buy #kngwnvpnxj online, cost of generic cheap fluconazole online uk, anafranil online uk, buy atenolol purchase, buy tamoxifen purchase, buy #eaywllchz online

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty pełni honorowy patronat nad XI edycją Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM

Tradycyjnie wraz z wiosną, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku pragnie ogłosić czas przygotowań do kolejnej edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM. W tym roku Olimpiada odbędzie się już po raz jedenasty!

 

W tym roku Olimpiada odbywa się pod honorowym patronatem
Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

 

 

                                           

Przypominamy, że w Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych Regionu WJM (tj. szkół z powiatów: giżyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Stare Juchy oraz gm. Świętajno (pow. Szczycieński) i gm. Rozogi. Informujemy, że zostały wprowadzone zmiany do Regulamin konkursu w punkcie Nagrody. Regulamin jest dostępny poniżej.

 

Przypominamy, że obowiązuje zgłoszenie udziału w Olimpiadzie.Najpóźniej do 23 kwietnia br. wszystkie szkoły, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać zgłoszenia w biurze organizatora, czyli Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku (mailem, faxem, telefonicznie lub pocztą).

 

I Etap tj. eliminacje szkolne konkursu zaplanowano na dzień 29 kwietnia br. 

(tj. wtorek), na godz. 10.00. 

 

Temat tegorocznej Olimpiady to „Ptaki Regionu Wielkich Jezior Mazurskich” (w tym: ptaki wodno – błotne, drapieżne, leśne i polne występujące w Regionie WJM, ptaki pospolicie występujące, charakterystyczne dla regionu oraz ptaki chronione).

 

Poniżej znajduje się proponowana literatura. 

Uwaga! Uczestnicy Olimpiady nie mają obowiązku zapoznania się z każdą pozycją literatury z podanej listy. Wiele informacji powtarza się w kilku książkach. Jest to propozycja dla uczniów i ich nauczycieli do szukania nowych źródeł informacji poza podręcznikami szkolnymi.

 

Literatura: 

1. Obowiązujące podręczniki do nauki przedmiotu przyroda w szkole podstawowej

2. „Mazurski Park Krajobrazowy. Przewodnik ilustrowany” Jerzy Kruszelnicki, Wydawnictwo Kengraf, Krutyń 2004 (str. 12-19)

3. „Młody obserwator przyrody. Ptaki jezior i rzek” Multico – zeszyt edukacyjny

4. „Młody obserwator przyrody. Ptaki wokół nas” Multico – zeszyt edukacyjny

5. „Gmina Kruklanki – historia i przyroda” R. Klimek, W. Rużewicz, A. Sulej, Wydawnictwo Mantis, Olsztyn 2009 (strony 125-151)

6. „Rezerwaty przyrody w Polsce Północnej” G. Rąkowski, J. Wójcik, M. Walczak, 

M. Smogorzewska, M. Brodowska, Wydawnictwo Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2005 (strony 318, 325, 327, 343, 350, 352, 356, 357, 358, 361, 382, 391, 393, 410)

7. „Atlas Migracje ptaków szlakami skrzydlatych podróżników” praca zbiorowa, Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa 2007 (strony 88,89)

8. „Ptasie ostoje” A. Marczewski, M. Maniakowski, Wydawnictwo Carta Blanca, Warszawa 2009 (strony 42-49)

9. Dowolny atlas/przewodnik do oznaczania (rozpoznawania) ptaków

Podczas finału regionalnego Olimpiady wymagana będzie także znajomość odgłosów wydawanych przez następujące ptaki: bocian, żuraw, skowronek, kukułka, wrona, dzięcioł, łabędź niemy, myszołów, wróbel, zięba.

 

 

Wymieniona literatura jest dostępna w bibliotece MCEE do skorzystania na miejscu. Dla osób z własnym papierem udostępniamy także bezpłatne ksero, a dla osób z własnym nośnikiem pamięci – zapis w postaci plików.

 

Materiały do przeprowadzenia I etapu konkursu (tj. testy do powielenia, klucze do oceny testów, wytyczne, wzór protokołu) będą wysłane wyłącznie do tych szkół podstawowych, które najpóźniej do 23 kwietnia zgłoszą chęć udziału w konkursie. 

 

Regulamin konkursu 

 

 

HARMONOGRAM OLIMPIADY:

 

l.p

wydarzenie

termin

1.

Ostatn dzień przyjmowania zgłoszeń do konkursu

23.04.2014

2.

I- szkolny

29.04.2014

3.

Przesyłanie protokołów z I etapu

do 06.05.2014

4.

II etap wykonanie prac indywidualnych

30.04.2014 - 23.05.2014

5.

II etap - test w szkołach

20.05.2014

6.

Przesłanie prac z II etapu do organizatora

27.05.2014

7.

Ogłoszenie wyników II etapu

02.06.2014

8.

Finał regionalny

przewidywany termin w dniach pomiędzy 16 i 18 czerwca