Wyłonilismy wspólnie z MZMGO lidera lokalnych działań edukacyjnych podczas Akcji „Sprzątania Świata” 2014

            W związku z  zakończonym   konkursem skierowanym do wszystkich placówek oświatowych działających na terenie 12 gmin wchodzących w skład MZMGO, na wyłonienie lidera lokalnych działań edukacyjnych podczas Akcji „Sprzątania Świata” 2014, uprzejmie informujemy, że dnia 21 listopada br. w/w konkurs został rozstrzygnięty.

Głównymi kryteriami, którymi kierowało się jury były:

- ilość zorganizowanych dodatkowych działań edukacyjnych oraz ich zasięg,

- współpraca z innymi instytucjami,

- liczba osób zaangażowanych w wydarzenie.

            Po dokładnym przeanalizowaniu nadesłanych do FOWJM sprawozdań wyłoniono 5 placówek oświatowych (z czterech gmin), które zostały lokalnymi liderami działań edukacyjnych na terenie swojej gminy. Są to:

  1. Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku (Miasto Giżycko)
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach (Gmina Wydminy)
  3. Szkoła Podstawowa w Rydzewie (Gmina Miłki)
  4. Szkoła Podstawowa w Staświnach (Gmina Milki)
  5. Szkoła Podstawowa w Sobiechach (Gmina Budry).

W pozostałych gminach wchodzących w skład MZMGO liderów nie wyłoniono.

            Oficjalne podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 19 grudnia br. w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury o godz. 11.00. Fundatorem nagród jest Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli nagrodzonych szkół na uroczystość.