buy diflucan online, maybe this, buy #yadkdhjf no prescription, generic amoxicillin no prescription australia, buy diflucan online, celebrex, sale of lisinopril online

Uwaga! Rusza VII Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów „FLORA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH – ROŚLINY CHRONIONE”

                                                       

Tradycyjnie wraz z początkiem roku szkolnego, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. W tym roku konkurs odbędzie się już po raz siódmy.

Przypominamy, że w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III gimnazjów Regionu WJM (tj. szkół z powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Stare Juchy oraz gm. Świętajno i gm. Rozogi w p. szczycieńskim). Regulamin konkursu dostępny jest poniżej. Uwaga - wprowadzono zmiany do regulaminu w pkt. Nagrody.

I Etap tj. eliminacje szkolne konkursu zaplanowano na dzień 18 listopada br. (tj. wtorek), na godz. 1000.

Temat tegorocznego Konkursu to:

„FLORA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH – ROŚLINY CHRONIONE”

 

Poniżej znajduje się proponowana literatura.

Uwaga! Uczestnicy konkursu nie mają obowiązku zapoznania się z każdą pozycją literatury z podanej listy. Jest to propozycja dla uczniów i ich nauczycieli do szukania nowych źródeł informacji poza podręcznikami szkolnymi.

Literatura:

1. Obowiązujące podręczniki do nauki przedmiotu biologia w gimnazjum

2. „Mazurski Park Krajobrazowy. Przewodnik ilustrowany” Jerzy Kruszelnicki, Wydawnictwo Kengraf, Krutyń 2014 (szczególnie rozdz. 3. Szata roślinna str. 8-11)

3. „Parki Krajobrazowe w Polsce” Grzegorz Rąkowski, Warszawa 2002, Dział Wydawnictwo Instytutu Ochrony Środowiska (str. 151-163 dot. Mazurskiego Parku Krajobrazowego  i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej)

4. „Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego”S. Dąbrowski, B. Polakowski, L. Wołos, Olsztyn 1999, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie (wybrane teksty dot. rezerwatów leśnych i florystycznych Regionu WJM + Mazurski Park Krajobrazowy + Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej)

5. „Spotkania z przyrodą Puszczy Boreckiej” Andrzej Sulej, Jurkowo 2005 (III – Roślinność)

6. „Poznajemy rośliny chronione. Przewodnik do plecaka” Multico, Warszawa 2007

7. „Bliscy znajomi – poznajemy drzewa i krzewy” Zofia Bogdaszewska, Olsztyn 2006 lub inne opracowanie nt. podstawowych gatunków drzew i krzewów

8. Gra edukacyjna „Mazurskie wyprawy. Grajmy w zielone. Zieloną ścieżką” MCEE przy FOWJM Giżycko 2011 (informacje dot. chronionych gatunków roślin Regionu WJM)

Wymieniona literatura jest dostępna w bibliotece MCEE do skorzystania na miejscu. Dla osób z własnym papierem udostępniamy także bezpłatne ksero, a dla osób z własną pamięcią przenośną lub płytą CD/DVD skany w wersji PDF. Warunkiem skorzystania z kopii literatury jest potwierdzenie przez szkołę uczestnictwa w konkursie.

Przypominamy, że szkoły, które chcą przystąpić do konkursu powinny to zgłosić do biura Fundacji (telefonicznie, mailem, faksem, osobiście) najpóźniej na 7 dni przed terminem I etapu, tj. do dnia 10 listopada br. Wyłącznie szkoły, które potwierdzą swój udział otrzymają zestawy pytań oraz wytyczne do przeprowadzenia eliminacji szkolnych.

Trzech uczniów z największą liczbą punktów uzyskanych z testu w I etapie, przystąpi w terminie od 19.11.2014 do 19.12.2014 do wykonania zadania drużynowego. Termin składania prac drużynowych to 31 grudnia br. Wytyczne do wykonania zadania drużynowego będą dostępne na stronie www.jeziora.com.pl w aktualnościach od 19-go listopada.

Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone do 10 stycznia 2015 r. na stronie internetowej Fundacji www.jeziora.com.pl w zakładce 'Aktualności'.

 

Tabela terminów

Data

Wydarzenie

do 10.11.2014

Zgłoszenia szkół do konkursu

18.11.2014

I etap konkursu – test w szkołach

do 25.11.2014

Przesłanie protokołu z etapu szkolnego do Organizatora Konkursu

od 19.11.2014 do 19.12.2014

Wykonywanie prac drużynowych

do 31.12.2014

Dostarczenie prac drużynowych do Organizatora Konkursu

10.01.2015

Ogłoszenie wyników I etapu na stronie internetowej – kwalifikacja do finału

20-22.01.2015*

FINAŁ

*termin planowany w jednym z trzech dni

Serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do udziału w konkursie!

Regulamin Konkursu

Wytyczne do przeprowadzenia etapu I

Wzór protokołu z przeprowadzenia I etapu konkursu

Konkurs zorganizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie