cheap generic clomid, prednisone, tenormin online uk, sale of generic anafranil

Zapraszamy do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, współfinansowanego ze środków UE. Oferty należy przesyłać do 7 kwietnia 2014 r. (poniedziałek).

 

Zapytanie ofertowe