Konferencja pt. „Podsumowanie zadań zrealizowanych w gminach regionu WJM w ramach Programu MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich (1993-2013)”

W piątek 14 marca br. w Hotelu Ventus w Gołdapi odbyła się konferencja pt „Podsumowanie zadań zrealizowanych w gminach regionu WJM w ramach Programu MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich w latach 1993-2013” zorganizowana przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku – instytucję powołaną do koordynacji i wdrażania MASTERPALNU dla WJM.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych regionu WJM realizujących w ostatnich dwudziestu latach na Mazurach zadania inwestycyjne w ramach Programu  MASTERPLAN. Spotkanie swoją obecnością uświetniły władze województwa: Wojewoda Warmińsko – Mazurski – Pan Marian Podziewski,  Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Pan Jarosław Słoma oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w osobach Pani Marii Sokoll – Zastępcy Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Rychcika – Dyrektora Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych oraz wielu znamienitych gości.

W spotkaniu uczestniczyły także osoby związane w przeszłości z Fundacją Ochrony  Wielkich Jezior Mazurskich, a biorące udział w opracowaniu pierwotnej wersji Masterplanu, a także przedstawicieli branży budowlanej i projektanci.

Podczas konferencji zostały omówione zagadnienia związane z genezą Masterplanu, które przedstawił Pan Jan Maścianica – Prezes FOWJM w latach 1995-2002 oraz przedstawiono efekty realizacji inwestycji proekologicznych na Mazurach w ostatnim dwudziestoleciu. Rezultaty wdrażania tego Programu są imponujące. W tym okresie wykonano 298 zadań inwestycyjnych, głównie  w gospodarce wodno-ściekowej, na łączną kwotę 585 mln złotych (bez współczynnika inflacji), które były realizowane na obszarze 24 mazurskich gmin. Na zadania te składała się m.in. budowa, bądź modernizacja 33 oczyszczalni ścieków, budowa 456 przydomowych oczyszczalni oraz 1600 km sieci kanalizacyjnych, a w ostatnich 7 latach budowa bądź modernizacja14 stacji uzdatniania wody i 577 km sieci wodociągowych.

Efektem wdrażania Masterplanu  jest znaczna poprawa przejrzystości wody mazurskich jezior, zwłaszcza na południe od Giżycka, dopuszczanie kolejnych kąpielisk do użytkowania,  likwidacja punktowych zrzutów nieoczyszczonych ścieków do odbiorników i ogólna poprawa stanu czystości środowiska przyrodniczego Regionu WJM. Wyniki te świadczą dobitnie o celowości realizacji tego dokumentu, jakim był i jest MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich i uzasadniają sens wykonania wszystkich inwestycji.

Podczas spotkania jego uczestnicy mieli też okazję zwiedzić inwestycje wykonane w ramach Masterplanu, dofinansowane przez Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2007-2013, na terenie Gminy Gołdap oraz pijalnię wód mineralnych i budowane w dzielnicy zdrojowej tężnie.

Ostatnim punktem konferencji było wręczenie podziękowań i statuetek dla osób, gmin i instytucji najbardziej zaangażowanych w działania MASTERPLANU dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Podziękowanie za pomoc, zaangażowanie i owocną współpracę otrzymali:

*      Pan Jan Maścianica

*      Pan Roman Stańczyk

*      Pan Zdzisław Suski

*      Pan Piotr Kwiatkowski

*      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Natomiast Statuetkę LIDERMASTERPLANU za wyjątkowe zaangażowanie i sukcesy oraz owocną współpracę podczas realizacji zadań w ramach Programu MASTERPLAN dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich w latach 1993 – 2013 otrzymali:

*      Miasto i Gmina Ryn

*      Miasto i Gmina Mikołajki

*      Miasto i Gmina Gołdap

*      Miasto i Gmina Pisz

*      Miasto i Gmina Orzysz

*      Miasto i Gmina Biała Piska

*      Miasto Mrągowo

*      Gmina Stare Juchy

*      Gmina Świętajno

*      Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Wszystkim obecnym na konferencji z serca dziękujemy za obecność, życzliwość i dotychczasową współpracę.

 

                                                                                     

 

 

Konferencję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

Tekst podziękowania za zaproszenie do udziału w Konferencji pt „Podsumowanie zadań zrealizowanych w gminach regionu WJM w ramach Programu MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich w latach 1993-2013 otrzymane od Pana Andrzeja Orzechowskiego - Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Tekst podziękowania za zaproszenie do udziału w Konferencji pt „Podsumowanie zadań zrealizowanych w gminach regionu WJM w ramach Programu MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich w latach 1993-2013 otrzymane od Pani Marii Ptaszyńskiej - Dyrektor Departamentu Ochrony i Gospodarki Wodami NFOŚiGW.

 


Zdjęcia do obejrzenia w galerii