what is buy zoloft per day, how does zoloft without prescription in usa, sale of generic nexium , sale of amoxicillin/clavulanate online

Wpłyń na czyste Mazury – start rejsu – informacja prasowa

     Wpłyń na czyste Mazury! 

                                                    Fundacja Nasza Ziemia wyrusza w rejs Szlakiem Wielkich Jezior .
                                                    Informacja prasowa 02.07.201
 
12 lipca z Węgorzewa na Mazurach Fundacja Nasza Ziemia wyrusza w rejs pod banderą projektu „Wpłyń na 
czyste Mazury”. Projekt, realizowany we współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, jest częścią 21. edycji kampanii Sprzątanie Świata – Polska, która w tym roku przebiega pod hasłem „Turysto! Szanuj Środowisko!”, trwa przez całe wakacje i dedykowana jest tematyce odpowiedzialnej turystyki.
 
                                  
 
Rejs Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich jest zarówno happeningiem jak i akcją promującą zmianę postaw 
wobec środowiska w czasie wypoczynku. Podczas trwającego trzy tygodnie rejsu przedstawiciele Fundacji Nasza 
Ziemia i wolontariusze będą prowadzić działania edukacyjne i informacyjne, a także będzie angażować turystów do 
bardziej aktywnego udziału w ochronie środowiska. Wśród żeglarzy dystrybuowane będą mapy-naklejki z lokalizacją miejsc, w których w sposób legalny można dokonać zrzutu ścieków z toalet jachtowych i oddać odpady.Każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać poradnik zawierający informacje o prostych zasadach, którymi należy się kierować podczas wypoczynku, aby ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko.
 
Pod jedną banderą – akcja wolontariacka
 
Wodniacy, dla których idea projektu jest szczególnie bliska, będą mogli przyłączyć się do akcji i oznakować          swoją łódź banderą „Wpłyń na czyste Mazury” oraz pomóc w promocji odpowiedzialnych postaw wśród innych żeglarzy. Każdy, kto będzie chciał otrzymać niebieską banderę „Wpłyń na czyste Mazury”, będzie musiał jednak najpierw podpisać deklarację przestrzegania zasad odpowiedzialnej turystyki, w tym zrzucania ścieków tylko w miejscach do tego przeznaczonych oraz dbania o to, żeby odpady z łodzi trafiały do właściwych pojemników do segregacji.
 
Karta eko – turysty
 
Przez całe wakacje, również po zakończeniu rejsu, trwać będzie konkurs realizowany przez Fundację z firmą Ahoj 
Czarter z Węgorzewa, który ma motywować żeglarzy czarterujących jachty do zrzutu ścieków w wyznaczonych, 
legalnych punktach - Ekomarinach. Każdy klient otrzyma Kartę eko-turysty, na której będzie zbierać potwierdzenia zrzutu ścieków w sposób legalny. Częścią zadania konkursowego będzie stworzenie wiersza o czystych Mazurach. Dla autorów najlepszych utworów czekają nagrody.
 
                       Finał projektu- Sprzątanie świata w trzeci weekend września
                                        Więcej informacji o tegorocznej akcji:
 
www.sprzatanieswiata-polska.pl www.naszaziemia.pl 
www.facebook.com/naszaziemia 
 
 
 
                                                                 Dlaczego tym razem Mazury?!
 
Mazury to jeden z cudów przyrodniczych Polski i Świata - w plebiscycie na nowe Cuda Natury znalazły się w ścisłej 
14tce, wyprzedzając Wielki Kanion Kolorado i Skałę Uluru w Australii. To bardzo bogaty przyrodniczo region, którego ponad 30% zajmują lasy i gdzie znajduje się największe skupisko jezior polodowcowych w naszym kraju. Właśnie ze względu na te walory i wspaniałe warunki dla żeglarzy, co roku region odwiedzany jest przez ponad milionturystów. Niestety wielu z tych turystów, nie zostawia odwiedzanych terenów w takim stanie, w jakim je  zastali. Mimo wielu lat edukacji ekologicznej w Polsce ludzie wyrzucają odpady za burtę, pozbywają się nieczystości z toalet w miejscach do tego nie przeznaczonych i nie sprzątają po biwakowaniu.Odpady dryfujące w wodzie i zanieczyszczenia płynne to bardzo poważny problem dla dzikich zwierząt i całego ekosystemu. Unoszone z prądem kawałki plastiku, nakrętki, torby foliowe, mogą być przyczyną śmierci zwierząt, które mylą je z pokarmem roślinnym lub zwierzęcym. Z kolei wodę zanieczyszczają wycieki benzyny lub ropy z łodzi motorowych i żaglowych wyposażonych w silniki, ale przede wszystkim ścieki z toalet chemicznych i toalet typu „morskiego” oraz szara woda z kuchni pokładowych. Tego typu zanieczyszczenia prowadzą do tak zwanego „zakwitu” wody, czyli eutrofizacji – procesu, który powoduje obniżenie dostępności tlenu dla organizmów żyjących w zanieczyszczonych zbiornikach. Tylko 1 litr ścieków może zanieczyścić aż 8 litrów wody.Fundacja Nasza Ziemia i Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich postanowiły zacząć wspólnie działać na rzecz poprawy sytuacji i podniesienia świadomości turystów o wpływie ich działań na środowisko. Fundacje chcą dotrzeć do żeglarzy i motorowodniaków z informacją, gdzie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich można się pozbyć śmieci i zrzucić ścieki nie ingerując w środowisko.
 
Kontakt: Agnieszka Wieczorek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 500 393 567
 
 
         Sprzątanie świata jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowi-ska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy na całym 
świecie. W Polsce organizowane jest już po raz 21, tym razem pod hasłem „Turysto!Szanuj Środowisko!. Zapraszamy szkoły i inne placówki oświatowe, gminy, firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne do włączenia się do akcji. Cele towarzyszące tegorocznej Akcji, to: propagowanie unikania tworzenia odpadów, selektywna zbiórka, budowanie przekonania o osobistym wpływie na środowisko przyrodnicze w czasie wypoczynku, na wakacjach, na urlopie i promocja turystyki odpowiedzialnej.Więcej na www.sprzatanieswiata-polska.pl.
 
 
      Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Nieprzerwanie od 20 lat realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej, ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomości środowiskowej społeczeństwa. Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię Sprzątanie świata, będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Fundacja prowadzi również - wspólnie z partnerami - całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska i przyrody, promocji zasad zrównoważonego rozwoju, selektywnej zbiórki odpadów itp. Więcej www.naszaziemia.pl
 
 
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku to organizacja pozarządowa, działająca od ponad 20 lat na rzecz środowiska naturalnego Mazur. Inicjuje, koordynuje i wpiera działania proekologiczne w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich, tworzy warunki organizacyjne i materialne dla realizacji inwestycji proekologicznych, realizuje projekty mające na celu ochronę przyrody, prowadzi szeroko zakrojoną edukację ekologiczną. Została utworzona pod koniec 1990 r. przez kilku samorządowców lokalnych, ówczesnych wojewodów – suwalskiego i olsztyńskiego oraz kilku zapaleńców. Obecnie działa w imieniu i na rzecz 30 gmin mazurskich stanowiących obszar 5400 km2. Chlubą Fundacji jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej, utworzona na przełomie lat 1999/2000. Centrum swoje cele realizuje m.in. przez udzielanie pomocy finansowej podmiotom, głównie placówkom oświatowym, z z obszaru działania Centrum, na programy i projekty z zakresu 
edukacji ekologicznej. Więcej na www.jeziora.com.pl