generic clomipramine no prescription australia, no prescription trazodone online

68 ton makulatury w Akcji „Drzewko za makulaturę”!

Pierwsze podsumowanie ilości zebranej makulatury przez uczestników piątej edycji Akcji dało liczbę 68 ton! To o 18 ton więcej niż w roku ubiegłym.

Przypominamy, że do 30 września należało zgłosić do biura Fundacji ilość zebranej makulatury. W dniach 10 i 11 października, uczestnicy którzy potwierdzili swój udział odbiorą należne im sadzonki drzew i krzewów. Wydawanie sadzonek odbędzie przy Izbie Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Quercus” w Lesie Miejskim w Giżycku. Placówki oświatowe i inne instytucje oraz firmy zapraszamy po odbiór 10 października (tj. w piątek) w godzinach 8.00 – 12.00, a osoby indywidualne w sobotę 11 października od godz. 9.00 do 15.00. Należy pamiętać o zabraniu pokwitowania oddania makulatury – na tej podstawie uczestnicy odbiorą sadzonki.

Liczby mówią wszystko:

Przyjmuje się, że z 1 tony makulatury można wyprodukować ok. 0,6 – 0,8 tony nowego papieru. Powtórne wykorzystanie 1 tony papieru pozwala zaoszczędzić aż 1476 litrów ropy, 26,5 tys. litrów wody, 7 m3 miejsca na składowisku i 4,2 tys. kWh energii (czyli tyle, ile jest potrzebne do ogrzania przeciętnego mieszkania przez pół roku).*

A 68 ton makulatury? To oszczędności rzędu: 100 m3 ropy, 1 800 m3 wody i 280 MWh energii. Po prostu czysty zysk!

Akcję sponsorują: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Giżycku, FOWJM oraz Nadleśnictwo Giżycko. Zasady udziału w Akcji określa regulamin dostępny na stronie internetowej Fundacji www.jeziora.com.pl w zakładce „aktualności”.

*dane pochodzą z portalu www.akcjasegregacja.pl