generic clomid mg, www.seatrade-global.com, flomax buy non prescription, www.seatrade-global.com

Zuzanna Borcz z Mrągowa zwyciężczynią finału regionalnego XI edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

 Zuzanna  Borcz z Mrągowa zwyciężczynią finału regionalnego XI edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich
 
W dniu 23 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku odbył się finał regionalny XI Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM, który zakończył tegoroczne zmagania konkursowe z tematyki „Ptaki regionu Wielkich Jezior Mazurskich”. W finale uczestniczyło 61 uczniów z 31 szkół podstawowych regionu Wielkich Jezior Mazurskich z terenu 18 gmin: Giżycko miasto, Miłki, Ryn, Wydminy, Kętrzyn miasto, Kętrzyn gmina wiejska, Korsze, Srokowo, Mrągowo miasto, Mikołajki, Piecki, Węgorzewo, Dubeninki, Gołdap, Biała Piska, Pisz, Orzysz, Ruciane Nida. 
 
XI edycja Olimpiady została zorganizowana pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.
 
 
Aby zakwalifikować się do finału Olimpiady uczniowie musieli przejść pomyślnie dwa poprzedzające etapy: eliminacje szkolne oraz II etap związany z przygotowaniem pracy indywidualnej związanej z tematem konkursu. Na każdym etapie zawodów uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną rozwiązując test składający się z 40 różnorodnych pytań  nt. ptaków pospolitych i chronionych występujących w regionie WJM. I etap tj. eliminacje szkolne konkursu odbyły się 29 kwietnia br. Wzięło w nim udział 625 uczniów z 44 placówek Oświatowych. 118 uczniów zakwalifikowało się do II etapu konkursu. Ostatecznie w II etapie wzięło udział 112 uczestników, których zadaniem było rozwiązanie testu oraz wykonanie pracy pisemnej nt. „Gdybyś mógł (mogła), jakim ptakiem chciałbyś (chciałabyś) być?” Do finału regionalnego zakwalifikowano 62 uczniów. 
 
Podobnie jak w latach poprzednich komisja konkursowa II etapu zdecydowała wyróżnić i przyznać nagrody za bardzo dobre wykonanie pracy tym uczniom, którzy nie zakwalifikowali się do finału regionalnego. I tak nagrodami książkowymi zostali uhonorowani uczniowie:
 
1.Gabriela Dudo ze Szkoły Podstawowej im. prof. S. Srokowskiego w Srokowie, Filia 
w Solance
2. Oskar Żmieńko ze Szkoły Podstawowej im. K.J. Gałczyńskiego w Okartowie
3. Łachacz ze Szkoły Podstawowej w Ukcie
4. Maria Świdzińska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Giżycku
5. Emilia Pusio ze Szkoły Podstawowej im. prof. S. Srokowskiego w Srokowie
6. Dominika Graczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Zientary-Malewskiej 
w Kętrzynie
7. Aleksandra Szpakowska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Giżycku
8. Ewelina Cierzniak ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi
9. Zuzanna Skorupska ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Korszach
10. Natalia Szutko ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Węgorzewie
11. Dominika Piotrowicz ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie
12. Joanna Kałudzińska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Piszu
 
Nad prawidłowym przebiegiem finału regionalnego Olimpiady czuwało jury w składzie:
 
- Marek Bogdaszewski Przewodniczący Jury – Kierownik Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym
- Jacek Stankiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku
- Stanisław Stelmasiewicz – specjalista ds. ochrony lasu i ochrony przyrody Nadleśnictwa Giżycko
- Martyna Kwiatkowska – edukator Mazurskiego parku Krajobrazowego z siedzibą w Krutyni
- Artur Pawlukowski – inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Giżycku
- Wioletta Rawa – Rudzińska – Kierownik Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
- Ewa Stajuda – Prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku
- Waldemar Bzura – przedstawiciel Mazurskiego parku Krajobrazowego z siedzibą w Krutyni
 
Finał został przeprowadzony zgodnie z regulaminem, składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W pierwszej kolejności wszyscy uczestnicy (tj. 61 obecnych uczniów) rozwiązali test składający się z 40 pytań otwartych i zamkniętych zgodnych z tematem Olimpiady: „Ptaki Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”. Maksymalna liczba punktów za test wynosiła 40 pkt. (Do części ustnej mogli zakwalifikować się uczniowie, którzy uzyskali min. 75% poprawnych odpowiedzi czyli 30 pkt.) Po tym, jury konkursu sprawdziło dwukrotnie testy i wytypowało po dogrywce 13  najlepszych uczestników zawodów do części ustnej. 
W części ustnej znaleźli się:
 
1. Zuzanna Borcz – Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie
2. Tomasz Wyżlic – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie
3. Magda Żak – Szkoła Podstawowa w Kosewie
4. Jarosław Jurczyk – Szkoła Podstawowa w Dubeninkach
5. Martyna Stępień - Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie
6. Zofia Kulmaczewska – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie, Szkoła Podstawowa
7. Wojciech Hrycenko - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie
8. Jakub Szeszko - Szkoła Podstawowa w Dubeninkach
9. Kacper Żurek – Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku
10. Aleksandra Bielska - Szkoła Podstawowa w Kosewie
11. Dorota Lenczewska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie, Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Polskość        Warmii i Mazur w Rynie
12. Bartosz Tyszkiewicz - Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Bema w Bemowie Piskim
13. Zuzanna Śniczewska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi 
 
Następnie każdy z ww. uczestników udzielił ustnej odpowiedzi na trzy wylosowane pytania, które zostały ocenione przez jury. Wśród pytań znalazło się rozpoznawanie głosów trzech ptaków oraz trzech gatunków drzew i krzewów. Maksymalna liczba punktów za część ustną wynosiła 14. Łącznie w finale Olimpiady można było uzyskać max. 54 pkt.
 
Po części ustnej konkursu jury podsumowało wyniki finału regionalnego (dodano punkty z testu i części ustnej) i ustalono ostateczną klasyfikację finału Olimpiady. Wyniki zebrano w tabeli poniżej. 
 
Zwyciężczynią XI edycji Olimpiady została Zuzanna Borcz uczennica klasy V Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie, przygotowywana pod kierunkiem Pani Marioli Masak. 
 
Kolejne miejsca zajęli:
 
II (ex aequo) – Wojciech Hrycenko - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie
II – Tomasz Wyżlic - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie
IV – Jarosław Jurczyk - Szkoła Podstawowa w Dubeninkach
V (ex aequo) – Zofia Kulmaczewska – Szkoła Podstawowa w Sątocznie
V – Magdalena Żak - Szkoła Podstawowa w Kosewie
VII – Dorota Lenczewska – Szkoła Podstawowa w Rynie
VIII – Kacper Żurek – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku
IX – Jakub Szeszko - Szkoła Podstawowa w Dubeninkach
X – Aleksandra Bielska – Szkoła Podstawowa w Kosewie 
XI – Martyna Stępień - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie
XII – Zuzanna Śniczewska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi
XIII – Bartosz Tyszkiewicz – Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim
 
Wszyscy uczestnicy finału Olimpiady otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie. Opiekunowie – nauczyciele przygotowujący uczestników do Olimpiady otrzymali listy gratulacyjne. Nauczyciel ucznia, który zajął I miejsce otrzymał dodatkowo nagrodę w postaci książek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Uczestnicy, którzy wzięli udział w II etapie Olimpiady, a nie zakwalifikowali się do finału otrzymali pamiątkowe dyplomy. Podczas finału regionalnego także 12 uczniów wyróżnionych za bardzo dobre wykonanie pracy indywidualnej odebrało nagrody książkowe.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom – opiekunom uczniów za udział w konkursie, gratulujemy osiągniętych wyników. Dziękujemy także dyrekcji, pracownikom i uczniom Szkoły Podstawowej Nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku za pomoc w przygotowaniu finału regionalnego. 
 
 
 
 
 
Konkurs zorganizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
                                                                        
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
Download this file (wyniki finału regionalnego XI MOESP.xls)Wyniki finału regionalnego XI MOESP[ ]53 kB