic amoxicillin no prescription australia, buy diflucan online, celebrex, sale of lisinopril online

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Giżycku - najlepsze w finale VI Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku informuje, że 14 lutego br. w Publicznym Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach odbył się finał VI Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Tematem tej edycji konkursu była: „Fauna Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”.

Przypominamy, że Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów jest dwuetapowy. W I etapie wystartowało 306 gimnazjalistów. Najwięcej z klas III - 127, następnie II - 107 i I – 72. W I etapie wszyscy chętni uczniowie w swoich szkołach rozwiązywali test związany z tematem konkursu. Najlepsi uczniowie z każdej szkoły utworzyli trzyosobowe drużyny szkolne, które następnie wykonały pracę badawczą pt. „Zimowi goście. Co wiemy o ptakach przylatujących na zimę do Polski?”. Zgodnie z regulaminem konkursu do finału zakwalifikowało się 12 najlepszych drużyn wyłonionych na podstawie sumy punktów z testu i punktów za pracę drużynową w I etapie.

Finał zmagań konkursowych składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej 12 drużyn rozwiązywało test składający się z 20 różnorodnych pytań otwartych i zamkniętych związanych z tematem konkursu.

Następnie jury w składzie:

- Marek Bogdaszewski – Kierownik Stacji Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Kosewie Górnym,   Przewodniczący Jury

- Agnieszka Soliwoda – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Olsztynie

- Artur Pawlukowski - inspektor ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Giżycku

- Jerzy Bujno – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i RolnictwaStarostwa Powiatowego w Giżycku

- Anna Urbaniak – inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

- Stanisław Stelmasiewicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Giżycko

- Wioletta Rawa-Rudzińska – Kierownik Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,

oceniło testy i po przerwie rozpoczęto przesłuchania ustne.

 

W części ustnej każdy zespół musiał udzielić odpowiedzi na dwa wylosowane pytania problemowe oraz rozpoznać trzy gatunki drzew i krzewów po gałązkach i liściach. Tej części przysłuchiwali się opiekunowie i nauczyciele, którzy przyjechali ze swoimi uczniami. Następnie jury podsumowało wyniki z obu części finału i wyłoniło zwycięzców.

Po podsumowaniu wyników klasyfikacja drużyn przedstawiała się następująco:

 

MIEJSCE

SZKOŁA, UCZNIOWIE

                   I 

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Giżycku: Katarzyna Makowska, Ewelina Kowalska, Grzegorz Ksepka

       II         

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej: Joanna Pędzich, Zuzanna Laszczkowska, Paulina Reska

      III 

Gimnazjum Nr 1 w Srokowie: Justyna Szulter, Mateusz Wiśniewski, Dawid Rębisz

 

       IV   

Gimnazjum w Radziejach: Dawid Pilch, Jakub Jaross, Radosław Majewski

 

       V   

Zespół Szkół Nr 1,Gimnazjum Nr 3 w Giżycku: Romina Kucharska, Weronika  Limanowska, Wojciech Wiśniewski

      VI    

Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach: Ewelina Sobota, Katarzyna Zujko, Kacper Sawoń

       VII

Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach: Natalia Schröder, Karolina Podgórska, Przemysław Furman

      VIII   

Gimnazjum w Sątocznie: Sara Zarębińska, Pamela Horudko, Natalia Rolak

 

       IX

Gimnazjum Nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku: Magdalena Korecka, Weronika Rogisz, Izabela Wiszniewska

       X     

Gimnazjum im. Orła Białego w Korszach: Agnieszka Baraniak, Michał Podlaszuk, Karol Huzar

       XI  

Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Świętajnie (powiat szczycieński): Wiktoria Barszcz, Aleksandra Pinkosz, Andrzej Kaczmarczyk

       XII

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu: Natalia Gryczan, Patryk Błędos, Adrian Dąbrowski

 

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą punktację z finału (część pisemna i ustna) wszystkich drużyn.

 

Tabela zbiorcza finału (do pobrania)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie. Ponadto szkoły, z których uczniowie zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymały nagrody w postaci literatury przyrodniczej i ekologicznej.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom finału. Mamy nadzieję, że dobre rezultaty będą zachętą do udziału w kolejnych konkursach wiedzy ekologicznej
i przyrodniczej oraz w innych przedsięwzięciach organizowanych przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku. Serdecznie zapraszamy!

Składamy serdecznie podziękowanie Dyrekcji P. Zygmuntowi Marciniakowi, pracownikom, w szczególności P. Zofii Nikitiuk oraz uczniom Publicznego Gimnazjum
im. Szarych Szeregów w Wilkasach za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu finału konkursu.


  ZDJĘCIA DO OBEJRZENIA W GALERII